Tuesday, February 2, 2016

ashtavakra geeta

The whole book will be uploaded on 3/02/2016 ...at 17:00 pm :)

Monday, February 1, 2016

ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਗੀਤ

ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਫੈਲੇ ਅਨੰਤ ਸਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਂਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਅਕਾਸ਼ ਹਨ: ਪਰਿਓ ਪਰੇ ਹੋਰ, ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਆਈਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਫੋਟੋਨ ਦੇ ਰੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਦ ਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਣ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਸ ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ, ਯੁਗਾਂ ਤਾਈ ਕਮਲ ਨਾਲ 'ਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੀਰ ਬੇਆਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਦੇ ਇਹ ਪਿਆਸ ਵਿਗਿਆਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਾਵਿ ਤੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ, ਇਲਾਹੀ, ਪੈਗੰਬਰੀ ਆਵਾ॥ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂਲ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਰਾਰ ਮੰਥਨ 'ਚੋਂ ਅਨੇਕਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਰਤਨ ਅਨੂਠੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨਾਦਿ-ਅਕਥ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲਿਆਂ 'ਚ ਉਤਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਪੁਰਾਣ, ਭਗਵਦਗੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਤਨ ਅਨੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਲਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਉਡਾਨ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਗੀਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ, ਸਭ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਜੋ ਨਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਝਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਵਿਡਗਨਸਟਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ 'ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ-ਬੁਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਆਉਂਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ, ਏਸ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛਾਲ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੇਰੇ ਵਸ 'ਚ ਨਹੀਂ।
ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ-ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਇਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਕਈ ਪਾਸੇ ਵੰਡਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਸaਰਾਰਤਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆਵਾ॥ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ,ਇਹ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨਾਲ ਏਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ: ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਸੀ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੰਡਿਤ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤਸਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਾਂਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੰਬਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਧੂੜ ਫਿ॥ਾ 'ਚ ਉੱਡ-ਉੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇਕਦਮ ਉਲਟਾ ਸੀ, ਸਾਹਘੁਟਵਾਂ ਸਨਾਟਾ, ਮਹਾਂਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੰਹੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਕ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਫੱਸਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਅਨੌਖੀਆਂ, ਅਦਭੁਤ ਲਫ਼ਾ॥ੀ ਕਲਾਬਾ॥ੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਉਸ ਦਾ ਵਿਅਸਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਜਾਨਾ ਲੁਟਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸੇ ਚੇਟਕ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੁਣ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਮਰ ਤੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਲਫ਼ਜਾਂ ਦੇ ਏਸ ਮਿੱਟੀ-ਘੱਟੇ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ।ਅਨੰਤ ਬਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ ਸਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਝੂਠ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਰਚ-ਮਿਚ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਹਰ ਪਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਖਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਲਗਦੀ ਸੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੁਖ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਨੂੰ ਡਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਨੋਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਨਕ ਨੇ ਉਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹਾਸੀ-ਮ॥ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੁਕਣ-ਮੀਟੀ ਦੀ ਵੇਲਾ ਵੀ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਚੂਲੀ ਭਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹ ਲੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਚ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਸੰਕੇਤਾਤਮਕ ਸੀ, ਚਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਜੀ ਹੋਈ ਸਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਬਸ ਇਹੋ ਛਿਣ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਸ ਇਸੇ ਛਿਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਸੀ।
ਪਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਸੂਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਏ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਮਰਤਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਡੋਲ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮ॥ਾਕ ਕਰੇ। ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਨਕ ਨਾਲ ਨ॥ਰਾਂ ਮਿਲਾਉਂਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ॥ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਰ॥ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਰਕੇ-ਕ॥ਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ।
ਐਨ ਇਸੇ ਵਕਤ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਦਮ ਧਰਿਆ। ਸਕੂਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖਾਧੀ ਮਿਰਚ ਵਾਂਗ ਤਾਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੌੜ 'ਤੇ ਖਿਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਸਭਾ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੀ ਇਕ ॥ੋਰਦਾਰ ਠਹਾਕਾ ਸਾਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਘਟ ਤੇ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਧ ਨ॥ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਸੀ, ਕੁੱਬ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਥੋੜਾ ਮੱਠਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਨਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਝੇਂਪ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਾ, ਇਹ ਮਾਦਾ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਸੂਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਅੱਠ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਬਾ ਸਰਕਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਖਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਜਨਕ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਫਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਕ ਵੀ ਚੌਂਕਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੰਡਿਤਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ : ਕਿਉਂ ਰਾਜਨ ! ਏਨੇ ਚਮਾਰ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਨਕ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੀ ਨ॥ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ 'ਚ ॥ਰੂਰ ਕੁਝ ਨ॥ਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ।ਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨ॥ਰ ਸਿਰਫ ਚਮੜੇ 'ਤੇ ਅਟਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਮ ਦੇ ਪਾਰਖੂਆਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਫ਼॥ ਵਜਰ ਵਾਂਗ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਕ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਟੇਢਾ-ਮੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਮੌਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਿਆ ਤੋਂ ਤਪੀ ॥ਮੀਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਘੋੜਾ ਮੰਗਾਵਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਛਿਣ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੇ ਮਹਾਗੀਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾਂ ਫੁਟਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਜਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂਂ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਧੋ ਛੱਡੀ। ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਮ ਗੀਤਾ, ਊਧਵ ਗੀਤਾ ਤੇ ਅਵਧੂਤ ਗੀਤਾ ਵਰਗੇ ਗੰ੍ਰਥਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਉਪਗੀਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆ ਨ॥ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨ॥ਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਮਹਾਗੀਤਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਲੀਹ 'ਚ ਢਾਲਿਆ ਲਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਮਰਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਦਿ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤਰਕ ਦਾ ਮਹੀਨ ਜਾਲ ਉਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗਿਆਨ, ਦਵੈਤ-ਅਦਵੈਦ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ-ਵਿਸ਼ਣੂ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 'ਵਿਸਮਰਣ' ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਢਕੋਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸਹਿਜ-ਬੋਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਭੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਦੇ, ਬਸ ਸਆਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਰਮ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਮੈਂ' ਤੇ 'ਮੇਰੇ' ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਪੱਧਤੀ ਉਸਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਸਿਮਰਨ-ਸਨਾਨ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਈ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਰਪਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਵੇਦ ਨਿਰਵੈਦ, ਬੁੱਧ ਮਹਾਵੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨਹੀ,ਂ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਹ ਮਹਾਗੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਅਣਗੋਲੀ ਤੇ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮਹੰਸ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮਹੰਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦੇਖੇਂਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ, ਛਾਤੀ ਅੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਰਾਮਕਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੌਖਿਕ ਯਾਦਾਂ ਪਰਮਹੰਸਾਂ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਲਿਖਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਿਖੀ ਨਾ ਹੀ ਬਲਭਾਚਾਰਯ ਜਾਂ ਮਾਧਵਾਚਾਰਯ ਨੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਲਕ, ਅਰਵਿੰਦੋ ਤੇ ਗਾਂਧੀ, ਵਿਨੋਬਾ ਆਦਿ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਿaਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਟਰਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਰੋਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਸ਼ੋਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਿਲਕ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦੋ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਉਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਜਜaਬਾ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਗੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਚਮੁਚ ਦੀ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਕਿਸੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਖੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਜaਰੀਆ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਤੇ ਨਜaਰਾ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੰਗੀ ਨਜaਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਭਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੰਜਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਜੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗ-ਸੂਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ-ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਇੱਕੋ ਫੂਕ 'ਚ ਸਭ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਚੇਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ-ਗੱਟੇ ਲਾਹ ਆਈ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਦੀ ਤਾਨ ਅਦਭੁਤ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਛੇੜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜaਬਰਦਸਤ ਖਿੱਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਿਆ ਹੈ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਗ ਦਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਮਘ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਜੁੜੀਆ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੀ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੌਰਵਾਂ-ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਜਾਮ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅੰਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਅੱਖਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਪੁਤਰ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਪਿਤਾਮਹ ਭੀਸ਼ਮ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਫੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੰਖ ਪੂਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਅਰਜਨ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਦੋਹਾਂ ਫੌਂਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਪਾਸੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜaਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਗਾਂਡੀਵ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਰਜਨ ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰੀਣਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨਾਟਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਾਣੀ ਰਸ ਹੈ, ਕਥਾਰਸ, ਸਾਹਿਤ ਰਸ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਹੀ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਰਾਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਰੋਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾ॥ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਡਰਦਾ ਲੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਚੀਕੇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਰਹੱਸ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਸੋਖਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ 'ਚ ਮਾਣਤਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਮਹਾਗੀਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਮਇਣ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ/ਨੈਤਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਬੁਰੇ 'ਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹੋਕਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਥਾਨਕ ਵਿਗਸਦਾ ਨਹੀ,ਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ, ਅਰਜਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ/ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤਰਕ ਲਈ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਰਾ ਤੇ ਚੈਤਨਯ ਵਾਂਗ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਢਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਘੁਲੇ ਲੂਣ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੀਤਾ ਦੇ ਹਰ ਛੰਦ ਚੋਂ ਛਲਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੋਲ 'ਚ ਉਸੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਅਨੁਗੁੰਜ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਨਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਭੀੜ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋ॥ਾਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਰੁਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਖੋਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਸ਼ੋ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਸੰਸਕਰਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੁਮਣਾ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਸਾਖਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰ॥ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇ॥ਤ ਕਰ ਪਾਉਂਣੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਸੁਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾ ਨਹੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਗਣ ਲਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸਤੋਵਸਕੀ ਦੇ 'ਲਿਵਿੰਗ ਗਾੱਡ' ਵਾਂਗ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੁਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਸਾਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜa ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਟਾਲ ਜਾਓ, ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਵੋ,  ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਛਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਖਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤੇ ਹਾਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਸ਼ਟਵਰਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਸੰਪਦਾਇ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦਵੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਵੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪੁਲਾਂਘ 'ਚ ਫਲਾਂਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਯ ਵਾਂਗ ਭੀੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਸ਼ੇਰ ਹਨ : ਸਿੰਘੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੇਵੜੇ, ਹੰਸੋ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤ, ਮੋਤਿਨਹ ਕੇ ਕਹੂੰ ਢੇਰ ਹੈਂ ਸਾਧੂ ਨਾ ਚਲੇਂ ਜਮਾਤ।'
ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਤਨ ਮਨ ਗਿਆਨ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿaਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਵ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕਟਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਵੇਤਕੇਤੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਹਾਂਤਮਾ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦਾ ਜਿaਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਲੋਕਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਜaੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇਖੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਧ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਓਤਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਸਫੈਦ ਸਨ-ਭਾਵ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜੂਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਬੁਧ ਬਾਰੇ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਤ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕਿਹਾ 'ਸੰਸਾਰ ਦੁਖ ਹੈ' ਤੇ ਫੇਰ ਅਠਵੇਂ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਧਰਮ ਦੀ ਘੌਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹੋਡ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੁਜਾਤਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਉਦਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮਹਾ ਗਿਆਤਾ ਸਨ। ਪਰ ਗਰਭ 'ਚ ਪਏ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜaਰ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਵਰਗੀ ਪੈਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਦਪਾਠੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਣ ਵਿੱਚ ਡਡੂਆਂ ਦੀ ਟੈਂ-ਟੈਂ ਵਰਗੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੋਤਾ ਰਟੰਤ ਪਾਠ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਉਤੇ ਹੱਥ ਕਿਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੀਜ ਨੇ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੇਲੇ-ਬਾਲਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਕੋਹਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ; ਮਨ ਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਹਡ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ।
ਬਹੁਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੰਡਤ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਓਸ਼ੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਬਾਲਕ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਸ਼ੁਧ ਉਚਾਰਣ ਉਤੇ ਹੀ ਏਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਪਾਠੀਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਨਜaਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਟਵਰਕ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਨਾਦ ਸੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਮਿਰਤੀ ਦਾ ਹੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੇ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ 'ਸਾਇਕੋਲਜੀਕਲ ਡੀਲਰਨਿੰਗ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਂਜ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਥ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸਤਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਕੇਤਕ ਡੂੰਘਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਾਂਹ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਕ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਰਿਸaੀ ਕੋਹਡ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਸਮੰਗਾ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੰਗਤ ਤੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਠ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਿTੁਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਠਾਰਾਂਹ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਜੋੜ ਹੀ ਟੇਢਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜaਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਹੀ ਅਣਜੰਮਿਆ ਬਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸaਾਸaਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਰਗ ਯੋਗ-ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਠ ਅੰਗ ਹਨ, ਪੜਾਵ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ, ਸਜਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੇ, ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕ੍ਰੋਧ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੂਠੇ  ਸਨ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਸਭ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯੋਗ ਦਾ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਮਾਰਗ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਠਹਾਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਟਹਾਸ : ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇਸ਼ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਭਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਗੁਆਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜaਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਅੰਤਰਾਲ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਉਪਰਾਲੇ ਉਹ ਸੁਫਨੇ ਹਨ ਜੋ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਟੁਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਫਨੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਕਰਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਹਰ ਉਪਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਕਰਜa 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਆ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਧਰਮਤਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, Tਸ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ : ਦਿਆ ਤਲੀ ਧਰ ਕਿਆ ਹੂਏ ਜੋ ਮੀਚੀ ਖੋਲੇ ਨਾ ਆਂਖ।
ਅਸ਼ਟਵਕਰ-ਜਨਕ ਸੰਵਾਦ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਮੀਚੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਵ ਹੈ, ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਤੇ ਜਨਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿaਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਅਸ਼ਟਵਕਰ ਕੁਝ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰੋਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਨਵਾਦ ਦੇਣਾ ਵੀ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ : ਇਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 'ਸਬ ਨੂੰ ਖੁਦ 'ਚ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ।' ਇਹੋ ਜੇ.ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਹੈ: ੌਢਰਚ aਗਕ ਵੀਕ ਮਰਗ;ਦੌ।
ਇਸ ਮਹਾਗੀਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਿਰਫ ਜਨਕ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘੋਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿaਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬੀਜ ਹਨ ਜਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੇ ਭਰ ਜੋਬਨ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਟਾ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਗੰਧ ਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ ਵੀ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸੁਟਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਈਲਾਜ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਤੁਤੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਦੀ ਧੂਫ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

Thursday, August 13, 2015

कलायें हमें क्या देती हैं !

कलायें हमें क्या देती हैं !

 इक बहस चली है, इँजीनियर हमें साजो-समान देते हैं, पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, किसान अन्न उपजाता है, डाक्टर दवा-दारू करते हैं; शरीर चलता है, समाज चलता है ! लेकिन कलायें क्या देती हैं ? कवि क्या पैदा करता है ? एक अदाकार, शब्दों या रँगों का कोई चितेरा क्या देता है ? क्या वो परजीवी है ? कुछ लोग हैं जो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, लेकिन खुल कर कह भी नहीं पा रहे । पिछले दिनों अखबारों में कई लेख और कालम छपे हैं कि पूना के फ़िल्म इन्सटीच्यूट पर जितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं अपनी "आई आई टीज़" पर हम उनसे आधे पैसे खर्च कर रहे हैं । कुछ सज्जन तो बहुत ही विस्तार में गए हैं, हमारे पढ़े लिखे मध्य-वर्गीय लोगों के लिए उन्होंने आंकड़ों का बहुत ही महीन ताना बाना बुना है और यह सिद्ध कर दिया है कि पूना फ़िल्म इन्सटीच्यूट जैसे सँस्थानों में एक विधार्थी पर किए जाने वाला खर्चा मैडीकल सँस्थायों पर किए जाने वाले खर्चे से कई गुणा ज़्यादा है । लिहाज़ा यह एकदम अय्याशी है, फ़िज़ूळखर्ची है । और अगर फ़िज़ूलखर्ची है तो तुरँत बँद होनी ही चाहिए ! यह तो साफ़ है कि इन सज्जनो का तर्क कहां से आ रहा है, बेशक इसकि जड़ें पूना के विधार्थीयों के सँघर्ष को ग़लत और नजायज ठहराने की जिद में है ! लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया है वो इससे कहीं ज़्यादा गहरा है । हमें सचमुच अपने आप से यह पूछना चाहिए कि कलायें हमें क्या देती हैं ? और यह सवाल एक साईंटिस्ट जैसी संजीदगी और तपस्वी जैसी कठोरता से पूछा जाना चाहिए ! बलराज पँडित जी कहा करते थे कि तमाम कलायें हमारी संवेदनशीलता का एक गौण उत्पाद हैं ! लेकिन मुद्दा यह है कि क्या यह "गौण उत्पाद" हमारी संवेदनशीलता की नमी को बनाए रख पाता है, उसे खुष्क होने से बचाता है, क्या यह हमारी संवेदनशीलता की खुराक है ? अगर ऐसा है तो एक कलाकार का काम उतना ही अहम है, जितना किसी किसान का, किसी मज़दूर, इँजीनियर या डाक्टर का । लेकिन यह काम है क्या ? किसान का काम तो सामने दिखता है, इँजीनियर और डाक्टर के बारे में हमें यह पूछना नहीं पड़ता । लेकिन कवि क्या करता है ? एक अदाकार या चित्रकार क्या करता है ? पल भर को हंसा या रुला देना बस ! खाली मनोरंजन या मन को बह्ला भर देना ! यह कैनवस पर पुते रँग भला हमारे भीतर किस शय को खुराक देते हैं ? और मान लो कि हम उसे ढूँढ लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कोई ऐसी संवेदनशीलता है जो हमें बेजान चीज़ों से, मशीनों या कम्पीयूटर से अलग बनाती है ! अब अगर वो शय मर जाती है तो क्या समाज को कोई फ़र्क पड़ता है ? समाज से मेरा मतलब है कि आपके और मेरे दरमियान जो रिश्ता है, उसकी गुणवत्ता, गहराई और स्वाद पर कोई फ़र्क पड़ता है ? आपके और तमाम कायनात के दरमियान जो एक सांझ है क्या उस पर कोई फ़र्क पडता है ? यदि यह संवेदनशीलता नहीं रहती तो क्या सारे इँजीनियरों के रहते हुए भी हम ग़रीब हो जायेंगे, तमाम डक्टरों के होते हुए भी क्या हम बीमार नहीं हो जाएंगे ? लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब के लिए तो यह जानना पड़ेगा कि यह संवेदनशीलता क्या है, जिसको कला पानी देती है, खुराक देती है ? पहीए से ले कर राकेट तक तमाम तकनीकें इन्द्रीयों की सीमायों से पार जाने की ललक का नतीजा हैं । कला भी यही करती है, मानवीय इन्द्रीयों की सीमायों को चुनौती देती है, हमें हमारी इन्द्रीयों की सीमायों के आमने-सामने ला खड़ा करती है और दिखाती है कि जो दिखता या सुनता है, वही सत्य नहीं है, आगे भी कुछ है । लेकिन यह काम तो तकनीक भी करती है, फिर भला कला की ज़रूरत ही क्या है ? ज़रूरत है, क्योंकि कला द्वार से अगे ले लर जाती है । कला कहती है इन्द्रीयां द्वार है, और द्वार को भले कितना ही बढ़ा लो, द्वार पर उमर नहीं बिताई जा सकती, महल तो आगे है । कलाएं वह चुभन देती हैं कि काले और गोरे से आगे भी कुछ है, जिसे भाग कर पकड़ा नहीं जा सकता । कोई तकनीक हमें इस जगह तक नहीं पहुँचा सकती । कलायें इन्द्रीयों की ही नहीं मन की सीमायों को भी भांपना सिखाती हैं, यादों और कल्पनायों की सीमा को सामने ला खड़ा करती हैं और उस घुटन में, उस कैद में उतरने का न्यौता देती हैं, इसके आगे का सफ़र कलाकार का अकेले का नहीं रहता हमें उसके साथ होना पड़ता है । कला कोई तकनीक नहीं जो लोटे में लोटा भर पानी भरे, यह तो अँजुली में आसमान के झर जाने जैसा कुछ है ! कला अनँत-अनँत रूपों-आकारों को जन्म देते हुए आदि कुँअरपन के बने रहने का करिश्मा है, जिसमें ना कोई पहचान टिकती है ना अहंकार ! बस इक सहज भोलापन है, जो नादान नहीं है । हो सकता है कि मैं सही जवाब ना दे पायूँ या मेरा ढूँढा हुआ आपके लिए उधार की चीज़ ही बनी रहे । तो आपको खुद इस खोज में उतरना होगा । मुझे नहीं मालूम कि आपकी खोज आपको कहां ले जाएगी ! लेकिन मैं इतना तो देख रहा हूँ कि अगर हमने आज भी गुलाब की क्यारीयों की कीमत कोयले की खानों से आंकनी जारी रखी, जैसा कि गुरूदेव टैगोर कहते थे, तो कुछ खो जाएगा ! आपके और मेरे रिश्ते में, इन्सानी रिश्ते में कुछ मर जाएगा, जिसकी कमी को पूरा करने के लिए हर गली के मोड़ पर गुप्त कैमरे लगाने पड़ेंगे, इँजीनियरों और तकनीशियनों को नए ढँग की पुलीस और पुलिसिंग तलाश करनी होगी, बसों और ट्रेनों में ही नहीं, अपने बैड्ड-रूम में लेटे हुए भी यह आवाज़ कानों में गूँजती रहेगी कि चारपाई के नीचे चैक कीजिए हो सकता है कि कोई अजनबी बम जैसी कोई चीज़ रख कर निकल गया हो । जी हां, कला-विहीन संसार में यह सब होने वाला है, कोई इँजीनियर या साइंसदान इसे रोक नहीं सकता । यकीन मानीए अपनी सारी कमीयों के बावकूद कला सँस्थानॊं पर किया जा रहा खर्चा फ़िज़ूलखर्ची नहीं है, अय्याशी तो हरगिज नहीं । ये सँस्थान हमारी संवेदनशीलता की क्यारीयां हैं, हमारे तपोवन हैं ! भले ही उन्हें आई आई टी यां ऐसी दूसरी सँस्थायों जैसा सम्मान ना दें, लेकिन खुदाया इन्हें बेज़्ज़त करना बँद करें ! 
बलराम

Monday, May 19, 2014

NO EXITçÅÃå»/
é¯ Â¶×Ç÷à

(×Æå ç¶ ì¯ñ» ç¶ éÅñ éÅñ í×å ÇÃ¿Ø Óå¶ Á÷éìÆ ÇîÀ¹Ç÷¿î ÓÚ Ø¹¿îç¶ ÔéÍ À¹µæ¶ í×å ÇÃ¿Ø éÅñ ÿì¿Çèå éÅñ ÚÆ÷» êÂÆÁ» ÔéÍ
×Æå –:  ùä üÜäÅ À¹é·» îðéÅ éÔÄ Ü¯ ׶ ÕÅñ 寺 êÅð î½å ÇòÚÅðÆ Ôð êñ ÔÅðÆ À¹Ô ׶ î½å ù îÅðÍ
ÁÜéìÆ–:  òÅÔ í×å Ç×ÁÅ....., ìóÆ ÚóÅÂÆ Â¶ òÂÆÍ þÁ-A
í×å–:  (×¹ä×¹ä»ç¶ ԯ¶) î˺ ò¯ îÜù ÔÈ¿ ܯ Ôð ÕËç  ÁÅ÷Åç ðÔÅÍ
(ç¯Ô» çÆÁ» é÷ð» îÚÅé Óå¶ ê˺çÆÁ» ÔéÍ ÇêµÛ¯º ÁÅòÅ÷» ðÅÔÄ ìçñç¶ ç½ð ç¶ Ççzô À¹íðç¶ ÔéÍ ë¶ð ç¶ éÅñéÅñ Õ¹Þ ñ¯Õ ê¹ðÅä¶ Þ¿â¶, ôÅÔÆ åÅÜ å¶ Ô¯ð åòÅðÆÖÆ ÃîÅé ñË Õ¶ ñ¿Øç¶ ÔéÍ
í0–: ìÅÔð çÅ ðÅÔ ÇÕ¼èð þÍ
Á0–: Çܵ毺 Á¿çð ÁÅÇÂÁÅÍ (ç¯Ô¯º ñ¼íç¶ ÔéÍ)
Õ¯ðÖ:  ðÅÜ ìäç¶ é¶ Ö¹ð Ü»ç¶ é¶, عä ÖÅ Ü»çÅ þ åÅܯ åÖå ç¶ êÅÇòÁ» ù ÔÅÕî» ç¶ éÅî 蹿çñ¶ êËºç¶ Áå¶ è¹ñ Ü»ç¶ é¶Í êéÅÔ î¿×ç¶ åÅðÆÖ çÆÁÅ¿ ÇÜñç» ÓÚ (ì×Åòå å¶ ë¶ð..., ×ÇÔî çÆÁ» ÁÅòÅ÷»-) è¹ÁÅÖÆÁ».... ð¯äÔÅÕÆÁ» ÁñîÅðÆÁ» Á¿çð, ÇÜé·» ò¼ñ ÇÜ¿ç×Æ Õç¶ éÔÄ ÞÅ×çÆ, ÖÇÔ¿çÆ òÆ éÔÄ, çÈ𯺠ñ¿Ø Ü»çÆ Â¶ êÅÃÅ ò¼à Õ¶..., ×»Ô...., ÔÅÕî...., ÁÅñî...., Ãí ÁÅªç¶ é¶ å¹ð Ü»ç¶ é¶Í
ÁÜéòÆ–:    (í×å ÇÃ¿Ø ù) ò¶Ö ÇÂÔ À¹ÔÆ Ü×·Å þ éÅ, ÇèÁÅé éÅñ ç¶Ö- À¹ÔÆ ðÅÔ
í0–: ìÅÔð çÅ ðÅÔÍ
Á0-êóÆ å» À¹ÔÆ þ, À¹êð ÜÅäÅ Ü» æµñ¶ ëËÃñÅ å¶ðÅÍ ç¶Ö–:  ç¶ÖÍ (êÈð¶ î¿Ú Óå¶ å¶ÜÆ éÅñ ع¿îçÅ þÍ ÚÅð¶ êÅÇÃúº ò¼Ö-ò¼Ö Þ¿ÇâÁ» Áå¶ ìËéð» òÅñ¶ ñ¯Õ í×å ÇÃ¿Ø ù ضð ñËºç¶ ÔéÍ Áñ×-Áñ× ÇÕðçÅð» ç¶ éÅñ í×å ÇÃ¿Ø çÆÁ» åÃòÆð» òÆ ÔéÍ Õ¹Þ êÌÚÇñå Õ½îÆ Óå¶ èÅðÇîÕ ÇéôÅéÍ)
Õ¯ðÖ:  ôÔÆç ܯ Ü¿îç¶ ÃçÅ....î½å çÆ Õ¹¼Ö Ú¯ºÍ ðÅÜ Õðç¶ é¶ ñð÷çÆÁ» ÃÈñÆÁ» 寺, ÞÈñç¶ ë¿ÇçÁ» 寺, îÆéÅð» 寺 îÕìÇðÁ» å¯ èóÕç¶, ܯ Ôî¶ôÅ ÇÜÀ¹ºçÆÁ» ÇÔ¼Õ» ç¶ Á¿çð, ñÅà ìä Õ¶ ع¿îçÆÁ» ÚðÖóÆÁ» 寺, å¶÷ ð¯Á ÁÅÇðÁÅ¿ 寺 Á½ñ·ç¶, ÇòÚÅð» ù Ü÷ÇìÁ» ù ÇÔñä Ü»ç¶, ÇÂ¿Þ ôÔÆç Ü¿îç¶, å¶ åòÅðÆÖ Ø¹àé¶ ç¶Õ Çç¿çÆ..., ðÅÜ Õðç¶ ôÔÆç À¹Ã ç¶ î¯ÇãÁ» Óå¶ ÃòÅð Ô¯..... ñËÕ¶ Ô¼æ» ÇòÚ À¹Ã çÆ ñ×Åî...., ÇÔÕç¶ À¹Ã ù ùëÇéÁ» çÆ ÇçôÅ ò¼ñÍ ôÔÆç Ü¿îç¶ ÃçÅ î½å çÆ Õ¹¼Ö Ú¯ºÍ
(í×å ÇÃ¿Ø þðÅé êð¶ôÅé À¹é·» ÇòµÚ¯º ÇéÕñä çÆ Õ¯Çôô ÕðçÅ þÍ ÕÅîïÅì éÔÄ Ô¹¿çÅÍ ÁÜéìÆ òÆ îçç çÆ éÕÅî Õ¯Çôô ÕðçÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ÇµÕñ¶-ǼÕñ¶ çÅ îÅÃÕ À¹ñà-ê¹ñà Õ¶ ç¶ÖçÅ þ å¶ ë¶ð ÇéðÅô Ô¯ Õ¯ ÁÜéìÆ ù ÁÅòÅ÷» îÅðçÅ þÍ)
í0–:         ÇÂÔ åÈ¿ îËù ÇÕµæ¶ ëÃÅ Çç¼åÅ....Õ¼ã ǵæ¯...Í
Á0–:         (Õ¯ðà 寺 è¿ç¶ Ö»çÅ þÍ) î˺ òÆ Õð ÃÕçÅ...... å¶ðÆ ÁÅêäÆ ÃÔ¶óÍ
×Æå–:       ׯðÅ îÅÇðÁÅ Ô¯ ÇÃÖð ç¹êÔð¶–: Ô¯ ׯðÅ îÅÇðÁÅÍ
                  ÇÕ æð-æð Õ¿ì¶ èðåÆ ñ¿çé ÂÆ- ñ¿çé çÆ!
                  öÔðÅ ñÅ ÇñÁŠÿòÅðÆ ÃÜ ×ÂÆ-öÔðÅ êÅ ÇñÁÅÍ
                  ÇÕ î½å òÅñÆ Ø½óÆ ÚóéÅ-üÜä ÜÆ--Í
                  (Õ¯ðà òÅñ¶ Úñ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ í×å ÇÃ¿Ø ÇÂÕ êÅö ÜÅ Õ¶ ÇÃð ëó Õ¶ ìËá Ü»çÅ þÍ ÁÜéìÆ À¹Ã Õ¯ñ Ü»çÅ þÍ)
Á0–:         ÃçÆ ìÆå ×ÂÆ, êð ñ¿çé Á¼Ü òÆ Õ¿ì ÇðÔÅ...Í (í×å ÇÃ¿Ø î¿ÈÔ î¯ó ñ˺çÅ þÍ) åÈ¿ Ö¹ô éÔÄ ..... ?
í0–:           ÇÕö ù âÇðÁÅ ç¶Ö Õ¶ ....., Õ¯ÂÆ Ö¹¼ô ÇÕò¶º Ô¯ ÃÕçÅ.... ?
Á0–:           (þðÅé) åÈ¿ å¶ âðÅÀ¹äÅ ÚÅÔ¹¿çÅ ÃÆ éÅ À¹é·» ù .... À¹é·» çÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ Ö½ø ç¶ÖäÅ....Í
í0–:         (Õ¼à Õ¶) î˺ Õ¯ÂÆ çÇÔôå×ðç éÔÄ...) ÇÂéÕñÅìÆ Ô», ÇÜà çÅ Ççñ ç¹éÆÁ» íð Õ¶ î÷¬î» ñÂÆ èóÕçÅ ç¶.... åóê状...!
Á0–:         (Ã˵à À¹µå¯º À¹åÅð Õ¶ ûâðÃ ç¶ Õåñ òÅñÅ ê¯Ãàð ñË Õ¶ ÁŪçÅ þÍ) ÇÂÕ–:  ÇÂÔ ç¶Ö..., ñÅñÅ ÜÆ çÆ î½å çÅ ìçñÅ.,.., Õ½îÆ ì¶ÜåÆ çÅ ìçñÅ...., ûâðà îÅð Çç¼åÅ Ç×ÁÅ....Í
í0–:         (ê¯Ãàð Ö¯Ô ñ˺çÅ þÍ) Ô»-Ô» î˺ ÇÂÔ ÕÆåÅ..., ÇÕö ù âðÅÀ¹ä ñÂÆ éÔÄ, âð ù å¯óé ñÂÆ... (ÇêÛ¯Õó Ú¯º ÒÃÅÂÆîé ÕîÆôé ׯ ìËÕ-B- çÆÁ» ÁÅòÅ÷», ñÅáÆÚÅðÜ å¶ ÚÆÖ» À¹íðçÆÁ» ÔéÍ í×å ÇÃ¿Ø ç¶ å¶òð ìçñç¶ ÔéÍ) ÷ðÈðÆ Ã Æ..., ´»åÆ çÆ ò¶çÆ ÖÈé î¿×çÆÍ
Á0–:         (ð¯Õç¶ Ô¯Â¶) ç¶ô-í×å-ç¹ôîé ç¶ ÔÇæÁÅð» éÅñ ç¹ôîé ù...Í (ÇêÛ¯Õó çÆÁ» ÁÅòÅ÷» íÅðÈ ê˺çÆÁ» ÔéÍ ð½ôéÆ î¼èî Ô¹¿çÆ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ì»Ô Û¹âÅ Õ¶ ìÅÔð ò¼ñ ñ¼×çÅ þÍ) ç¶Ö í×å Ü÷ÇìÁ» çÆ Õ¯ÂÆ À¹îð éÔÄ Ô¹¿çÆÍ ÇÂé·» ç¶ ìÔÅò ßÚ ÁÅ Õ¶ åÈ¿ ... (À¹Ã ç¶ ÇêµÛ¶ Ü»çÅ þÍ ÇêÛ¯Õó çÆÁ» ÁÅòÅ÷» Ô¯ð À¹µÚÆ Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ øÅÇÂð» çÆ ÁÅòÅ÷ ç¶ éÅñ ÔÆ Ã¿éÅàÅ ÛÅ Ü»çÅ þÍ ðÅÜ×¹ðÈ øÅÇÂð ÕðçÅ Ô¯ÇÂÁÅ î¿Ú Óå¶ ÁŪçÅ þÍ ÇêµÛ¶ í×å ÇÿØ....Í) ×Æå–:  æð-æð Õ¿ì¶ èðåÆ-ñ¿çé çÆ...Í
í0–:         ÇÂÔ åÈ¿ ÕÆ ÕÆåÅ....Í À¹Ô å¶ ÃÕÅà éÔÄ ÃÆÍ
ðÅÜ×¹ðÈ–:   þ å¶ À¹Ã¶ îôÆéðÆ çÅ ÇÔ¼ÃÅÍ (í×å ÇÃ¿Ø ë¶ð À¹Ã¶ ÇçôÅ ÓÚ Õ¹Þ øÅÇÂð ÕðçÅ þÍ ç¯Ô¶º ìÅÔð ò¼ñ ç½óç¶ ÔéÍ ÇêµÛ¯º ÇÂÕ Á¿×ð¶÷ ÁÅøÆÃð ÁŪçÅ þÍ çÈܶ êÅÇÃúº Ú¿çð ô¶Öð À¹Ã Óå¶ øÅÇÂð ÕðçÅ þÍ À¹Ô ÇêÛñ¶ êËðÄ òÅÇêà î¹ó Ü»çÅ þÍ Ã¿éÅàÅ æ¯óÆ ç¶ð ì¹ÞçÆ ð½ôéÆ ÓÚ ê¹Çñà çÆÁ» îÈòî˺àÃ)
(î¹ó ð½ôéÆ Ô¹¿çÆ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ÁŪçÅ þ å¶ ê¯Ãàð åÅð Õ¶ ç¶ÖçÅ þÍ çÈð ÖñÅ ÓÚ ç¶ÖçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ñ¿îÅ Ô½ÕÅ íðçÅ þÍ ðÅÜ×¹ðÈ ÁÅ¿çÅ þÍ)
í0–:           åÈ¿...Í ê¯Ãàð» çÅ ÕÆ ìÇäÁÅ.... ?
ðÅÜ–:        À¹Ô Ãí Ô¯ ÜŶ×Å...Í (ðÅÜ×¹ðÈ Çáà¹ðçÅ þÍ) ÁÃÄ ÁÅêäÅ Õ¿î Õð Çç¼åÅÍ À¹Ô ÃîÞ ÜÅä׶-ÇÔ¿ç¹ÃåÅé ç¶ é½ÜòÅé» çÅ ÖÈé ÔÅñ¶ á¿âÅ éÔÄ Ô¯ÇÂÁÅÍ (í×å ÇÃ¿Ø ù ü¼ê ç¶Ö Õ¶ À¹Ã ò¼ñ òèçÅ þÍ) ÃðçÆ ìÔ¹å ¶...Í
í0–:         åÈ¿ þ ÇÕµæ¶ ÃÆ ? (×¹îùî)
ðÅÜ–:        ÃÅÔîä¶ îÃÅä» ÓÚÍ ÇÚåÅ Ã¶Õ ÇðÔÅ ÃÆÍ Øð Çò¼Ú å¶ ìÅñä ù òÆ ÕÞ éÔÄÍ (ç¯Ô¶ ôîôÅé çÆ ÇçôÅ ò¼ñ ç¶Öç¶ ÔéÍ)
      (ùÖç¶ò ÁŪçÅ þÍ)
ùÖç¶ò–:     ÃðÕÅð ÇÔ¼ñ ×ÂÆ Â¶..., ì¹ðÆ åð·»Í å¹ÃÄ ÇåÁÅðÆ Õð¯Í Û¶åÆ å¯º Û¶åÆ ñÅÔ½ð Û¼âäÅ ê¶×ÅÍ
í0–:         êð ê¯Ãàð» çÅ ÕÆ ìÇäÁÅ..... ? ñ× ÜÅä¶ ÚÅÔÆç¶ ÃÆ Ô¹ä åÅÂÆ¿
Ã0–:         À¹Ô Ãí Ô¯ ÜŶ×Å-Í ÇÂÔ Ãî» éÔÄ Ã¯Úä çÅ...Í ç¹ð×Å ç¶ éÅñ ÜÅ ÇðÔÅ åÈ¿...Í, êåÆ-êåéÆ...Í ÃðÕÅðÆ ÁëÃð ìä Õ¶...Í (ðÅÜ×¹ðÈ ù) å¶ åÈ¿ ÁðçñÆ....Í
í0–:         ... å¶ À¹Ã çÅ ì¼ÚÅ.... ?
ù0–:           Õ½ä... ÃÇÚé..., À¹Ô òÆ éÅñ ÔÆ Ô¯Â¶×Å...Í (Ö¹ç éÅñ) ÃÅù ÇÂÔ Ãí êÇÔñ» ÔÆ Ã¯ÚäÅ ÚÅÔÆçÅ ÃÆÍ
×¹0–:        êð ÃÅⶠկñ å» ÖÅä¶ Ü¯×¶ òÆ êËö éÔÄ...
ù0–:           Õ¹Þ Ç¿å÷Åî î˺ Õð ÇñÁÅ...Í ñÅñÅ ÜÆ ç¶ ÇÂÕ ôðèŬ Õ¯ñ¯º...Í
                  (Çå¿é¯ ÇÂÕ çÈܶ ò¼ñ ç¶Öç¶ ÔéÍ)
×¹0–:        (þðÅé) ñÅñÅ ÜÆ... (òÅÕ ÁèÈðÅ Û¼â Çç¿çÅ þÍ ì¯Þñ ü¼êÆ ÛÅ Ü»çÆ þÍ)
ù0–:         Ãò¶ð¶ ÔÆ ÇéÕñäÅ êò¶×Å...Í
í0–:         êð ìµÚ¶ çÅ ÇðÃÕ ÁÃÄ....Í
ù0–:         ìÇÔà çÅ Ãî» éÔÄÍ (ðÅÜ×¹ðÈ ùÍ–:  ç¶ÔðÅçÈé ÁËÕÃêÌËÃ-Í (ìÅÔð ò¼ñ Ü»çÅ þÍ)
ðÅÜ0–:      (ÇêµÛ¶ Ü»ç¶ Ô¯Â¶) êð ÁÅ÷Åç... ?
ù0–:         (Ü»ç¶ Ô¯Â¶) À¹Ô ÇéÕñ ÜŶ×Å....Í å¹ÃÄ Û¶åÆ Õð¯Í
                  (ç¯Ô¶º ÇéÕñ Ü»ç¶ ÔéÍ í×å ÇÃ¿Ø ë¶ð ê¯Ãàð À¹µå¶ ûâðà çÅ é» ÇñÖçÅ þÍ) ë¶ð ÁÅÀÈàÍ
                  (î¿Ú Óå¶ î¼èî ð½ôéÆ Çò¼Ú ܯ ñ¯Õ ×¹ñÅìÆ ð¿× ç¶ ê¯Ãàð ü¼ÕÆ ÁÅªç¶ ÔéÍ ÇÂÕ ç¶ Ô¼æ ÇòÚ ñ¶òÆ çÅ Çâ¼ìÅ þÍ åÆÜÅ ì¿çÅ Ô¼æ êÈ¿ÞçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÁŪçÅ þ-)
ǼՖ:        ñ×Å Çç¼åÅ... (¶¶èð À¹èð Ú¯Õ¿éÅ Ô¯ Õ¶ ç¶ÖçÅ þÍ åÆÜÅ Ô» ÓÚ ÇÃð ÇÔñ»çÅ þÍ)
çÈÜÅ–:       (ñ¶òÆ ñµÇ×ÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ê¯Ãàð ëó»ç¶ ԯ¶) æ¯óÅ À¹µÚ Õð Õ¶ ñÅÂÆ¿Í
åÆÜÅ–:      (ÕÅÔñÆ éÅñ) À¹ð» ëóÅ Û¶åÆ...Í (çÈÜÅ êÅö ÇéÕñ Ü»çÅ þÍ)
ÇÂÕ–:        (î×𯺠..., çìÆ ÷ìÅé ÓÚ...) ÿíñ Õ¶ ÷ðÅ..., Ô¹ÇôÁÅðÆ éÅñ...Í
                  (ë¶ð ¶èð úèð ç¶ÖçÅ...Í ÇêµÛ¯º ê¹Çñà çÆÁ» ×¼âÆÁ» ç¶ ÃÅÇÂðé å¶ ÃÆàÆÁ» çÆÁ» ÁÅòÅ÷»Í åÆÜÅ ì¿çÅ ç½ÇóÁÅ ÁŪçÅ þÍ)
ǼՖ:        ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ...Í
åÆÜÅ–:      ç½ó¯.... ê¹ÇñÃ...Í (ç½óç¶ ÔéÍ ê¯Ãàð ÿíÅñç¶ Ô¯Â¶Í ñ¶òÆ çÅ Çâ¼ìÅ ðÇÔ Ü»çÅ þÍ Çâµì¶ ÒÚ ÇÃêÅÔÆ çÆ á¯Õð ñ×çÆ ÔË, ç±ÜÅ À°Ã鱧 À°á½ºçÅ ÔË Í ç¯Ôź ç¶ Ôµæ-êËð ñ¶òÆ éÅñ Çñìð ÜÅºç¶ ÔéÍ)

(îÅåîÆ è¹é ç¶ éÅñ-éÅñ î¿Ú À¹µå¶ ð½ôéÆ ëËñçÆ þÍ Õ¹Þ Á¿×ð¶÷ ÇÂ¼Õ åÅìÈå ù ñÂÆ, ÇÜà À¹µå¶ ïÈéÆÁé ÜËÕ çÅ Þ¿âÅ êÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ, Ô½ñÆ-Ô½ñÆ î¿Ú Óå¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ Ãí ñ¯Õ öîðÆé î¹çðÅ ÇòÚ À¹Ã¶ îÚÅé À¹µê𯺠ñ¿Øç¶ Ô¯Â¶ ÇêÛñ¶ êÅö ù À¹µåð Ü»ç¶ ÔéÍ îÅåîÆ è¹¿é ÚñçÆ ðÇÔ¿çÆ þÍ ÇÂÕ Á¿×ð¶÷ ñóÕÆ ÕÅñ¶ ñìÅç¶ Çò¼Ú ÇñêàÆ Ô¯ÂÆ î¿Ú À¹å¶ ÔÆ ÖóÆ ðÇÔ¿çÆ þÍ À¹Ô À¹çÅà éÜð» éÅñ ÚÅð¶ êÅö êÂÆÁ» ÚÆ÷» ù ç¶ÖçÆ þÍ çÈܶ Ãê¯à ÇòÚ ÁÜéìÆ À¹Ã ù ç¶Ö ÇðÔÅ þÍ ÇÜò¶º À¹Ãç¶ ç¹Ö ÓÚ ôðÆÕ Ô¯äÅ ÚÅÔ¹¿çÅ Ô¯ò¶Í î¿Ú ç¶ ÇêµÛ¯º Ç¿×ñ˺â ç¶ éËôéñ ÁËéæî çÆ è¹¿é ò¼ÜçÆ þ, å¶ Õ¹Þ ëÅÇÂð» å¶ ÃñÅîÆ ç¶ä çÆÁ» ÁÅòÅÜ» Ô¹¿çÆÁ» ÔéÍ Á¿×ð¶÷ ñóÕÆ Ãí Õ¹Þ å¯º ì¶õìð ÁÅêä¶ ÁÅê ÓÚ ×¹¿î Á¼æðÈ êÈ¿ÞçÆ þÍ ÇêµÛ¯º À¹ÔÆ Á¿×ð¶÷ î¹ó Õ¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ ÇÂÕ Á¿×ð¶÷ Õ¹óÆ Õ¯ñ ÁÅ Õ¶ À¹Ã ù Ô½ºÃñÅ Çç¿çÅ þÍ À¹Ô Ú½ºÕ Ü»çÆ þÍ
ÁÅ0–: Ôî å¹îÅð¶ ç¹Ö Õ¯ ÃîÞ ÃÕç¶ þÍ
Õ¹0–:  (îÈ¿Ô ë¶ð ñ˺çÆ þÍ) ò¯Ô ÇÃðø î¶ðÅ î¿×¶åð ÔÆ éÔÄ æÅ...Í ÔÆ òÅà îÅÂÆ ñò...Í îÅÂÆ ñÅÂÆø...., î¶ðÅ ÇêÁÅð...Í
ÁÅ0–:  (Ô½ºÃñÅ Çç¿ç¶ ԯ¶) îÅÂÆ ÚÅÂÆñâ..., ò¯Ô 寺 êËçÅ ÔÆÍ ÇìÌÇàô Ç¿êÅÇÂð Õ¯ Ãðò Õðé¶ Õ¶ Çñ¶ Ô¹ÁÅ æÅÍ Á¿×ð¶÷ ÔÕÈîå À¹Ã Õ¶ ÇÂà ìñÆçÅé Õ¯ ÕíÆ íÈñ éÔÄ êŶ×Æ... ÕíÆ...Í
Õ¹0–:         (Ô¼æ ÞàÕç¶ Ô¯Â¶) ÇÂà ÇÂ÷ ¶ Õ¯ñâ ìñââ îðâð.., ÇîÃàð ÃÕÅà... ÖÈé-Õåñ, ïÈ ÁÅñð¶âÆ é¯Á ÁÅñ çËàÍ Ç¿ëðî¶ôé æÆ å¹î·¶...Í Çëð ÇÕª ûâðà կ ìåÅÇÂÁÅ éÔÄÍ Áñðà ÇÕª éÔÄ ÇÕÁÅ–: Í (ð¯ ê˺çÆ þÍ ÃÅÂÆñ˺ÃÍ ÃÕÅà îÈ¿Ô ë¶ð ñ˺çÅ þÍ)
ÁÅ0–:   î˺ ÁÅê ñ¯×¯ ö ïÔÆ òÅçÅ Õð ÃÕçÅ ÔÈ¿..., ÇÕ Ôî î¹÷Çð Õ¯ ìÖô¶×Å éÔÄ..., ÕíÆ éÔÄ, ìçñÅ ñ¶×Å... ÇÂé çŠöî ò¶Á- öî ëËôé-Í áÆÕ À¹ÃÆ åð·»- (ÁÜéìÆ Áµ×¶ ò¼èçÅ, ë¶ð ð¹Õ Ü»çÅ þÍ ÇÂÕ ÇÃêÅÔÆ ÁŪçÅ þÍ À¹Ã ç¶ Ô¼æ ÇòÚ ê¯Ãàð þÍ
Ôµæ ñ¶òÆ éÅñ Çñìó¶ Ôé Í Ãì çÆÁ» ÃòÅñÆ é÷ð» À¹Ã ò¼ñ À¹µáçÆÁ» ÔéÍ)
ÇÃêÅÔÆ–:         Ãð ï¶ ê¯Ãàð..., êÈð¶ ôÇÔð  ñ×Ŷ ׶¯ þ..., Ü×·Å-Ü×·ÅÍ (ìÅð-ìÅð Ôµæ 걧ÞçÅ þÍ )

ÁÅëÆ–:        (À¹Ã ç¶ Ôµæ¯º Ö¯Ô Õ¶ ëàÅëà êóçÅ þÍ ÁÅÖðÆ ôìç æ¯ó·Å ÚìÅ Õ¶ ÷¯ð éÅñ ì¯ñçÅ þÍ) ÇÔ¿çïåÅé ïôÇñÃà ÇðêìñÆÕé êÅðàÆÍ (×¹µÃ¶ ÓÚ ê¯Ãàð ù îð¯ó Õ¶ À¹µæ¶ ÔÆ Ã¹àçÅ þÍ Ü»ç¶ Ô¯Â¶ ì¯ñçÅ þÍ) ò¯Ô ìÚ Õ¶ ÇéÕñé¶ éÔÄ ÚÅÔƶÍ
ÇÃ0–:        (ÇêµÛ¶ Ü»ç¶ Ô¯Â¶) êÈð¶ ôÇÔð Õ¯ ÃÆñ Õð ÇçÁÅ Ç×ÁÅ þ Ãð-Í
      (Ãí ÇéÕñ Ü»ç¶ ÔéÍ Õ¹óÆ ê¯Ãàð ü¼Õ Õ¶ êóçÆ þÍ)
Õ¹0–:         Â¶Õ ÇòÁÕåÆ çÅ õÈé ìÔÅé¶ çÅ Ô Áøïà þÍ ñ¶ÇÕé ò¶Ô ÁËÃÆ Ã¿ÃæÅ çÅ é¹îÅÇ¿çÅ æÅ... (ÕÅÔñÆ éÅñ êóçÆ þÍ) ... ÇéðçÂÆ... ÿÃæÅ..., ÇÜö õåî ÕðéÅÍ (ÖóÅÕ Ã¹ä Õ¶ Ú½ÕçÆ þÍ)–:  Õ½ä.... ?
Á0–:         ùä..., ÃÚî¹Ú Áøïà þ À¹é·» ù..., å¶ð¶ éÅñ Õ¯ÂÆ ç¹ôîäÆ éÔÄ ÃÆ..., åÈ¿ ùä éÔÄ ðÔÆ..., À¹Ô å¶ ÃÅîðÅÜ ç¶ À¹Ã ÇòÚÅð ù (Õ¹óÆ Ô¯ð ÃÇÔîçÆ Ü»çÆ þÍ) îÅðéÅ ÚÅÔ¹¿ç¶... (Ô½ñÆ-Ô½ñÆ À¹Ã ò¼ñ ò¼èç þÍ) ܯ ì¿ç¶ ù ì¿ç¶ çÅ òËðÆ ìäÅ Çç¿çÅ.. ÕÅåñ...Í) (Õ¹óÆ Õ¿é» Óå¶ Ô¼æ ð¼Ö Õ¶ ÚÆÖçÆ þÍ) âð ì¿ç¶ ù ìÇÔðÅ ìäÅ Çç¿çÅÍ
Õ¹0 (Õ¿ìçÆ Ô¯ÂÆ) êÅêÅ êÅêÅ-êÅêÅÍ (ÁÜéìÆ ÚñÅ Ü»çÅ þÍ çÈܶ êÅÇÃúº ÇÂÕ ÁÅøÆÃð ç½ÇóÁÅ ÁŪçÅ þÍ
ÁÅøÆÃð–:  òÔÅà þê³â ...Í (Õ¹óÆ âðçÆ Ô¯ÂÆ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ÓÚ Õ¹Þ ñ¼íçÆ þÍ ÁÅøÆÃð À¹Ã ù ޿ܯóçÅ þÍ) òÔÅà þê³â...Í (Õ¹óÆ ÃÇÔî Õ¶ À¹Ã éÅñ ÇÚ¿ìóçÆ þÍ ÁÅøÆÃð ñÅâ éÅñ ê¹¼ÛçÅ þÍ) òÔÅà þê³â îÅÂÆ ÚÅÂÆñâ...Í ÇÕÁÅ Ô¹ÁÅ å¹î·¶... ?
Õ¹0–:         ò¯Ô ñ¯Õ ïÔ» (üë¶ð¶ ç¶ÖçÆ þÍ ÁÅøÆÃð òÆ ç¶ÖçÅ þÍ)
ÁÅøÆ–:      Õ¯ÂÆ éÔÄ ïÔ»...Í Õ½ä ÁÅ ÃÕçÅ þÍ
Õ¹0–:         ò¯Ô ÕÔÄ íÆ ÜÅ ÃÕç¶.... ? ÁÅÇøà  عà ն îÅð âÅñÅ À¹ÃÕ¯-Í
ÁÅ0–:        (üÕ¿éÅ Ô¯ Õ¶ üë¶ð¶ ç¶Öç¶ Ô¯Â¶-Í) Õ¯ÂÆ éÔÄ ïÔ»Í à¹îÅðÅ òÇÔî þÍ à¹îÅðÅ âð îÅÂÆ ÚÅÂÆñâÍ (Ô½ºÃñÅ Çç¿ç¶ ԯ¶ ìÅÔð ñË Õ¶ Ü»çÅ þÍ ð½ôéÆ çÈܶ êÅö ðÅÜ×¹ðÈ Óå¶ ê˺çÆ þÍ Ü¯ ÇÂ¼Õ àð¿Õ Óå¶ ÃÇàÕð ÇÚêÕÅ ÇðÔÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ì¶ÚËé س¹î ÇðÔÅ þÍ)
ðÅÜ×¹ðÈ–:   (àð¿Õ ò¼ñ ç¶Öç¶ Ô¯Â¶Í) Ô¹ä ìäÆ éÅ ÁøÃð» òÅñÆ ×¼ñ-Í (ÇêÃå½ñ ÚËÕ ÕðÕ¶ î¹ó â¼ì ÓÚ ð¼ÖçÅ þÍ àð¿Õ ü¼Õ Õ¶ ìÅÔð Ü»çÅ þÍ ÁÜéìÆ ù ÁÅªç¶ ç¶Ö Õ¶ í×å ÇÃ¿Ø À¹Ã ù ÇÖ¼Ú Õ¶ Áµ×¶ ñË Õ¶ ÁŪçÅ þÍ)
í×å–:      (Çüçå éÅñ, ÇÜò¶º ìóÆ ç¶ð çÅ ñí ÇðÔÅ Ô¯ò¶Í) ÇÕµæ¶ Ç×ÁÅ ÃÆ åÈ¿-?
ÁÜéìÆ–:    ûâðÃ ç¶ ÜéÅܶ ÓÚ...Í (ü¼êÆ) å¶ðÅ ÁèÈðÅ Õ¿î-êÈðÅ Õðé (ÕÅÔñÆ éÅñ) åËù òÆ å¶ Áøïà ÃÆÍ
í×å–:        (ÇÂÕçî Õ¼àçÅ þ) ì¿ç Õð ÇÂÔ Ã¶Ö ÇÚ¼ñÆÁ» òÅñÆÁ» ×¼ñ»-Í (ü¼êÆ) îËù Õ¯ÂÆ Áøïà éÔÄ, À¹Ô ÇÂà ÇÃÃàî çÅ ÇÔ¼ÃÅ ÃÆ-ì¼ÃÍ
Á0–:         Ô¯ð òÆ å» ÃÆ Õ¹Þ, ÇÕö çÅ î¿×¶åð, ÇÕö çÅ ÁÅôÕ-, îðéÅ å¶ Ãí ù ÂÆ..….. ê˺çÅÍ
í×å–:      ë¶ð ÕÆ Õðç¶ ÁÃÄ, Õ¯ÂÆ òÆ Õð¶×Å, ÇÜÃ ç¶ ÃÅÔîä¶, À¹Ã ç¶ ì÷¹ð× Çêú ù, ÇÂÕ ç¯ àÕ¶ çÅ ê¹ñÃÆÁÅ, Õ¹¼à Õ¹¼à Õ¶ îÅð Ãȵà¶, â¿×ð» ò»×..., ÇÃð ë¶ºÔ Ã¹µà¶...Í (ïÚç¶ Ô¯Â¶) ÕÆ Çðôå» ÃÆ ÃÅâÅ ñÅñÅ ÜÆ éÅñ..., À¹é·» çÅ ÒÇÔ¿çÈ Ç¿âÆÁÅÓ... Òî¹ÃÇñî Ç¿âÆÁÅÓ çÅ ÇÖÁÅñ òÆ ÃÅù Õ¿ìäÆ Û¶ó Çç¿çÅÍ êð ÇÂÔ î½ÕÅ ÃÆ- ñ¯Õ», Ú ÔÅ÷ðÆ ñòÅÀ¹ä çÅ-Í Ãí Á¿ç𯺠Á¿çð Çð¼Þç¶..., êð Õ¹ÃÕçÅ Õ¯ÂÆ éÔÄ, ç¿çñ êÂÆ òÆ Ãí ù...Í ÇÕö ù å¯óéÆ ÔÆ êËäÆ ÃÆ-Í Ô¯ð ÚÅðÅ òÆ ÕÆ ÃÆ-Í (ü¼êÆ) ÇÕö ù å¶ ÕÆîå ç¶äÆ ÔÆ êËäÆ ÃÆÍ ñÅñÅ ÜÆ ù å¶ ÃÅâÆ Ö¹ôìÈ å¼Õ òÆ ìðçÅôå éÔÄ ÃÆ-Í Ôð ×¼ñ Ú¯º ðÈÃÆ Â¶Ü¿à» çÆ ì¯ ÁŪçÆ, ê³ÜÅÔ ð¹ê¶ ÇÜ¿éÆ òÆ Á½ÕÅå éÔÄ ÃÆ ÃÅâÆ-À¹é·» ñÂÆ-, Á¼Ü ç¶Ö... À¹é·» çÅ î¹¼ñ åÅÇðÁÅ ÁÃÄ-, ÃÅðÆ Õ½î À¹á ðÔÆ Â¶..., ÜÅä êò¶×Å À¹é·» ù ¶毺,
ðÅÜ×¹ðÈ–:   (ÇìÃåðÅ ñË Õ¶ ÁŪçÅ þÍ) Û¶åÆ-Í àð¶é çÅ àÅÂÆî Ô¯ Ç×ÁÅ (ðÅÜ×¹ðÈ Ü»çÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ÁÜéìÆ ò¼ñ ç¶ÖçÅ þ å¶ ë¶ð ÇêµÛ¶ å¹ð Ü»çÅ þÍ)
ÁÜéìÆ–:    (À¹é·» ù Ü»ç¶ Ô¯Â¶ ç¶ÖçÅ ðÇÔ¿çÅ þÍ) êåÅ éÔÄ ÇÕµæ¶ ÜÅ Õ¶ î¹µÕ¶×Æ... ÇÂÔ Ø¹¿îäضðÆ-,  Õ¯ÂÆ ÇÃðÅ éÔÄ ÇçÖçÅ-Í (ìÅÔð ÜÅä çÅ ðÅÔ ñ¼íçÅ þ-Í ð½ôéÆ î¼èî ê˺çÆ þÍ)
ë¶â ÁÅÀÈà
(ð½ôéÆ Ô¹¿çÆ þÍ Õ¹Þ ê¹ñÆà òÅñ¶ Öó¶ ÃéÍ ÁÅøÆÃð À¹é·» ù â»à ÇðÔÅ þÍ)
ÁÅ0–: î˺ ê¹¼ÛçÅ-å¹ÔÅù Ô¯ ÕÆ Ç×ÁÅ..., ÕÆ Ã¼ê ù¿Ø Ç×ÁÅ...Í Ç¿éÆ ò¼âÆ ØàéÅ Ô¯ ×ÂÆ..., Õ¯ÂÆ ÃÈÔ å¼Õ éÔÄ ñ¼×Æ...Í Õ½ä ÃÆ, Çյ毺 ÁŶ ? ÇÕµæ¶ ×¶ ?
      ÷éÅì ÇÂÕ Üä¶ é¶ ÕÅñÆ êÅðÃÆ à¯êÆ êÅÂÆ ÃÆ...Í å¶ çÈÜÅ ñ¿îÅ ÇÜÔÅ... þà êÅÂÆ-Í ç¯Ô¶º... ÃÅÔîä¶ ÕÅñ¶Ü ç¶ Ô½Ãàñ ò¼ñ ç½ó¶...Í
ÁÅ0–:         ôàÁê! ÇÂÔ Ã¹ä-ùä Õ¶ Õ¿é ê¼Õ ׶ î¶ð¶-Í îËù Õ¯ÂÆ á¯Ã ÚÆ÷ ÚÅÔÆçÆ Â¶... á¯Ã...Í éÔÄ å¶ à¿× ÇçÀ¹ ÃÅÇðÁ» ù-Í
Õ0–:   ÜéÅì ÁÃÄ Õ¯ÂÆ ê³çð»-ïñ·» î¿â¶ ëó¶ é¶Í é½ÜòÅé íÅðå ÃíÅ ç¶ î˺ìðÍ ÇÂ¼Õ ÃàÈâ˺à ñÆâð ¶...Ô¿Ã ðÅÜ ò¯ÔðÅ-Í
ÁÅ0–:        Õ¯ÂÆ À¹Ôç¶ ì¯ÇñÁÅ Õ¹Þ-Í (ç¯Ô¶º ÇÃêÅÔÆ éÆòÄ êÅ ñËºç¶ ÔéÍ)
A.   ÷éÅì ÃÅð¶ åðÆÕ¶ òðå ñ¶...Í ÂÆéÅî çÅ ñÅñÚ òÆ...Í
B.   ôÅÇÂç À¹é·» ù êåÅ ÂÆ Õ¹Þ éÔÄ ÜÆ...Í
ÁÅ0–:        (ÇÖÚ Õ¶) ìÕòÅà ì¿ç Õð¯¶-Í (ÁÅøÆÃð Ü»çÅ þÍ ç¯Ô¯º À¹Ã ç¶ ÇêµÛ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ) ë¶â ÁÅÀÈàÍ
(î¿Ú Óå¶ ð½ôéÆ Ô¹¿çÆ þÍ ÇÂÕ Á½ðå À¹µÚÆ Á¼âÆ ç¶ Ã˺âñ å¶ ÃÅóÆ êÅÂÆ Ô¯ÂÆ, ìóÆ ôÅé éÅñ î¿Ú Ó寺 ñ¿ØçÆ þÍ ðÅÜ×¹ðÈ î×ð ÃîÅé ü¼ÕÆ ñ¿ØçÅ þÍ ÇêµÛ¯º í×å ÇÃ¿Ø ÁŪçÅ þÍ ê¹ñÃƶ òÆ ÁÅªç¶ ÔéÍ çÈܶ êÅÇÃúº ÒðÅî é½îÆÓ çÆÁ» ì¹Õñ» îÅðÆ ÇÂÕ ÃÅèÈÁ» çÅ à½ñÅ ñ¿ØçÅ þÍ À¹Ô î¿Ú À¹µå¯º ÒÔðÆ ì¯ñ-ÔðÆ ì¯ñÓ ×Åªç¶ å¶ ÇéÌå Õðç¶ Ô¯Â¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ê¹ñÃƶ òÆ çÈÃð¶ êÅö ÇéÕñ Ü»ç¶ ÔéÍ ×¼âÆ çÆ ÇòÔÃñ Ô¹¿çÆ þÍ í×å ÇÃ¿Ø À¹é·» ù Ü»ç¶ ç¶ÖçÅ þÍ)
í×å–:  ÃÅèÈÁ» çÆ À¹Ã à¯ñÆ ÇòÚ ôÅÇîñ Ô¯ Õ¶ ÁÅ÷Åç é¶ ñÅÔ½ð Û¼â Çç¼åÅÍ çÈð×Å å¶ ðÅÜ×¹ðÈ òÆ ×¼âÆ ÓÚ ÁÅ ìËá¶Í ÃÅⶠÓå¶ ÇÕö ù ô¼Õ éÔÄ ÃÆÍ éÅ ÔÆ ÇÕö é¶ ÃÅù ç¶ÇÖÁÅ ÃÆÍ êð ìµÚ¶ ìÅð¶ Ã¯Ú Ã¯Ú Õ¶ î¶ðÅ Ççñ ìËáÅ ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÁÅêäÆ ÖÅÇåð À¹Ã çÆ Ç÷¿ç×Æ ù Öåð¶ ÓÚ êÅÀ¹ä çÅ ÃÅù Õ¯ÂÆ Ô¼Õ éÔÄ ÃÆÍ ðÅÜ×¹ðÈ áÆÕ ÃÆ, ÃÅù î½Õ¶ Óå¶ ÔÆ ôÔÅçå ç¶äÆ ÚÅÔÆçÆ ÃÆÍ ñóç¶ Ô¯Â¶... ê¹ñÆà Լ毺..., ÇÂÔ ÇÂîÇåÔÅé å¶ Ô¯ð òÆ Á½ÖÅ ÃÆÍ À¹µÚÆ ÁËâÆ ç¶ Ã˺âñ êÅÂÆ...ç¹ð×Å ÇÂÕçî ô»å ÃÆÍ ì¼ÚÅ ðÅÜ×¹ðÈ ç¶ Ô¼æ» ÓÚ ÃÆÍ îËù ñµÇ×ÁÅ ÁÃ¿Ö ÁéÜÅé Á¼Ö» ÃÅù ÔÆ ØÈð ðÔÆÁ»Í ×¼âÆ ò¼ñ ò¼èçÅ Ôð Õçî ÁÅêä¶ ò¼ñ ò¼èçÅ ñ¼×çÅÍ (îµæ¶ 寺 åð¶ñÆ êÈ¿Þç¶ Ô¯Â¶Í) À¹Ã îÅÃÈî é¶ å¶ êåÅ òÆ Õ¹Þ éÔÄ ÃÆÍ (ÁÅêä¶ Ô¼æ ò¼ñ ç¶Öç¶ Ô¯Â¶, ÇëÕÆ ÜÔÆ î¹ÃÕðÅÔà) À¹Ã ò ¶ñ¶ î˺ Ççñ ù ì¶ÕÅìÈ éÔÄ Ô¯ä Çç¼åÅ ÇìñÕ¹ñ éÔÄ..., ô»å ÇðÔÅ... À¹µê𯺠À¹µêð¯º-Í Ã¹Öç¶ò Ô¹¿çÅ å» ð¼Ü Õ¶ î÷ÅÕ À¹â»çÅ î¶ðÅÍ ÇÂÔ Ü÷ìÅå À¹Ã ù À¹µÕÅ ÂÆ êÿç éÔÄ ÃÆ--, ÇÂà Õî÷¯ðÆ çÆ À¹Ã çÆ Ç÷¿ç×Æ ÓÚ Õ¯ÂÆ æ» éÔÄ ÃÆ, ܶñ ÜÅä 寺 êÇÔñ» å» ôËç ÇìñÕ¹ñ ÔÆ éÔÄÍ (×¼âÆ çÆ ÇòÔÃñ)Í
×¼âÆ å¹ð êÂÆ...Í Ô½ñÆ-Ô½ñÆ ðøåÅð ëóçÆÍ Õ¹Þ ×¯ð¶ ÁÅêäÆÁ» î¶î» ù Ô¼æ ÇÔ¼ñÅ ðÔ¶×ÆÍ ì¼ÚŠý Ç×ÁÅÍ ç¹ð×Å å» ªò¶º ÂÆ ÃÆ, ÇÜò¶º Õ¹Þ Ô¯ÇÂÁÅ ÂÆ éÔÆÍ Çò¼Ú-Çò¼Ú îËù òÆ ô»å ðÇÔä çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÆÍ À¹Ã çÅ ÇÂÔ ðÈê î¶ð¶ ñÂÆ ÇìñÕ¹ñ éò» ÃÆ-Í À¹Ô òÆ îËù ÇéðÅ ÇÂéÕñÅìÆ ÔÆ ÃîÞçÆ ÃÆ... Ü÷ìÅå» å¯º Õ¯ðÅÍ êð î˺ Ççñ çÆ ÕÈñÆ èóÕé òÆ ÃîÞçÅ, ìÔ¹å îÅÇÂé¶ ÃÆ À¹Ã ç¶ î¶ð¶ ñÂÆ... ìÔ¹å ÕÆîå... (ÖÅî¯ôÆÍ àð¶é çÆ ÁÅòÅ÷)
(Ô½ºÕÅ) ÚÅñÆ Ø¿à¶ çÅ Ãøð...Í ç¯ òÅð ðÅå Ô¯ÂÆ..., ع¼ê Ôé¶ðÅ..., àÅò» àÅò» åÅðÅ..., çÈð Ö¶å» ÓÚ Õ¯ÂÆ ×Å ÇðÔÅ ÃÆ... ÇòÃîÅçÆ... À¹çÅà ùð ÓÚ...Í  êåÅ éÔÄ ÇÕ¿éÆ ç¶ð ùäçÅ ÇðÔÅ...Í éÄç ç¯Ô» 寺 Õ¯Ô» çÈð ÃÆ...Í ç¹ð×Å òÆ ÜÅ× ðÔÆ ÃÆÍ (ü¼êÆ) À¹Ô ÃÖç¶ò ìÅð¶ ×¼ñ» ÕðçÆ, دÖ-Ø¯Ö Õ¶ ê¹¼Û ðÔÆ ÃÆ À¹Ã ìÅð¶..., î˺ À¹Ã ç¶ é¶ó¶ ÇÕò¶º ÁÅÇÂÁÅ, Õ篺... ÇÕµæ¶? (î¹ÃÕð»çÅ þÍ) ÁÃÄ å» ÕÅñ¶Ü 寺 ÔÆ ÇµÕᶠÃÆ-ç¯ÃåÍ ÇòÚÅð» ç¶ øÅÃñ¶ Øàµç¶ ò¼èç¶..., êð ÁÃÄ ÇÂյᶠÃÆ, ÁÅÖðÆ çî å¼ÕÍ êåÅ éÔÄ ÇÕª... À¹Ã ù ùÖç¶ò êÿç éÔÄ ÃÆÍ
À¹Ã Ãøð é¶ ÃÅù ìÔ¹å é¶ó¶ ñË ÁŪçÅ..., ìÔ¹å é¶ó¶Í ôÅÇÂç ÔÅñÅå ÔÆ ÃÆÍ ÕÂÆ ×¼ñ» ÇÜé·» ù å¹ÃÄ ìà ÀȺÂÆ ÃîÞç¶ Ô¯, êåÅ éÔÄ Õ篺..., å¹ÔÅâÅ ÇÔ¼ÃÅ ìä Ü»çÆÁ», ÇÜà 寺 ܹçÅ Ô¯äÅ Á½ÖÅ ñ¼×çÅ...Í Ü» å¹ÃÄ Ô¯äÅ éÔÄ ÚÅÔ¹¿ç¶Í
(ÖÅî¯ôÆÍ ×¼âÆ çÆ ñ¿îÆ ÇòÔÃñ ܯ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ ë¶â Ô¹¿çÆ þÍ)
ë¶â ÁÅÀÈà
(Õ¹Þ Á¿×ð¶÷ ÁÅøÆÃð ÇîÀ¹÷î ÓÚ êÂÆÁ» ÚÆ÷» ù ç¶Ö ðÔ¶ ÔéÍ ÇÂ¼Õ êÅö ´Åà ÇêÁÅ þÍ ê¹ðÅä¶ ÔÇæÁÅð å¶ Õ¹Þ ñÔÈ éÅñ Çí¼ÜÆÁ» òðçÆÁ» êÂÆÁ» ÔéÍ î¯àðÃÅÂÆÕñ ÃòÅð ÇÂÕ Á¿×ð¶÷ ÁÅøÆÃð çÆ åÃòÆð êÂÆ þÍ ÇÂ¼Õ ÁÅøÆÃð ïÈéÆÁé ÜËÕ ç¶ Þ¿â¶ ù î¹ó-î¹ó ÖóÅ Õðé çÆ Õ¯Çôô Õð ÇðÔÅ þÍ Á÷éìÆ Ãí ç¶Ö ÇðÔÅ þÍ òÅÇÂÃðŶ Á˺àð Ô¹¿çÅ þÍ
òÅÇÂð–:     þñ Ü˺àñî˵é-Í
ÃÅð¶ ÁÅøÆÃð–:         (Áà˺ôé Ô¹¿ç¶ ÔéÍ) ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆÍ
òÅÇÂð–:     ÕÔƶ ÇÃð â¶Çòâ.... Çî0 ÃÅÂÆîé ÕËö þÍ (´Åà ò¼ñ ç¶ÖçÅ þÍ)
Á÷éìÆ–:    À¹ñචñàÕ¶ ×ñ¶ ÓÚ..., î¹ðç¶ ò»×Í
                  (ÃÅð¶ ÇÂ¼Õ çÈܶ ò¼ñ þðÅéÆ éÅñ ç¶Öç¶ ÔéÍ)
òÅÇÂð–:     ÇÕÃÆ é¶.... Õ¹Þ ÕÔÅ.... ?
ÃÅð¶–:        é¯ Ãð...Í
òÅÇÂð–:     ÔîÅðÅ îåñì... À¹é ÕÅ âð Õ¹Þ Õî Ô¹ÁÅÍ ï» ÁíÆÍ
â¶Çòâ–:     ÕÔ» Ãð À¹é·¶ 寺 Ã¯å¶ ÜÅ×å¶ Â¶Õ ÔÆ ÚÆ÷ ùéÅÂÆ êóåÆ þÍ
                  Òׯ ìËÕ... ׯ æ¶Õ–: Ó (Ãí Ôà êËºç¶ ÔéÍ)
ÁËîðÃé–:   Õñ ÁÅèÆ ðÅå Õ¯ À¹á Õ¶ ÇÚñÅé¶ ñ׶..., Õ¯ÂÆ þ... ç¶Ö¯... êÕó¯...Í ìÅç  êåÅ ÚñÅ êÆÛ¶ Ü¿×ñ¯º  ×Æçó ì¯ñ ðÔ¶ æ¶Í (ë¶ð ÔµÃç¶ ÔéÍ ÁÜéìÆ ´ÅÃ ç¶ ÇêµÛ¶ êÔ¹¿ÚçÅ þÍ)
òÅÇÂð–:     (Ô½ºÕÅ) ÃðÕÅð ÕÆ ï¶Ô ÚÅñ å¯ À°ñàÆ êó ×ÂÆ.................. ÁµÛ¶ íñ¶ ì¿à¶ ì¿àŶ ÇÔ¿ç¯ÃåÅé Õ¯ Â¶Õ Õð ÇçÁÅÍ
ܶ0–:        Ãð...Í Ã»âðà նà ÕÆ ëÅÂÆñ...!
òÅÇÂð–:     (ëÅÂÆñ ë¯ñç¶ Ô¯Â¶) ÔÈ¿..., Õ¹Þ ÁÅ׶ ìóÅ-Í
Á0–:           ÜÆ- À¹ÃçÆ ñÅô Ôð ׯð¶ ÁÅøÆÃð ç¶ ì˵âðÈî ÓÚ ÜÅ òóÆ þÍ
òÅÇÂð–:     (Ú½ºÕçÅ) ÕÔ»... ?
ܶî÷–:        ýðÆ ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ... ìà ÁíÆ-Í
òÅÇÂð–:     ÇÕÁÅ Õð ðÔ¶ Ô˺ ÁÅê ñ¯×... ? ý ö Ç÷ÁÅçÅ ÁÅøÆÃð... ,Ãð ÖêÅ ðÔ¶ þ- Á½ð Çð÷ñàÍ
ÁËîðÃé–:   ÃÅðÆ ×óìó ÕÇîÀ¹ÇéÃ௺ ÕÆ þ ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ-Í
â¶Çòâ–:     ê̯ê¶×¿âÅ çÅ ÃÅðÅ îàÆðÆÁñ ïòÆÁå ðÈà  ÁÅ ÇðÔÅ þÍ Á½ð ë¿â íÆ...Í
ܶî÷–:      ÇÔ¿â¯ÃàÅé Õ¯ ÇìÌÇàô Á¿êÅÇÂð ö å½ó¶ Çìé» ÚËé çÆ éÄç ï éÔÄ ÃÕå¶...Í
Á÷éìÆ–:    ìäÅÂÆ ÜÅú ì¶òÕÈø ÁÅêä¶ ÁÅê ù (ì¶ÚËé Ô¯ Õ¶ ÁÅêä¶ ÁÅê éÅñ ×¼ñ» Õðé ñ¼×çÅ þÍ) ðÈà ù ๵ÇàÁ» ç¯ çÔÅÕ¶ Ô¯ Úµñ¶..., êð ñ¿çé å» Á¼Ü òÆ Õ¿ì ÇðÔÅ..Í (´Åà ù ëó Õ¶) Üó» Óå¶ ÇÕå¶ Ô¯ð é¶..Í ×½ð éÅñ ò¶Ö¯-Í
ÁËîðÃé–:  ÔîÅð¶ ñ¯Õ»  çÇÔôå þ..., ´»åÆÕÅðÆúº çÅ ÷¯ð ìó ÇðÔÅ þÍ
÷¶î÷–:      Õ»×ðà ÁíÆ íÆ ÃîÞ½å¶ Õ¶ îÈâ  þ...Í
â¶Çòâ–:     Çî0 ×»èÆ ´»åÆÕÅðÆ Õåñ¯º ÕÆ Çé¿çÅ Õðå¶ þÍ
ÁËîðÃé–:    Õ»×ðà  íÆ Õ¹Þ ñ¯×¯º Õ¶ ÇÃòÅ Õ¯ÂÆ À¹é Õ¶ ÃÅæ éÔÄ ÇçÖçÅÍ (òÅÇÂÃðŶ çÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ ÚîÕ ÁŪçÆ þÍ)
òÅÇÂð–:     îÔÅåîÅ..., ÇÔ¿ç¹ÃåÅéÆ, ïôÇñÃà-ÇÕÁÅ þ-ÁÅðîÆ, ´ô çËî..., Öåî Õð ç¯..., Ôð ÔÅñ îËºÍ ï¶ ÇÃðø ñÅÁ Á˺â ÁÅðâð çÅ îÃñÅ éÔÄ þÍ (ÁÜéìÆ çÆ ì¶ÚËéÆ)
ÁÜéìÆ–:    ÁÅÂÆ òÅðé ïÈ Çî0 ´ÅÀÈéÍ
òÅÇÂð–:      ï¶ ÔîÅðÆ ÕÈàéÆåÆ ÕÅ îÈÇò¿× Ã˺àð Ô¯éÅ ÚÅÔƶ-Í (Ô¼æ ç¶ ÇÂôÅð¶ éÅñ Á¼â-Á¼â ÕðçÅ þÍ) îÔÅåîÅ...., ´»åÆÕÅðÆ...Í Á¿âðÃà˺â..Í
ÃÅð¶–:        ïËà ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ...Í (ÁàËôé Ô¹¿çÆ þ éÅÍ)
Á÷éìÆ–:     ÕîÅñ Çî0 ÚÅäÕï...Í å¹ÃÄ ÕîÅñ ç¶ ÕÈàéÆåÆòÅé Ô¯- (ÇòÁ¿×) ×̶à Çâêñ¯î¶àÍ (´Åà ù ÛÈ¿ÔçÅ þÍ)
òÅÇÂð–:     (ÁÅêä¶ ÔÆ ÇÖÁÅñ» ÓÚ þÍ) ôàÁê...Í (ÃÅð¶ ÁøÃð ÇìñÕ¹ñ í¹Ú¼Õ¶ ÔéÍ À¹Ô ë¶ð ð¿× ìçñçÅ þÍ) æ˺ÕïÈ...Í (î¹ÃÕðÅ Õ¶ ÚñÅ Ü»çÅ þÍ)
ë¶â ÁÅÀÈà
(ð½ôéÆ Á÷éìÆ å¶ í×å ÇÃ¿Ø Óå¶ ê˺çÆ þÍ À¹Ã ç¶ î¯ÇãÁ» å¶ ì¿×ÅñÆ ôÅñ þÍ ç¯ ñ¯× ìËᶠÔéÍ
í0–:         (ç¯Ô» ç¶ ÇòÚÅñ¶ Ü»çÅ þÍ)
A. ÕÆ ÖµÇàÁŠûâðà ù îÅð Õ¶... ?
B.   ÕÕ¯ðÆ çÆ âÕËåÆ.... ÇéÕÇñÁÅ ÕÆ... ?
A.   ÇÕµæ¶ þ ´»åÆ... ?
B.   ÁÅ÷ÅçÆ ... òÆ é÷ð éÔÄ ÁŪçÆ ... ?
A.   é½ÜòÅé» çÆ íÆó... ܶ ÇêµÛ¶ ÇêµÛ¶ å¹ðÆ ÁŪçÆ ÃÆ... ?
B.   Ãí ëÅñåÈ çÆ çÇÔôå×ðçÆ...Í âð ׶ Á¿×ð¶÷... ?
A.   Õ¹Þ éÔÄ Ô¹¿çÅ... ǼÕÅ ç¹¼ÕÅ Õåñ» éÅñ-Í
B.   ÔÆð¯ÇÂ÷î ¶...Í ÇéðÆ ÁðÅÜÕåÅ...Í
í×å–:      êð ÇÂÔ å¶ ÇÃðø ÃÅèé é¶ .. À¹ç¶ô éÔÄ...Í
A.   ÇÕå¶ ÕÅîïÅì ԯ¶... ? ÇÕå¶ éÔÄ ....Í
B.   (ܯô éÅñ) ñ¯Õ ÇÕµæ¶ é¶- ?
í×å–:        ñ¯Õ» ÓÚ Ü¯ô íðé» å» ÷ðÈðÆ Â¶-Í
A.   ìÔ¹å ܯô ç¶ÇÖÁ» ÁÃÄ-ì¿×Åñ çÆ ò¿â ò¶ñ¶-Í
B.   ×¹µÃ¶ çÅ Ô¼ó-, ç¶Öç¶ ÂÆ ç¶Öç¶ ñÇÔ Ç×ÁÅ-Í Çéð¶ Ü÷ÇìÁ» å¶ éÔÄ À¹ÃðçÆ ÇÂéÕñÅìÍ ñ¯Õ ÚÅÔÆç¶ é¶ éÅñÍ (ü¼êÆ)
A.   ÔÇæÁÅð ÚÅÔÆç¶ -- åËùÍ ×¯ñÆ ÇüÕÅ-Í
B.   ì¿ì ìäÅÀ¹ä çÅ åðÆÕÅ...Í áÆÕ ÁË-Í
A.   ÁÃÄ Ãí ç¶Ö ÇñÁÅ ÇÂÔÍ
B.   Û¼â Çç¼åÅ Ãí Õð ÕðÅ Õ¶... Õ篺 çÅ...Í (ç¯Ô¶º Ü»ç¶ ÔéÍ í×å ÇÂÕ¼ñÅ ðÇÔ Ü»çÅ þÍ ðÅå î¹ó Á÷éìÆ ò¼ñ ÁŪçÅ þÍ
í0–:         ÕñÕå¶ êÔ¹¿Úç¶ ÃÅð ÔÆ Ãí ìçñ Ç×ÁÅ ÃÆÍ ð¯î»ÃòÅç çÅ ç½ð ×¹÷ð Ç×ÁÅÍ ×¿íÆð ÇòÚÅð..., ÃòÅñ..., À¹é·» ç¶ â¿×...Çì¼ÛÈÁ» òð׶, À¹µæ¯º í¼Ü Õ¶ Õ»×ðÃ ç¶ ÃîÅ×î ÓÚ ÜÅ òÇóÁÅÍ (ç¹ÖÆ) êð À¹Ô ÇÕå¶ Ô¯ð ÂÆ À¹ñÞ¶ ÃÆÍ À¹µæ¯º ç½ÇóÁÅ... êð Ü»çÅ ÇÕµæ¶, ÃòÅñ å» Á¿çð ÃÆÍ ÃòÅñ ÔÆ ÃòÅñÍ ÕÆ ÇÃðø ÁøðÅ-åëðÆ ÃÆ..., ÇÜà ñÂÆ Øð ØÅà Ûµâ¶..., ÕÆ Çòð¯èÆ ÃÔÆ é¶ ? ÇéôÅéÅ áÆÕ... êð ðÅÔ,.. ÃòÅñ» çÅ ñÅòÅ îµæ¶ ÓÚ Ø¹¼àÆ î˺ ÁÅ×ð¶ ù å¹ð ÇêÁÅ...Í Ãì À¹µæ¶ ÂÆ êÔ¹¿Ú ðÔ¶ ÃÆÍ (í×å ÇÃ¿Ø ôÅñ ù À¹Ã çÆ æ» Óå¶ à¿×çÅ þ ç¯Ô¶º ìÅÔð ÇéÕñ Ü»ç¶ ÔéÍ çÈܶ êÅö ð½ôéÆ Ô¹¿çÆ þÍ ðÅÜ×¹ðÈ ÇÂÕ ì¯ðâ Óå¶ ÇÕö åÃòÆð ç¶ à¹Õó¶ ܯó ÇðÔÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø çì¶ êËðÄ À¹Ã ç¶ ÇêµÛ¶ Ü»çÅ þÍ ÞÅåÆ îÅð Õ¶ ç¶ÖçÅ þÍ ôðÅðå ç¶ Á¿çÅ÷ éÅñ À¹µÚÆ ÚÆÖçÅ þÍ
í0–:         ÇÂéÕñÅì...Í (ðÅÜ×¹ðÈ ë¹ðåÆ éÅñ êñà Õ¶ ÇêÃå½ñ åÅäçÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø Ô¼æ Öó¶ Õð Çç¿çÅ þÍ) ÇÜ¿çÅìÅçÍ
ðÅÜ–:        À¹Ô å¶ðÆ... ÇÂéÕñÅì ç¶ ìµÚ¶... (ÔµÃç¶ Ô¯Â¶ ×¹æî×¹æÅ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ
í0–:         ÁÅ ÜÅ ë¶ð... ÁÅÜÅ... ÁË¿ ÔÆ ÃÔÆ... Úñ... (ç¯Ô¯º ÷¯ð ñ»ç¶ ÔéÍ í×å À¹Ã ù ãÅÔ ñ˺çÅ þÍ ðÅÜ×¹ðÈ Ô¼Ã-Լà ն çÈÔðÅ Ô¯ÂÆ Ü»çÅ-)
ðÅÜ–:        Û¼â ç¶ ïÅð... ñ× ÜÅÀ¹ ÁËò¶º (Ô¼Ãç¶ Ô¯Â¶ Õêó¶ ÞÅóç¶ Ô¯Â¶ À¹áç¶ ÔéÍ)–:  åÈ¿ å¶ åðÅÔ ÂÆ Õ¼ã å» ÃÆ î¶ðÅ, î˺ ÇÕÔÅ ñË ÁÅ Ç×ÁÅ ë¶ð... Õî»âð...Í
í0–:         Õ½ä ÁÅ÷Åç...Í ÕÆ ×¼ñ... ÇêµÛ¶ ÕÆ ÁË.... ?
ðÅÜ–:        («Õ¯ºç¶ ԯ¶) Õ¹Þ éÆ ïÅð..., ÁËò¶º...Í (í×å åÃòÆð Ö¯Ô ñ˺çÅ þÍ)
í0–:         Õ¹óÆ çÆ åÃòÆð..., À¹Ô òÆ ÇìÕéÆ ÓÚ-Í
ðÅÜ–:        ÜÅä ç¶ ïÅð..., ÁËò¶º ê³Çâå ÜÆ ÁŠ׶... å» ÇÃð êóòŶ¿×ÅÍ
í0–:         êð ÇÂÔ ÔÅñ ÕÆÔé¶ ÕÆåÅ ÇÂÔçÅ... ?
ðÅÜ–:        Ô¯ð ÕÆÔé¶...Í
í0–:         (Á¿çÅ÷Å ñÅªç¶ Ô¯Â¶) ÁÅêä¶- êÇâ¿å ÜÆ... ÁÅ÷Åç... þºÁ... (ÇÖó ÇÖóÅ Õ¶ Ô¼ÃçÅ þÍ) ìà ÇÂ¿é¶ ÓÚ Û¼â Çç¼åÅÍ
ðÅÜ–:        Çյ毺 Û¼â å»...Í êåÅ éÆ ÕÆ ÕÆ ÁòÅ åòÅ-ì¯ñÆ Ç×ÁÅ ÇÕ¿éÆ ç¶ðÍ Òç¹éÆÁ» ÂÆ Ôð ïÔäÆ ôËÁ ù åìÅÔ Õð çÀ¹ÍÓ åÅÜîÔñ ù éÔÄ ìÖÇôÁÅ ïÅð.. - (Çë¼ÕÅ ÇÜÔÅ Ô¼ÃçÅ) êåÅ éÔÄ Çյ毺 Ç¿éÅ ×¹¼ÃÅ ÁŪçÅ À¹Ã ì¿ç¶ ÓÚÍ
í0–:         (׿íÆð Ô¯ Õ¶ ×¼ñ ìçñçÅ þÍ) Úñ Û¼â... Á˺ò¶º ì¯ñ êÇÂÁÅ-Í
ðÅÜ–:        åÈ¿ çÃ... Ôð  ò¶ñ¶ À¹ÔÆ à˺ôé..., ìÇÔû, ÃàËâÆ ÃðÕñ..., âÇÃêÇñé-Í ì¿çÅ ì¯ð éÔÆ Ô¯ Ü»çÅ...Í Ü¶ î˺ ÇÂÔ åÃòÆð ñÅ ñÂÆ... ×¹éÅÔ ÕðåÅ Õ¯ÂÆÍ (À¹ñ»í¶ çÆ Ã¹ð ÓÚ) ç¹éÆÁ» ù ïÔäÅ ìäÅÀ¹ä å¹ð¶..., ܶ ÇêÁÅð çÆ... ùÔêä çÆ ×¼ñ Õð ñú... Õç¶ í¹¼ñ í¹ñ¶Ö¶..., ç¹ôîäÆ Ô¯ ÜÅÀÈ ÇÂéÕñÅì éÅñÍ
í0–:         (ÕÅÇòÕ îÈâ ÓÚ) ÇÂÔ å¶ ìóÅ ÂÆ ÇêÁÅðÅ Ü÷ìÅ..., ì¿ÇçÁ» ù ì¿çÅ ìäÅ Çç¿çÅ... ðà دñ Çç¿çÅÍ Ü篺 ÇìñÕ¹ñ à¹à¶ Ô¹¿ç¶ ú å¹ÃÄ..., Õ¹¼Þ ùÞçÅ éÔÄ..., ê̶ÇîÕÅ çÅ ÇÂ¼Õ Çé¼ÕÅ ÇÜÔÅ Öå.... ÜÅé êÅ Çç¿çÅ, ç¯ ì¯ñ..., ÇêÁÅð ç¶.... êÅ×ñ Ô¯Îä 寺 ìÚÅ ñ˺ç¶Í (ÁÅ÷Åç À¹é·» çÆ ×¼ñ ùäÕ¶ ԯ¶  ÁŪçÅ þÍ À¹é·» çÆ é÷ð À¹Ã Óå¶ éÔÄ ê˺çÆÍ)
ÁÅ÷Åç–:    ÃÅâÆ Ç÷¿ç×Æ ÇÂÕ ñ¿îÆ å¶ À¹çÅà ÕÇòåÅ þ, ܯ ÁÃÄ Ö¹ç üäÆ þ, ÇÕö é¶ æ¯êÆ éÔÄ ÃÅⶠÓå¶Í
ðÅÜ–:        (ì¹óì¹ó»çÅ þÍ) ñË ÇñÁÅ ê³ØÅ-Í (À¹µÚÆ) ê³Çâå ÜÆ-Í
ÁÅ÷Åç–:    ù¿çðåÅ çÅ òËðÆ éÔÄ îËºÍ êð Õ¯ÂÆ ôËÁ îËù ÇéôÅé¶ å¯º íàÕÅ éÔÄ ÃÕçÆ...Í ÇÕ¿éÆ ÔÆ Ã¯ÔäÆ ÇÕª éÅ Ô¯ò¶-Í (ðÅÜ×¹ðÈ ò¼ñ ç¶ÖçÅ þÍ ðÅÜ×¹ðÈ åÃòÆð ëÅó Çç¿çÅ þÍ ç¯Ô¶º ܼëÆ êÅªç¶ ÔéÍ)
í×å–:      êð ÇéôÅéÅ þ ÕÆ ? ÇÕµæ¶ êÔ¹¿Ú¶ Ô», ÜÅ ÇÕ¼èð ðÔ¶ Á»Í Õð ÕÆ ðÔ¶ Ô» ÁÃÄÍ (ç¯Ô¶º ÃÅòñÆÁ» é÷ð» éÅñ À¹Ã ù ç¶Öç¶ ÔéÍ)
ðÅÜ–:        áÆÕ ÕÇÔ ÇðÔÅ ÇÂÔÍ Û¶åÆ ÔÆ Õ¯ÂÆ ÁËÕôé ÕðéÅ êò¶×ÅÍ
íÅ×å–:     ÇÕà ñÂÆ ? Õ¹Þ ç¶ð ùðÖÆÁ» å¶ ë¶ð õåî (ü¼êÆ) ÃÅⶠÁÅêä¶ ÂÆ ÃÅù ÕÅåñÅ çÅ à¯ñÅ çµÃç¶Í ìðçÅôå Õð ÃÕç¶ ú å¹ÃÆ-Í
ÁÅ÷Åç–:    åÈ¿ ÕÆ ÚÅÔ¹¿çÅ, ÔÇæÁÅð ù¼à Õ¶ ÃÇåÁÅ×ÌÇÔ Õðƶ ? ضðÅ êÅ ñÂƶ ÁÃ˺ìñÆ ù ÜÅ Õ¶Í Ü» À¹âÆÇÕ¶ ÇÕ ì¹ðÕÆ Ã¹à¼ä׶ À¹Ô ÃÅù òÆ (ü¼êÆ) ëó Õ¶ ì¿ç Õð ç¶ä×¶Í å¶ ÇÕö é¶ ìÅå òÆ éÔÄ ê¹¼ÛäÆ...Í (ü¼êÆ)
í×å–:      êð ÇÔ¿ÃÅ çÅ ÇÂÔ Õñ¿Õ.. å¶ è¯äÅ êò¶×Å..., íÅò¶º ÁÅêä¶ ÂÆ ÖÈé éÅñ ÇÕª éÔÄ...Í ç¼ÃäÅ ê¶×Å... ÇÕ éÅ å» ÁÃÄ ÕÅÇåñ Ô» éÅ ÔÆ çÇÔôå ëËñÅÀ¹ä òÅñ¶ Á¼åòÅçÆ...Í ÃÅⶠòÆ Õ¹Þ ÇéôÅé¶ é¶, ÁËò¶º ë¯ÕÆ  òÅÔ-òÅÔÆ ñÂÆ éÔÄ ÁÃÄ ÜÅé» åñÆ Óå¶ èðÆ Çëðç¶-Í
ðÅÜ–:        (î¯ã¶ Óå¶ Ô¼æ ð¼Öç¶ Ô¯Â¶) ÕÆ þ å¶ð¶ ÇçîÅ× ÓÚ ?
ÁÅ÷Åç–:    ÃÅø ÃÅø çÃ-Í
í×å–:      Ãî» Ô¹ä ÇòÚÅðèÅðÕ ñóÅÂÆ ñóé çÅ þ-Í
ÁÅ÷Åç–:    ÇçîÅ× õðÅì Ô¯ Ç×ÁÅ å¶ðÅ...Í ÃÅð¶ ÇÔ¿ç¯ÃåÅé çÆ ê¹ñÆà êËó ù¿ØçÆ ÇëðçÆ Â¶ å¶ðÆ-Í Çܼçä Ôµæ¶ Úó Ç×ÁÅ... (ÜÅä ì¹Þ Õ¶ Áè¹ðÅ Û¼âçÅ)
í×å–:      îËù êåÅ..., Õ¹Þ Ã¹øé¶ êÈð¶ Ô¯ä ñÂÆ éÔÄ Ô¹¿ç¶...Í î÷çÈð»-ÇÕÃÅé» ÓÚ Õ¿î Õðé çŠùøéÅ òÆ Õ¹Þ Ç¼çÅ çÅ ÔÆÍ êð ÁÃÄ ñ¯Õ» çÅ ÇèÁÅé ÇÖ¼Ú ÃÕç¶ Ô» ÇÂà ò¼ñÍ (ܯô éÅñ) À¹é·» ù ÃÅâÆ ×¼ñ ùäéÆ ÔÆ êò¶×Æ.. Ôð ÃÅñ ÓÚ Ã¹äéÆ êò¶×ÆÍ Ç¿éÆ À¹µÚÆ ì¯ñ»×¶ ÁÃÄ...Í êð Õ篺... ÇÕµæ¶ ... å¶ ÇÕò¶º..Í ëËÃñÅ ìà ÇÂö ×¼ñ çÅ þÍ
ðÅÜ–:  ÃòÅñ å» ë¶ð À¹µæ¶ çÅ À¹µæ¶ þÍ
í0–:  ÁÃÄ ÁÃ˺ìñÆ ÓÚ ì¿ì ù¼à»×¶Í
ç¯Ô¶–:        (þðÅé) ì¿ì-! (ÇÂÕ çÈܶ ò¼ñ ç¶Öç¶ ÔéÍ)
í0–:         ÇÕö ù îÅðé ñÂÆ éÔÄÍ ÁÃ˺ìñÆ î˺ìð» çÆÁ» Á¼Ö» Ö¯ñä ñÂÆÍ ÁÃñÆ ì¿ì åÅ Ô¯ò¶×Å À¹Ô ê˺ëñ¶à ÇÜà ðÅÔÄ ÁÃÄ ÁÅêäŠùé¶ÔÅ ç¶ò»×¶Í
ðÅÜ–:        êð...Í
í0–:         ÇÂà ñÂÆ î˺ ÁÅêäÅ é» åÜòÆ÷ Õðç»Í
ÁÅ÷Åç–:    ÔðÇ×÷ éÔÄÍ î˺ å¶ðÆ Ç÷¿ç×Æ çÅ ÇðÃÕ éÔÄ ñË ÃÕçÅ-Í
ðÅÜ–:        êð ì¿ì ù¼à Õ¶... À¹µæ¯º ìÚ ÇéÕñäÅ å»...Í
í0–: ìÚ ÇéÕñäÅ,..À¹ÔçÅ å¶ ÃòÅñ ÔÆ éÔÄ, ë¶ð å¶ Ãí À¹µæ¶ ÔÆ õåî Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ ÁÃÄ Ç×ÌøåÅð Ô¯ò»×¶..., À¹Ô ê˺ëñ¶à ÃÅⶠկñ Ô¯ä׶, ÚðÚÅ ÇÛó¶×Æ... ÇÕ ÁÃÄ ÇÂÔ ÇðÃÕ ÇÕª ÇñÁÅÍ ÁçÅñå ÓÚ ÁÃÆ ÇçõÅ ÇçÁ»×¶ ÇÕ Á¿×ð¶÷Æ ÇéÁ» ÕÅùé Ãí êÅÖ¿â þÍ Ô¯ ÃÕçÅ þ Õ¹Þ ÁõìÅðÅ ÃÅâÅ À¹Ô ê˺ëñ¶à ÛÅê ç¶äÍ ñ¯Õ» ÓÚ ÃÅâÆ ×¼ñ ÜÅò¶×Æ, ÃÅâÅ ê̯×ðÅî, ÇÂéÕñÅì çÆ... éò¶º ðÅÜ çÆ À¹ÃÅðÆ çÆ ×¼ñ- (ç¯Ô¶º À¹Ã çÅ î¿ÈÔ å¼Õç¶ ÔéÍ) ÇÂÔ¯ å» þ, ÇÜà çÆ ñ¯ó þÍ
ÁÅ÷Åç–:    êð ÜÅò¶×Å À¹ÔÆ ..., ÇÜà ù Ã˺àðñ Õî¶àÆ í¶Ü¶×ÆÍ (ðÅÜ×¹ðÈ ù) Á¼Ü ÔÆ Ãí ù ùé¶Ô¶ í¶Ü ÇçÀ¹Í (í×å ÇÃ¿Ø ù ì¯ñä çÅ î½ÕÅ Ççµå¶ Çìé» ÔÆ ÁÅ÷Åç ÚñÅ Ü»çÅ þÍ ðÅÜ×¹ðÈ òÆ çÈÃð¶ êÅö ÇéÕñ Ü»çÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø åóëçÅ ÖóÅ ðÇÔ Ü»çÅ þÍ
í×å–:      î˺ ì¹ðÆ åð·» åóø ÇðÔÅ ÃÆÍ îÆÇà¿× ÓÚ î¶ðÅ é» êÅà éÔÄ ÃÆ Ô¯ÇÂÁÅÍ Ô¯ð å» Ô¯ð ùÖç¶ò é¶ òÆ î¶ð¶ Óå¶ ô¼Õ ÕÆåÅ, Õî÷¯ðÆ çÅ ÇÂñ÷Åî ñÅÇÂÁÅ î¶ð¶ Óå¶Í (ùÖç¶ò ÁŪçÅ þÍ)
ùÖç¶ò–:    åËù éÔÄ ñ¼×çÅ..., åÈ¿ í¼Ü ÇðÔ»Í
í0–:         ÕÆ îåñì... ?
ù0–:         çÈÇÜÁ» ù î½å ç¶ îÈ¿Ô ÓÚ Þ¯ºÕ Õ¶..., Ö¹ç ê¼ñÅ ÞÅó ÇðÔ»Í
í0–:         ùÖç¶ò..., ÇÂÔ åÈ¿...Í
ù0–:         ÇÂ¼Õ Á½ðå ç¶ î½Ô é¶ ÇéÕ¿îÅ Õð Çç¼åÅ åËù..., éÕÅðÅÍ
í0–:         ìÃ..., ìà ùÖç¶ò………………... ìÃ..
ù0–:         ÜÕó ÇñÁÅ À¹Ã é¶ åËùÍ Õ¯ÂÆ øÅÇÂçÅ éÔÄ Ô¹ä å¶ðÅ ÇÂéÕñÅì ùÍ ÇçîÅ×Æ ÁËïÅôÆ Â¶ ìÃÍ (ü¼êÆ) Ã¼Ú çà         ÇÂÔ ÇÖÁÅñ å¶ð¶ ÇçîÅ× ÓÚ ÁÅÇÂÁÅ Õ篺 ÃÆÍ
í0–:       ò¶ñ» ç¶ À¹Ô ôìç ÁÃÄ ÇÂյᶠÔÆ êó¶ ÃÆ ..., ì¯ÇñÁ» ù ÃäÅÀ¹ä çÅ ã¿×, (åËô ÓÚ) êð À¹ç¯º À¹Ô ÇÃðø ÃéÃéÆ ÃÆ Ç¼Õ, ÁÅêä¶ ÖÈé ÓÚ åêÅ Õ¶ î˺ À¹Ã ù ÇòÚÅð ìäÅÇÂÁÅÍ
ù0–:         å¶ Ô¹ä Üç Áîñ çÅ ò¶ñÅ ÁÅÇÂÁÅ, Ç÷ç¿×Æ ç¶ä çÅ..., å» åÈ¿ ÚÅÔ¹¿çÅ ÇÕ À¹Ô Õ¿î Õ¯ÂÆ Ô¯ð Õð¶, ÇÜà çÅ ÇÂÔ ÇòÚÅð þ ÔÆ éÔÄ, ÇÜÃ é¶ ÁÅêäÆ ÛÅåÆ ÓÚ êÅÇñÁÅ ÔÆ éÔÄ À¹Ã ù..., À¹Ô  À¹Ã çÆ õÅÇåð î½å éÅñ Ö¶âä å¶ åÈ¿ ÇÂÕ Á½ðå ñÂÆ-Í
í0–:         åÈ¿ î¶ðÆ ì¶÷åÆ Õð ÇðÔ»-Í Õ¯ÂÆ ×ñåøÇÔîÆ Â¶ åËù-Í
ù0–: (ÁäùäÆ ÕðÕ)  åÈ¿ ÜÅäç»..., ÇÂÔ Õ¿î ÇÃðø å¶ð¶ ñÂÆ ç¶..., ÇÃðø åÈ¿ ÔÆ Õð ÃÕç» ÇÂÃùÍ (ü¼êÆ) î˺ ÁÅêäÅ øð÷ êÈðÅ ÕÆåÅ..., Áµ×¶ å¶ðÆ îð÷Æ-Í (í×å ÇÃ¿Ø À¹Ã ù Ü»ç¶ ç¶ÖçÅ þ å¶ ë¶ð ÞàÕ¶ éÅñ Áµ×¶ ò¼èçÅ þÍ)
í0–:î˺ Õî÷¯ð éÔÄ ÃÆ, ÇåÁÅð ÃÆ..., Á¿åî ïÅåðÅ ñÂÆ, Ö¹ç ÁÅêä¶ êËð» Óå¶ å¹ð Õ¶ ÜÅä ñÂÆ, ÜÅ ÃÕçÅ ÃÆ îËºÍ çÈÜÆ îÆÇà¿× ÓÚ î¶ðÅ é», î¶ðÆ í¶ºà ÕìÈñ Ô¯ÂÆ, ìÔ¹å Ö¹ô ÃÆ î˺, ìÔ¹å Ö¹ôÍ ìÕ¹à¶ôòð î¶ð¶ éÅñ ÔÆ Çç¼ñÆ ÁÅÇÂÁÅÍ ÁÃÄ ÁÃ˺ìñÆ ç¶Öä ׶, ìÔ¹å ÷ðÈðÆ ÃÆ ÇÂÔ, À¹Ô æ» üäéÆ, Çܵ毺 ì¿ì ù¼àƶ, å» Õ¯ÂÆ ÷õîÆ éÅ Ô¯Â¶Í ÁÃÄ Õ¯ÂÆ íÅó¶ ç¶ ÇÃêÅÔÆ éÔÄ ÃÆ, ÇÜé·» ù ÇÃðø Õåñ ÕðéÅ ÔÆ ÇÃÖÅÇÂÁÅ Ü»çÅÍ Ççñ» ÓÚ å¶ ÇêÁÅð ÔÆ ÇêÁÅð ÃÆÍ (Ã˵à 寺 ë¯à¯ À¹åÅð çÅ þÍ) ÇÂÔ ë¯à¯ ÁÃÄ ÕôîÆðÆ ×¶à Ó寺 ÇÖÚÅÂÆ ÃÆ..., ç¯ Ççé êÇÔñ»Í
Ãí ÇåÁÅðÆ ÃÆ, ÁÃÄ ÇÕö ù îÅðéÅ æ¯ó¶ ÂÆ ÃÆ, ë¶ð òÆ Ççñ ÇÕö ÁäÔ¯äÆ ìÅð¶ Ã¯Ú Õ¶ âð Ü»çÅÍ ÁÃ˺ìñÆ ÓÚ Ã¹¼àä òÅñÅ À¹Ô êðÚÅ..., î˺ ìÅð-ìÅð ÇñÇÖÁÅ, ÕÂÆ òÅð..., ïè ïè Õ¶ î¹ó î¹ó À¹Ã ù êÇóÁÅÍ ÃÅðÅ çÅð¯îçÅð À¹Ã¶ Óå¶ ÃÆÍ À¹Ô ÃÅⶠÇçñ» çÅ çðç ÃÆ, ÇÜà ù ÁÃÄ êÔ¹¿ÚÅÀ¹äÅ ÚÅÔ¹¿ç¶, ì¿ì å» À¹Ã ñÂÆ ìÔÅéÅ ìä ðÔ¶ ÃÆÍ ÇÜ¿éÆ òÅð ÇñÖçÅ..., Õ¹Þ ÁèÈðÅ ðÇÔ Ü»çÅ, î¶ðÅ ÇèÁÅé ÇÕå¶ Ô¯ð ÃÆ, ùÖç¶ò çÅ Ú¶ÔðÅ..., ìÅð ìÅð Á¼Ö» îÈÔð¶ ع¿î Ü»çÅ, ÇÜ¿éÅ ÔàÅÀ¹ä çÆ Õ¯Çôô ÕÕðçÅ, ªéÆ ÂÆ À¹Ô Ç÷ç ÕðçÅÍ îÆÇà¿× ÓÚ À¹Ô Õ¹Þ éÔÄ ÃÆ ì¯ÇñÁÅ, êð À¹Ã çÆÁ» ñÅñ ÃÈÔÆÁ» Á¼Ö» ç¼ÃçÆÁ» ÇÕ À¹Ô ðÅå íð ð¯ºçÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ
ÁÅÖðÆ ðÅå ÃÆ À¹Ô, ×ñåøÇÔîÆ ç¶ À¹Ã ì¯Þ ù éÅñ ñË Õ¶ ÜÅäÅ Á½ÖÅ ÃÆÍ À¹Ã êðÚ¶ ù Û¼â Õ¶ î˺ ùÖç¶ò ù õå ÇñÖä ìËá Ç×ÁÅÍ êåÅ éÔÄ ÇÕª ÇñÖ ÇðÔÅ ÃÆ..., ÕÆ ÇñÖ ÇðÔÅ ÃÆ, êð î˺ Ççñ Ö¯ñ Õ¶ ð¼Ö Çç¼åÅ ÃÆ ÁÅêäÅ, ÇêÁÅð Õ¯ÂÆ Áäé¹¼ÖÆ Ü÷ìÅ éÔÄ ÃÆ..., ë¶ð î˺ Ãí Û¼â Õ¶ ÜÅä ñÂÆ ÇåÁÅð ÃÆ, ìà åðñÅ ÃÆ À¹Ã Á¼×¶ ÇÕ À¹Ô î¶ð¶ òð׶ Ô¯ðé» éÅñ..., ܯ À¹Ã ÇêÁÅð çÆ ìÆîÅðÆ çÅ ÇôÕÅð Ô¯ä, æ¯óÅ éðîÆ éÅñ ê¶ô ÁÅò¶... æ¯óÆ ÔîçðçÆ..Í îËù êåÅ ÃÆ ÇÕ Ö¹ç ÇôÕÅð ԯ¶ Çìé» À¹Ã ù ÇÂÔ ÃîÞ éÔÄ ÃÆ ÁÅÀ¹äÆ..., ì¶ðÇÔî Ç÷¿ç×Æ é¶ ÇÂÔ î½ÕÅ À¹Ã ù ç¶äÅ ÔÆ éÔÄ ÃÆÍ
ìÔ¹å ì«¿çÆ Óå¶ ÃÆ À¹Ô, Ç¿éÆ À¹µÚÅÂÆ... ÇÕ Õ¯ÂÆ òÆ À¹Ã ù öñå ÃîÞ ÃÕçÅ ÃÆÍ êð î˺ Ççñ Ö¯ñ Çç¼åÅ ÃÆÍ Ô¹ä ÇìñÕ¹ñ ÔñÕÅ ÃÆ î˺ ÇÂÕçî Ô½ñÅ-Í
Ãò¶ð Ô¯ä òÅñÆ ÃÆÍ ÇÂ¼Õ òÅð ë¶ð î˺ À¹Ô êðÚÅ ÇñÇÖÁÅ,... å¶ ÁÅÖðÆ ìÅð À¹Ãù      êÇó·ÁÅ, ìó¶ ÇèÁÅé éÅñ, Ô¹ä Ãí Õ¹Þ ÇìñÕ¹ñ ÃÅø ÃÆ, åÇÔ Õð Õ¶ î˺ À¹Ã ù Á¿çð ð¼Ö ÇñÁŠܶì ÓÚ (îÚÅé ò¼ñ Ü»ç¶ Ô¯Â¶) ÁÃ˺ìñÆ ô¹ðÈ Ô¯ä çÅ Ãî» Ç×ÁÅð·» òܶ ÃÆÍ êÇÔñ» ÔÆ ÁÃÄ ÖÅÕÆ ÇéÕð»-ÕîÆ÷» êÅÂÆ ×ËñðÆ ÓÚ ÜÅ êÔ¹¿Ú¶Í î˺ å¶ ç¼å ò¼Ö-ò¼Ö Úñ ðÔ¶ ÃÆ-å» Ü¯ ÇÕö ù ôÕ éÅ êò¶Í ×ËñðÆ ÖÚÅÖÚ íðÆ ÃÆÍ ÇÂÕ êÅö ì¿ì å¶ çÈܶ êÅö âËéðé¶àð..., å¶ éÅñ ÔÆ À¹Ô êðÚÅ, î˺ ÇÔ¼Õ éÅñ عµÇàÁÅ ÃÆ..., ìÔ¹å Ô½ñÆ Ô½ñÆ å¹ð ðÔ¶ ÃÆ ÁÃÆ-Í ÁÚÅéÕ èîÅÕÅ ìÔ¹å é¹ÕÃÅé Õð ÃÕçÅ ÃÆ, æ¯óÆ ÇÜÔÆ ñÅêðòÅÔÆ ´»åÆ ç¶ Ã¹µÚ¶ ÁÅçðô ù çÅ× çÅ× Õð Çç¿çÆÍ ìÔ¹å íÅðÆ Ç÷¿î¶òÅðÆ ÃÆ... æ¯óÆ ÇÜÔÆ íÅò¹ÕåÅ Ãí õåî Õð Çç¿çÆ-Í
î÷çÈð» çÆ ÔóåÅñ Óå¶ êÅì¿çÆ ñÅÀ¹ä òÅñÅ ÕÅñÅ ÕÅùé êÅà ԯä ÜÅ ÇðÔÅ ÃÆÍ ÃÅâÅ Ççñ À¹é·» ñ¯Õ» ñÂÆ ð¯ºçÅ... ÇÜé·» çÆ ÁÅÖðÆ ÚÆÕ... ÁÖÆðÆ ÇÔÚÕÆ ù ... À¹é·» çÆ Ã¿ØÆ ÓÚ Ø¹¼àä çÆ ÃÅÇÜô ÃÅⶠÃÅÔîä¶ Ô¯ ðÔÆ ÃÆÍ Ãí À¹µæ¶ ÃéÍ î¯åÆ ñÅñ..., ÇÜ¿éÅÔ Ãí..., ñ¼Ö Õ¯Çôô» ç¶ ìÅòÜÈç... ÇÂÔ ÃÅâÆ ÃîÞ å¯º ìÅÔð ÃÆ... ÇÕ À¹Ô À¹µæ¶ ÕÆ Õð ðÔ¶ ÃÆ..., À¹Ã ÿÃæÅ ÓÚ Ü¯ êËð êËð Óå¶ ÃÅâÆ ñÅÚÅðÆ... ÃÅâÆ ×¹ñÅîÆ çÅ î÷ÅÕ À¹â»çÆÍ
Çî0 ÃÅÂÆîé ÃÅⶠÃÅÔîä¶ ìËáÅ ÃÆÍ ÚÅÔ¹¿ç¶ å» ìóÆ ÁÅÃÅéÆ éÅñ õåî Õð Çç¿ç¶Í êð Çé¼ÜÆ ìçñ¶ å¶ ÖÈé õðÅì¶ çÅ Õ¯ÂÆ ÇòÚÅð ÃÅⶠëñÃø¶ Ó Ú éÔÄÍ Ü÷ìÅå» Óå¶ ÕÅìÈ ð¼ÖäÅ Á½ÖÅ, êð ÇÂéÕñÅìÆÁ» 寺 ò¼è ÇÂà Թéð ù Õ½ä ÜÅä ÃÕçÅ- ÷ìå Õð ÜÅä çÅ Ô¹éðÍ
ÁÃÄ å» Ô¿ÕÅð ç¶ éô¶ ÓÚ Ã¹µÇåÁ» ù Ü×ÅÀ¹ä ÃÆ, ܯ ÜòÅñÅî¹ÖÆ ç¶ çÔÅé¶ Óå¶ Öó¶ Ô¯ Õ¶ Üôé îéÅ ðÔ¶ ÃÆÍ ÜÆÀ¹ºçÆÁ» ðÈÔ» ù Õ¹Úñ ç¶äÅ... ÇÜé·» çÅ ô¹×ñ ÃÆÍ Ú¶åÅòéÆ ç¶äÆ ÷ðÈðÆ ÃÆ... å¶ À¹Ô òÆ Ç¿éÆ À¹µÚÆ... ÇÜà çÆ ÁÅòÅ÷ ì¯ñ¶ Õ¿é» å¼Õ òÆ êÔ¹¿Ú ÃÕ¶-Í (ì»Ô Ø¹î» Õ¶ ì¿ì ù¼àä çÅ ÁËÕôé ÕðçÅ þÍ èÈ¿Á» ëËñ Ü»çÅ þÍ ÚÆÖ» å¶ íÜçó çÆÁ» ÁÅòÅÜ» ÇòÚ çÈÜÅ ì¿ì ë¼àçÅ þÍ ÇÂéÕñÅì Ç÷¿çÅìÅç Áå¶ ê̯ñåÅðÆ Ç÷¿çÅìÅç ç¶ éÅÔð¶ èȿ¶ ÇòÚ ×¹¿Üç¶ Ôé-Í èÈ¿Á» Û¿àä ç¶ éÅñ éÅñ Õ¹Þ ê¹ñÆà òÅñ¶ âðç¶-âðç¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ éÅÔð¶ ×È¿Üç¶ ðÇԿ綠 ÔéÍ
(ì³ì ù¼àä å¶ èÈ¿Á» Û¿àä 寺 ìÅÁç ê¹Çñà ÁŪçÆ þÍ)
í0–:         âð¯ éÔÄ, ÃÅⶠկñ¯º âðä çÆ Õ¯ÂÆ ñ¯ó éÔÄ-Í (Ô¼æ Öó¶ Õðç¶ Ô¯Â¶) ÁÃÄ âðÅÀ¹ä éÔÄ, Ü×ÅÀ¹ä ÁŶ Ô»-Í (À¹é·» ù À¹µæ¶ ÔÆ Öó¶ ç¶Ö Õ¶) ÃÅⶠկñ Õ¯ÂÆ ÔÇæÁÅð éÔÄÍ ÁÃÄ ÁÅêäÅ Õ¿î Õð Çç¼åÅ, å¹ÃÄ ÁÅêäÅ Õ¿î Õð¯Í
(âðç¶ âðç¶ ê¹Çñà òÅñ¶ Áµ×¶ ò¼èç¶ ÔéÍ À¹é·» çÆ åñÅôÆ ñËºç¶ Ôé å¶ Ø¶ð Õ¶ ñË Õ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ í×å ÇÃ¿Ø å¶ ç¼å éÅÔð¶ ñÅªç¶ Ô¯Â¶ Ü»ç¶ ÔéÍ)
í0–:         (ð¹¼Õ Õ¶) ÃÅù Ö¹ôÆ þ ÇÕ ì¿ì ÖÅñÆ æ» Óå¶ Çâµ×¶Í ÇÂà ÿÃæÅ ù ìä¶ ðÇÔä çÅ Õ¯ÂÆ Ô¼Õ éÔÄÍ (ç¯Ô¶º ë¶ð éÅÔð¶ ñÅªç¶ Ô¯Â¶ ìÅÔð Ü»ç¶ ÔéÍ ÷îÆé À¹µå¶ Çâµ×¶ î˺ìð Ô½ñÆ-Ô½ñÆ À¹µáç¶ Ôé å¶ ëðô Óå¶ ê¶ ÇÂôÇåÔÅð» ù ü¼Õ Õ¶ êóéÅ ô¹ðÈ Õðç¶ ÔéÍ)
A.   æµñ¶ Ö¶å» ÓÚ Õ¿î Õðç¶Í
B.   î÷çÈð é¶åÅò» çÆ Á¿èÅ蹿ç Ç×ÌøåÅðÆÍ
C.   ÿնå ÕðçÆ þ ÇÕ ÔòÅ ÇÕÔó¶ ð¹¼Ö Úñ ðÔÆ þÍ
A.   ÇíÇÖÁÅ çÆ Ô¼âÆ çÆ ò¿â ìÅð¶ Þ×ó ðÔ¶Í
B.   ÃÅÂÆîé ÕîÆôé òµñ¯º ì¹ðÕÆ çÆ ÁÅà Õð ðÔ¶Í
C.   ñ¯Õ» ç¶ êÌåÆÇéè» ù ÚÅÔÆçÅ þÍ
      (üí ÇÂÕ çÈܶ ò¼ñ ç¶Öç¶ ÔéÍ)
A.   ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ ÔñÇÕÁ» ÓÚ òÅÇêà ÜÅ Õ¶
B-C.            ñ¯Õ» ù ´»åÆ ñÂÆ ÇåÁÅð ÕðéÍ ÇÂéÕñÅì ñÂÆ ÇåÁÅð ÕðéÍ
      (ê¯Ãàð êóç¶ Ô¯Â¶ Ãí ìÅÔð ÇéÕñ Ü»ç¶ ÔéÍ ð¯ôéÆ çÈܶ êÅö í×å ÇÃ¿Ø Áå¶ ÁÜéìÆ À¹µå¶ ê˺çÆ þÍ)
í0–:         ÁÃÄ ì¿ì ìó¶ ÇèÁÅé éÅñ..., ÖÅñÆ ì˺ڻ ç¶ ÇòÚÕÅð, Ö¹¼ñÆ æ» ç¶Ö Õ¶ ùµÇàÁÅ ÃÆÍ (ÁÜéìÆ) ÔÅñ¶ òÆ åÈ¿ ÃîÞç» ÇÕ ÁÃÄ Õ¯ÂÆ çÇÔôå×ðç Ô»Í (ü¼êÆ) ÃðÕÅð ñÂÆ À¹Ô ì¿ì ÃÚî¹Ú õåéÅÕ ÃÆ, (ÇòÁ¿× íðÆ ÔÅÃÆ Ô¼ÃçÅ þÍ) êð ç¯ ë¹à¼ çÆ çÈðÆ Óå¶ Öó¶ ì¿ÇçÁ» ù Öð¯ºÚ åÕ éÔÄ ÃÆ ÁÅÂÆÍ ÃÅðÆÁ» Õ¯Çôô» ç¶ ìÅòÜÈç ... Õ¹Þ ñ¯Õ ÷õîÆ Ô¯Â¶..., ÃÅù Áøïà þÍ êð ÁÃñ ì¿ì å¶ À¹Ô êðÚÅ ÃÆÍ
(âÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ òÅÇÂÃðŶ î¿Ú Óå¶ ÁŪçÅ þÍ Ôð Õçî Óå¶ À¹Ã ù ÕÂÆ ÖóÅÕ Ã¹äÅÂÆ ê˺çÅ þ, À¹Ô åíÕ Ü»çÅ þ, ÇÜò¶º ÃÅÔ ð¹Õ Ç×ÁÅ Ô¯ò¶Í ë¶ð ´Åà ìäŪçÅ þÍ ÁÅñ¶ ç¹ÁÅñ¶ âÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ç¶ÖçÅ þÍ ×ñ¶ ÓÚ êŶ ´Åà ù ìÅÔð Õ¼ã ñ˺çÅ þÍ Á÷éìÆ í×å ÇÃ¿Ø ù ü¼ê ÚÅê ÃÅðÅ é÷ÅðÅ ç¶Öä çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ ë¶ð Õ¯ÂÆ ÖóÅÕ Ô¹¿çÅ þ å¶ òÅÇÂÃðŶ åzíÕ Õ¶ ÚÆÖçÅ þÍ)
òÅÇÂÖ:     Õ¯ÂÆ þ, Õ¯ÂÆ þ (ÃÅÔ¯ ÃÅÔÆ Ô¹¿çÅ þÍ ò¼âÆ ÃñÆì ç¶ ÇêµÛ¶ «ÕçÅ þÍ ÇÂ¼Õ ÁÅøÆÃð å¶ ÇÃêÅÔÆ ç½ó¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ)
ÁÅøÆÃð–:   ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ...Í (òÅÇÂÃðŶ éÅðîñ Ô¯ä çÆ Õ¯Çôô ÕðçÅ þÍ Ú¯ð é÷ð» éÅñ ÁÅñ¶-ç¹ÁÅñ¶ ç¶ÖçÅ þ å¶ ø¶ð À¹é·» ù ÜÅä çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ À¹é·» ù Õ¹Þ ÃîÞ éÔÄ ÁŪçÅÍ ÜµÕ¯-å¼ÕÆ ÇòÚ ìÅÔð Ü»ç¶ ÔéÍ òÅÇÂÃðŶ ÇêµÛ¶ ÜÅ Õ¶ ÇÂÔ ïÕÆé ÕðçÅ þ ÇÕ À¹Ô ÃÚî¹Ú ÔÆ Úñ¶ ׶ ÔéÍ ë¶ð ÇÂÕçî ò¼âÆ ÃñÆì ÃÅÔîä¶ ÜÅ Õ¶ ׯÇâÁ» íÅð Çâ× ê˺çÅ þÍ ì¹óìó»çÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÃñÆì çÅ ÇéôÅé ìäŪçÅ þÍ ÁÜéìÆ À¹Ã ç¶ î¯ã¶ Óå¶ ÇêÁÅð éÅñ Ô¼æ èðçÅ þÍ
òÅÇÂÖ:      (åzíÕçÅ þ) Õ½ä..... Õ½ä Ô¯º åÈ¿î... ? (âðçÅ ÇêµÛ¶ Ô¼àçÅ þÍ) ïÔ» ÕËö êÔ¹¿ÚÅ... ÇÕèð ׶... ?
Á÷éìÆ–:    (î¹ÃÕðÅªç¶ þ) ç¹ôîä éÔÄ... Ô»...Í Ã¹ä...Í
òÅÇÂÖ:      (ØìðÅÔà ÓÚ À¹Ã çÆ Ã¹äçÅ ÔÆ éÔÄ) à¹î ÜÅäçÅ éÔÄ... Õ½ä ÔÈ¿ î˺-Í
Á0–: (Ú¶Ôð¶ Òå¶ Áøïà íðÆ î°ÃÕðÔÅà)    ÔÅÕîÍ Á¼Ö» ÇòÚñÅ Ö½ø..., Ú¶Ôð¶ çÆ ØìðÅÔà..., ÃÅø ¶ ÇÕ åÈ¿ ÔÅÕî ¶¿...Í ( òÅÇÂÃðŶ ÁÅòÅ÷ ç¶ä ñ¼×çÅ þ, À¹Ã ù ð¯Õç¶ Ô¯Â¶) âÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ ì¿çÅ ìóÆ Û¶åÆ íóÕ Ü»çÅ, Õ¹¼Þ ùÞçÅ éÔÄ À¹Ãù ...., Õ¹Þ òÆ Õð ìËáçÅ....Í ìÚ ÇÂà 寺... ì¼Ú...Í
òÅÇÂÖ:     âð..., ÕËÃÅ âð...Í î¶ð¶ êÅà Ãí þ..., ÔÇæÁÅð... ë½Ü..., ÔÕÈîå Ãí...Í î¹Þ¶ âðé¶ ÕÆ ÇÕÁÅ ÷ðÈðå þ...Í (´Åà ù ع¼à Õ¶ ëóçÅ þÍ)
Á0–:           (´Åà òñ ÇÂôÅðÅ Õð Õ¶) ÇÂÔ îËù ç¶ ç¶...Í å¶ð¶ Õ¯ñ Ãí þ... ì¿ì, ì¿çÈÕ», ë½Ü», åËù ÇÂÔçÆ ñ¯ó éÔÄ... (òÅÇÂÃðŶ ù¿×óçÅ Ü»çÅ þ) ÇÂÔ ç¶ ç¶ îËù ...Í (ÇÂà ò¼ñ òèçÅ þÍ)
òÅÇÂÖ:      êÕó¯ ÇÂö..., Ç×ÌøåÅð Õð ñ¯...Í Õ¯ÂÆ þ...Í
Á0–:         ÇÕö ç¶ô ÓÚ ..., Õ¯ÂÆ ÔÇæÁÅð..., ¶éÅ õåðéÅÕ éÔÄ, ÇÜ¿éÅ ôÔÆç-Í ì¼Ú Õ¶ ðÔÄ À¹Ã 寺...Í âð å¶ ÇÔ¿ÃÅ çÅ ìóÅ ÁÜÆì ÃÅæ þ... ÕÅìÈ ð¼Ö, ÁË¿ éÅ Ô¯ò¶ ÇÕ êÆóÆÁ» ù íàÕäÅ êò¶... í¹×åäÅ êò¶º, ÕÅìÈ ð¼Ö ÇÂà âð Óå¶...Í (Ü»çÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø òÆ À¹Ãç¶ ÇêµÛ¶ ÔÆ ÇéÕñ Ü»çÅ þÍ) ÇÂà ׹µÃ¶ Óå¶Í
òÅÇÂÖ:     ð¯Õ¯ À¹Ã¶..., êÕó¯..., Ç×ÌøåÅð Õð¯Í (ÁÅøÆÃð Áå¶ ÇÃêÅÔÆ ë¶ð ÁÅªç¶ ÔéÍ) î¶ðÅ îÈ¿Ô ÇÕÁÅ ç¶Ö ðÔ¶ Ô¯...Í À¹Ã åðø ÜÅú...Í (î÷ìÈðÆ òà ¶¶èð À¹èð ñ¼íä çÅ ïåé Õðç¶ ÔéÍ) Ú¼êÅ Ú¼êÅ ÛÅä âÅñ¯...Í (ÇÃêÅÔÆ å¶ ÁÅëÆÃð ÇÂ¼Õ çÈܶ çÅ  îÈ¿Ô åÕç¶ ÔéÍ ÁÅøÆÃð ÇÂôÅð¶ éÅñ ð¹Õä ù ÕÇÔ¿çÅ þÍ) Ç×ÌøåÅð Õð¯ À¹é·¶-! (ÁÅøÆÃð ÇÃêÅÔÆÁ» ù ÜÅä çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ)
ÁÅøÆÃð–:   ò¯Ô ñ¯Õ Ç×ÌøåÅð Ô¯ üÕ¶ þº ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ-Í ïÔ» Õ¯ÂÆ éÔÄÍ
òÅÇÂÖ:     (ÇÃð øð¯ñç¶ Ô¯Â¶) ÁíÆ ÁíÆ å¯º ïÔÄ æ¶..., (Ö¹ç éÅñ) ÇìñÕ¹ñ ÁÅ÷Åç-Í (òÅÇÂÃðŶ Ö¹ç ù ÿíÅñç¶ Ô¯Â¶ ÇÂ¿Þ ÇçÖÅÀ¹ä çÅ ïåé ÕðçÅ þ ÇÜò¶º Õ¹Þ Ô¯ÇÂÁÅ ÔÆ éÔÄÍ ÇÂ¼Õ ÇÃêÅÔÆ êÅäÆ ñË Õ¶ ÁŪçÅ þÍ òÅÇÂÃðŶ À¹Ã ù ÃòÅñÆÁ» é÷ð» éÅñ ç¶ÖçÅ þÍ ÇÃêÅÔÆ ØìðÅ ç¶ ÁëÃð ò¼ñ ç¶ÖçÅ þÍ ÁøÃð òÆ é÷ð» üðÅ Ü»çÅ þÍ òÅÇÂÃðŶ üêÚÅê êÅäÆ ü¼Õ ñ˺çÅ þÍ ÇÃêÅÔÆ çÆ ÜÅé ÓÚ ÜÅé ÁŪçÆ þÍ ìóÆ î¹ôÇÕñ éÅñ òÅÇÂÃðŶ ç¯ Ø¹¼à êÄçÅ þÍ ÁøÃð ç¶ ÇÂôÅð¶ Óå¶ ÇÃêÅÔÆ ÚñÅ Ü»çÅ þÍ òÅÇÂÃðŶ Ç×ñÅà À¹µæ¶ ÔÆ ð¼Ö Çç¿çÅ þÍ
ÁÅøÆÃð–:   (ÇÔ¿îå ÕðÕ¶) ÁËéÆ êÌÅìñî... ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ..., Õ¹Þ ê̶ôÅéÆ-Í
òÅÇÂð–:     (ÇÖµÇÞÁÅ) ÁËéÆ ðÆ÷é ๠ÃËñÆì̶à ÇÔÁð, Üôé ÕÆ Õ¯ÂÆ ò÷Å... ? ñÅÁ ÁÅðâð... ÃÇÕúðàÆ... êÅñÇàÕÃ..,Ôð ìÅå ÕÅ ÜòÅì ÚÅÔƶ..., þ... ? ç¶éÅ å¯ Ô êóàÅ...., ÕËö, ÇÂÜ ç¶Áð ÁËéÆ ò¶Á àÈ ÁË×Ç÷à...! (ÁøÃð ù ì¯ñä çÅ î½ÕÅ ÔÆ éÔÄ Çç¿çÅ) Õ¯ÂÆ ðÅÔ þ... ? (À¹Ã çÆ Ã¹ð åðñ¶ òð×Æ Ô¯ Ü»çÆ þÍ ÁÅøÆÃð ܶì Ú¯º ÇÂÕ ÇÂôÇåÔÅð Õ¼ãçÅ þÍ) Ǽà òÅ÷ òËðÆ Çÿì¯ÇñÕ... ÖÅà îËÃ¶Ü þ ÇÂà ...Í
ÁÅøÆ–:      (ê˺ëñ˺à Áµ×¶ Õð Õ¶) ÇÂà  íÆ ïÔÆ ÇñÖÅ Ãð-Í ï¶ ÁÃ˺ìñÆ î¶º 붺ÕÅ æÅ À¹éÔ¯º é¶-Í (òÅÇÂÃðŶ üêÚÅê ê˺ëñ¶à ëóçÅ þÍ) Ççà îËé ÇÂ÷ òËðÆ â¶ºÜðà Ãð-Í Á½ð íÆ èîÅÕ¶ Ô¯ ÃÕç¶ þº-Í)
òÅÇÂð–:     Ô¯ ÃÕçÅ þ..., ìà ÁÅÂÆ â¯ºà Çæ¿Õ ï...Í ò¯Ô ï¶ ÃÅìå ÕðéÅ ÚÅÔà þ ÇÕ ÔîÅðÆ ÔÕÈîå ÕÅ ïÔ» Õ¯ÂÆ ÕéÈéÆ ÁÅèÅð éÔÄ, é¯Á ñÆ×ñ ì¶Ã--Í â¶ºÜðà ÁÅÂÆâÆÁÅ..., ÁàËÕ ÁÅé çÅ ò¶ðÆ ì¶Ã ÁÅø Ç¿êÅÇÂð...Í Â¶Õ ìÅð ï¶ ìÅå ñ¯×¯ Õ¶ îé  عà ×ÂÆ- ÇÕ ï¶ ÁÃ˺ìñÆ... ÿÃç... Ãí ÇçÖÅòÅ þ... 寺 Õ¯ÂÆ Ç¿êÅÇÂð ÕÅÇÂî éÔÄ ðÇÔ ÃÕåÅÍ
ÁÅøÆ–:      ï¶ í×å ÇÃ¿Ø ìÔ¹å õåðéÅÕ ÁÅçîÆ þ ÃðÍ Ôð ´»åÆÕÅðÆ ÁËÕôé ç¶ êÆÛ¶ ÇÂÃÆ ÕÅ ÔÅæ þ-Í
òÅÇÂÖ:(ÕÅÔñÆ-ÕÅÔñÆ êð ê±ð¶ ïÕÆé éÅñ)..ì¯æ ÁÅð öî..., ×»èÆ íÆ å¯º ïÔÆ Õð ðÔÅ þ? é¯Á ñÆ×ñ.. Á½ð îÅðñ ì¶Ã ÁÅø ÁÅòð Ç¿êÅÇÂð)
ÁÅøÆ–:      ïËà Ãð... ìà...
òÅÇÂÖ:     (êð¶ôÅé) ñ¶ÇÕé À¹é·¯ é¶ ÁÅåî Ãîðêä ÇÕª ÕÆÁÅ-Üì Õ¶ ò¯Ô íÅ× ÃÕç¶ æ¶Í
ÁÅëÆ–:       ÁÅÂÆ Õ˺à ×˵à Ãð Ô¯ ÃÕçÅ þ ܶñ ö íÅ× ÜŶº-Í ï¶Ô ìÔ¹å ôÅåð ñ¯Õ þ˺-Í (ÇÂÕ ÇÃêÅÔÆ ç¶ ÁÅÀ¹ä Óå¶ ç¯Ô» ü¼ê Ô¯ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇÃêÅÔÆ ÁÅøÆÃð ò¼ñ ç¶ÖçÅ þÍ) ÁËéÆ Çæ¿×... ïÈ ò»à Ãð... ?
òÅÇÂÖ:     (ÇÖÞ Õ¶, ÇÃêÅÔÆ ò¼ñ) é¯, æËºÕ ïÈ- (ÇÃêÅÔÆ Ü»çÅ þ, òÅÇÂÃðŶ ÇêµÛ¶ ÞÅå îÅð Õ¶ ïÕÆé ÕðçÅ þÍ) Ôî Õ¯ÂÆ ÇðÃÕ Áë¯ðâ éÔÄ Õð ÃÕå¶-Í î¹ÕçîŠܶñ  ÔÆ Úñ¶×Å, ÿîé òÔÄ í¶Ü¯, Õ¯ÂÆ Õ¯åÅÔÆ éÔÄ-Í (ÁÅøÆÃð ù ÜÅä çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ) ÃîÇæ¿× ÃêËôñ ...?
ÁÅøÆ–:        ïËà Ãð ...!
òÅÇÂÖ:     (ÚÅð¶ êÅö ç¶ÖçÅ þ-Í), Ô», Áì ìåÅú–:
ÁÅøÆ–:      Ãð ï¶ ò¯Ô ê¯Ãàð ... ܯ ûâðà ն Õåñ Õ¶ ìÅç-ñ×Ŷ ׶, Á½ð ï¶ ò¯ ê˺ëñ¶à- ܯ ÁÃ˺ìñÆ î¶º 붺ÕÅ Ç×ÁÅÍ (òÅÇÂÃðŶ ×½ð éÅñ ç¶ÖçÅ þÍ) ç¯é¯º ÇìñÕ¹ñ Â¶Õ Ã¶ þ, ï¶... ÁÅÇÖð , ÇìñÕ¹ñ öî-Í
òÅÇÂÖ:     ÇðÁñÆ- ?
ÁÅøÆ–:      ï¶ ç¶Ö¶ Ãð... ÒÔî ÁÅçîÆ ÕÆ Ç÷¿ç×Æ ÕÆ Õçð Õðå¶ þÍÓÓ ÃÔÆ çÈÃð¶ ..., ÒÒç¹ÖÆ ÇÔðç¶ Ã¶ îÅéå¶ þ ÇÕ ñÔÈ ìÔÅ..., Áøïà þ..., ñ¶ÇÕé ÷ðÈðÆ æ»..., îÔÅé ´»åÆ-ÍÓÓ ôìç å¼Õ òÔÄ þ-Í ÕÅ×÷ ÕÅ ð¿× åÕ Ã¶î-Í ç¯é¯º ÕÅ Á¿å íÆ ÇÂéÕñÅì Ç÷¿çÅìÅç ö þ... Á½ð ï¶ ç¶Öƶ-Í
òÅÇÂÖ:  ÇìñÕ¹ñ ÃÅø-Í ç¯é¯º Â¶Õ ÔÆ êÅðàÆ é¶ ÜÅðÆ ÕÆÂ¶Í ï¶ Õî»âð ìñðÅÜ... (ïÚä ñÂÆ ð¹Õ Ü»çÅ þÍ)
ÁÅøÆ–:  ï¶Ô ÇÂÕ ÔÆ ÁÅçîÆ þ ÃðÍ Ö¹øÆÁŠ¶ܿÃÆ ÕÆ ðÆê¯ðà þ ÇÕ ï¶ ç¯é¯º í×å ÇÃ¿Ø é¶ ÇñÖ¶ þÍ (òÅÇÂÃðÅÇ çÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ ÚîÕ ÁŪçÆ þÍ) ò¯Ô ûâðà ն ÕÅåñ¯º  ö Â¶Õ Ô¯ ÃÕçÅ þÍ
òÅÇÂÖ:  ïÈ îÆé ¶ Çì× Çëô...Í ÇÂ÷ ÇÂà
ÁÅøÆ–: ïËà ÃðÍ Ôîé¶ À¹Ã ÕÆ êÈðÆ ëËîñÆ ôÆà ÇåÁÅð ÕÆ þÍ êÈðÅ êÇðòÅð Çòçz¯ÔÆ þÍ ÇêåÅ ÇÕôé ÇÃ¿Ø Õ»×ðà ÕÅ òðÕð þ, ÃÜÅ ÕÅà üÕÅ þÍ Â¶Õ Á¿Õñ ÕÆ î½å ܶñ  ÔÈÂÆ-çÈÃðÅ ÁíÆ åÕ ñÅêåÅ þ- ç¶ô ÇéÕÅñÅ-Í
òÅÇÂÖ:  å¯ ÇÕÁÅ ÁËÕôé Ô¹ÁÅ Áì å¼Õ-Í
ÁÅøÆ–:      Ãð ê¹ñÆà ÕÆ Â¶Õ ÖÅà àÆî Õ¯ ñÅÔ½ð í¶ÜÅ Ç×ÁÅ þÍ ÜñçÆ ÔÆ Õ¹Þ Ç×ÌëåÅðÆÁ»Í
òÅÇÂÖ:  ìÆ ÕÇòÕ...Í Ô Çð÷ñàà ÚÅÔÆÂ¶Í (ìà îÅð Õ¶ ÁÅøÆÃð ÚñÅ Ü»çÅ þÍ òÅÇÂÃðŶ êÅäÆ çÅ Ç×ñÅà ü¼Õ Õ¶ êÆä ñ¼×çÅ þÍ ÇêµÛ¯º ÖóÅÕ Ã¹ä Õ¶ íóÕçÅ þÍ) Ô¹ ÷ ç¶Áð...Í (çÈÃð¶ êÅÇÃúº ÖóÕÅ Ô¹¿çÅ þÍ âð À¹íðçÅ þÍ üÕ¿éÅ Ô¯ Õ¶ ÚÅð¶ êÅö ç¶ÖçÅ þÍ Ç×ñÅà Լæ ÇòÚ Ø¹µÇàÁÅ Ü»çÅ þÍ ð½ôéÆ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ À¹Ã 寺 ë¶â Ô¯ Õ¶ çÈܶ êÅö í×å ÇÃ¿Ø Áå¶ ÁÜéìÆ Óå¶ ê˺çÆ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ÔñÕÅ ÔñÕŠԼà ÇðÔÅ þÍ)
ÁÜéìÆ–:  ç¶ÇÖÁÅ... ò¼âÆÁ» ò¼âÆÁ» åÅÕå» ÇêµÛ¶ «ÇÕÁÅ... ò¼âÅ âðÍ Ãí Ü× òËðÆ Ô¯ Ü»çÅ... Õ¯ÂÆ Çî¼å éÔÄ...Í Â¶ç» ÔÆ Ô¹¿çÅ... âÇðÁÅ ì¿çÅ..., ÁÅêä¶ ÂÆ âð úÔñ¶ «ÇÕÁÅ..., ìóÕÅ îÅðçÅ... ×ñ ù ê˺çÅ, ÔÇæÁÅð» ç¶ Á¿ìÅð òÆ âð 寺 ÖÇÔóÅ éÔÄ Û¼â ÃÕçÆÍ
í×å–:        (À¹Ã çÆÁ» Á¼Ö» ÓÚ ÞÅÕçÅ þÍ) Õç¶ Õç¶ ù ÇìñÕ¹ñ îÔÅåîÅ òÅñÆÁ» ×¼ñ» ÕðçÅ...!
ÁÜéìÆ–:     êð À¹Ã çÆÁ» é÷ð» ÓÚ å¹ÃÄ Çµկ Ô¯...!
í×å–: (Õ°Þ Ã¯Úç¶ Ô¯Â¶ ÇÃð ÞàÕçÅ þÍ)         ÁÃÄ îÔÅåîÅ ç¶ êËð¯ÕÅð å» éÔÄ...Í êð À¹Ã ç¶ ð¯ñ ù À¹µÕÅ ÔÆ éÕÅð çÂÆÂ¶Í ÇÂ¿é¶ éÅô¹Õð¶ òÆ éÔÄÍ Ü¯ ÇÜ¿é À¹Ã é¶ ì¯åñ Ú¯º Õ¼ã Çç¼åÅ À¹Ô Ô¹ä î¹ó ì¿ç éÔÄ Ô¯ ÃÕçÅÍ ñ¯Õ» ç¶ î¹ðçŠԯ¶ ÇçîÅ×» ù ÇÔ«ä» ç¶ä ñÂÆ ÁÃĶ ô¹Õð×¹÷Åð Ô» À¹Ãç  Í (ïÚç¶ Ô¯Â¶..., À¹çÅÃ) êð ÃÅìðîåÆ ç¶ ÇÂà ÿå ù Õ¯ÂÆ Ú¶ñ¶ éÔÄ Çîñä¶Í (ÁÜéìÆ ù) Ã¼Ú ê¹µÛ¶ å»..., éÅ å¶ îËù À¹ÃçÆ ÇÃÁÅÃå ÃîÞ ÁŪçÆ Â¶... éÅ éËÇåÕåÅÍ ÃÅÂÆîé ÕîÆôé ç¶ Çòð¯è ÓÚ Ü¯ ¶ÕÅ Ô¯ÇÂÁÅ... ñÆð¯ ñÆð Ô¯ Ç×ÁÅ..., å¶ îÔÅåîÅ ÇêÁÅð çÆ ×¼ñ Õðç¶, ÇÂðòé çÆÁ» îÆÃäÆÁ» ÚÅñ» é¶ Õ»×ðà Á¿çð òÆ êÅà¯èÅó îÚÅ ð¼ÖÆ þÍ (÷¯ð ç¶ Õ¶) î˺ ÃîÞ¯ÇåÁ» å¶ ÇÖñÅø éÔÄ, À¹Ô å¶ ñóÅÂÆ çÅ ÇÔ¼ÃÅ é¶..., êð ÇÂÔ òÆ ÕÆ ÇÕ å¹ÃÄ Çµկ ÔÆ ÞàÕ¶ éÅñ êÈðÆ ñÇÔð ù Ö¶ðÈ Ö¶ðÈ Õð ÇçÀ¹Í ÁÇÔ¿ÃÅ ç¶ ÁÅêä¶ ÁÜÆì öðÆì å÷ðì¶ ñÂÆ ñ¯Õ» ç¶ Ççñ» éÅñ Ö¶â¯..., ÇÕö ù Ô¼Õ éÔÄ ÇÕ À¹Ô ÁÅêäÆ ÃäÕ ÖÅåð Õ½î çÆ ÁÅ÷ÅçÆ éÅñ ÇÖñòÅó Õð¶..., ÁÅ÷ÅçÆ çÆ Ü¯ ÇÚä× À¹Ã ñÅÂÆ þ, À¹Ã ñÂÆ êÌäÅî Õðç¶ Ô» À¹Ãù, êð ÁÃÄ í¹¼ñ éÔÄ ÃÕç¶- Ô¼æ ÓÚ é¿×Æ Öó×, å¶ éËä» ÓÚ ò¿×Åð ñÂÆ ÒÕ¯ÂÆ ÇÂÕ ÇÃð Ô¯ð òÂÆ ú çÅ Ô¯ÕÅ Çç¿çÅ Õ¯ÂÆ ê°ÕÅð ÇðÔÅ- ÁÃÄ ð¹Õ éÔÄ ÃÕç¶...Í
(ÁÜéìÆ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ À¹Ã ç¶ ÇêµÛ¶ ÁŪçÅ þ å¶ ÇêÁÅð éÅñ À¹Ã ç¶ î¯ÇãÁ» Óå¶ Ô¼æ èðçÅ þ ... å¶ À¹Ã ù ð½ôéÆ çÆ ÇçôÅ ÓÚ ç¶Öä çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ ÇÜµæ¶ Ã¹Öç¶ò À¹Ã çÅ õå êó ÇðÔÅ þÍ)
í×å–:      (êÛÅäç¶ Ô¯Â¶, Ö¹ôÆ éÅñ) ÇÂÔ å¶ Ã¹Öç¶ò ò¶-Í
ÁÜéìÆ–:    å¶ðÅ ÂÆ õå êó ÇðÔÅ- (ð½ôéÆ À¹é·» å¯ Ø¼àçÆ Ô¯ÂÆ çÈÃð¶ êÅö ò¼èçÆ þÍ Ã¹Öç¶ò õå  êóç¶ êóç¶ ñ¿î» Ô½ºÕ» íðçÅ þ å¶ ÇÃð ù ÇÂò¶º ÞàÕçÅ þ ÇÜò¶º ÇÕö ÇÖÁÅñ ù ÞàÕä çÆ Õ¯Çôà Õð ÇðÔÅ Ô¯ò¶, ÇêÛ¯Õó 寺 ×Æå çÆ ÁÅòÅ÷ ×È¿ÜçÆ þ : ÒÒÃÂÆ ú éÆ ðñ ç¶ò¯ ìèÅÂÆ...ÓÓ Ã¹Öç¶ò çÆÁ» Á¼Ö» íð ÁŪçÆÁ» ÔéÍ ÕôîÆðÆ ÁŪçÅ þÍ Ã¹Öç¶ò Þàêà Á¼Ö» êÈ¿ÞçÅ þÍ)
ùÖç¶ò–:    Õ½ä, ÕôîÆðÆ...Ò (Ô½ºÕÅÍ çÈܶ êÅö ç¶ÖçÅ þÍ)
ÕôîÆðÆ–:     ÕÆ ×¼ñ..., (×½ð éÅñ ç¶Ö Õ¶) ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ ? åÈ¿... ?
ùÖç¶ò–:    (ÿíñçÅ) Õ¹Þ éÔÄ..., ìà ÁËò¶º..., í×å çÅ õå ÃÆ...
ÕôîÆðÆ–:    (À¹åôÅÔ éÅñ) í×å çÅ..., ÇçÖÅ-Í
ùÖç¶ò–:    (ÕÅÔñÆ éÅñ «Õ¯ ñ˺çÅ þÍ) ÇÂÔ ÇÃðø î¶ð¶ ñÂÆ-Í Õñ... Ô¯ ÃÕçÅ, Ãí ñÂÆ Ô¯ ÜÅò¶..., êð Á¼Ü ÇÃðø î¶ð¶ ñÂÆ .. ÇÂÕ ïÅð çÅ ïÅð ñÂÆ (×ñÅ íð ÁŪçÅ þÍ ÁÅêä¶ ÁÅê ÇòÚ ÔÆ ì¯ñä ñ¼×çÅ þÍ) ÃÅÀÈÁ» çÆ î½å Ô¯ ×ÂÆ... ÁäÜÅä... ì¶éÅî... Ô¼æ ñË å¹ð¶ ... ×¹¿îéÅî À¹ÜÅó» ò¼ñ ù..., ðÅå ç¶ Ôé¶ð¶ ÓÚ ÇÕö Ô¿ÞÈ éÅ Õ¶ð¶..., åÅÇðÁ» 寺 ÇÃòÅ Õ¯ÂÆ ÃÅæÆ éÔÄ...Í Õ¯ÂÆ ÃÅæÆ éÔÄ...Í
ÕôîÆðÆ–:    (޿ܯóçÅ þÍ) ùÖç¶ò ... ÕÆ Ô¯ Ç×ÁÅ åËù...Í
ùÖç¶ò–:    ÇÂ¼Õ ì¿ç¶ ç¶ Á¿çð ÇÕ¿éÅ Õ¹Þ Û¹ÇêÁÅ Ô¹¿çÅ þ..., Ö¹ç À¹Ã ù òÆ êåÅ éÔÄ Ô¹¿çÅ..., ÕÂÆ òÅð å¶ ÁÅêäÅ ÁÅê ÂÆ ÁÜéìÆ ñ¼×çÅÍ ... î˺ ÁÅê ÔÆ å» å¯ÇðÁÅ ÃÆ À¹Ãù,.. å¶ Ô¹ä ÁñÇòçÅ ÕÇÔä çÆ òÆ ÇÔ¿îå éÔÄÍ (íÅò¹Õ Ô¯Õ¶) î˺ ìÔ¹å è¼ÕÅ ÕÆåÅ À¹Ôç¶ éÅñ...Í
ÕôîÆðÆ–:     ´»åÆÕÅðÆ çÆ Ç÷¿ç×Æ å¶ ìà ÇÂÔ¯ ¶..., çÆòÅñÆ çÆ ÁÅÇåôìÅÜÆ...Í
ùÖç¶ò–:    åËù êçÅ Ü篺 ûâðà ù îÅðé ñÂÆ î˺ À¹Ã çÅ é» ÇñÁÅ ÃÆ- ÇÕ¿é¶ ô¼Õ À¹µá¶ ÃÆ î¶ð¶ Óå¶Í
ÕôîÆðÆ–:  ô¹çÅ Ô¯ Ç×ÁÅ åËùÍ
ùÖç¶ò–:    À¹Ô Ö¹Ãð ë¹Ãð î˺ ÁÅê ÃäÆ ÃÆ...Í êð î˺... ÷îÆð Óå¶ ì¯Þ éÔÄ êËä Çç¼åÅÍ À¹é·» ù ñ¼×çÅ- (ð¯äÔÅÕÅ) î˺ ÃóçÅ ÃÆ À¹Ã 寺, À¹Ã çÆ êÌÇüèÆ å¯º..., Á¼Ü üÚî¹Ú ÂÆ ÂÆð¹ÖÅ Ô¹¿çÆ þ-À¹Ô Áµ×¶ ñ¿Ø Ç×ÁÅ... å¶ î¶ð¶ ÓÚ Ô¼æ ÇÔñÅÀ¹ä çÆ òÆ ÇÔ¿îå éÔÄ...Í
ÕôîÆðÆ–:    ÃÅù À¹é·» ù ôðÇî¿ç Õðé çÅ Õ¯ÂÆ Ô¼Õ éÔÄ...Í ... ÔÅñ¶ å» ÇÂ¼Õ êÈäÆ ú ò¼àÆ Â¶-Í (ùÖç¶ò ÿíñçÅ þÍ)
ùÖç¶ò–:    ÜË ×¯êÅñ... éÔÄ î¹ÇóÁÅ ÔÅñ¶ åÅÂÆ¿...Í «ÔÅð ù ñËä Ç×ÁÅ ÃÆÍ
ÕôîÆðÆ–:    (ÕÅ×Ü ÷îÆé 寺 ü¼ÕçÅ þÍ) ÇÂÔ ÕÆ Â¶..., Õ¯ÂÆ é¯àÃ-Í (ùÖç¶ò ù ëó»çÅ)Í
ùÖç¶ò–:    ú Ô»- ðÅå ÂÆ îÆÇà¿× ç¶ é¯àà é¶Í (ùÖç¶ò êóçÅ þÍ çÈܶ, êÅö í×å ÇÃ¿Ø Óå¶ òÆ ð½ôéÆ ò¼èçÆ þÍ À¹Ô êð¶ôÅé þÍ ìÅÔ𯺠ÜË ×¯êÅñ ç½ÇóÁÅ ÁŪçÅ þÍ)
ÕôîÆðÆ–:    ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ åËù-Í
ÜË ×¯êÅñ–: Û¶åÆ ÇéÕñ¯ ¶毺..., ê¹ÇñÃ é¶ ÇìñÇâ¿× ù ضðÅ êÅ ÇñÁÅÍ (À¹é·» ç¶ Ã¿íñä 寺 êÇÔñ» ÔÆ ê¹Çñà À¹é·» ù çì¯ÚçÆ þÍ Ã¹Öç¶ò ëàÅëà Ô¼æñÅ ÕÅ×÷ î¹¿Ô ÓÚ êÅ ñ˺çÅ þÍ)
ÁÅ0–:        ç¶Ö¯- ëó¯- À¹Ôù...Í ÜÆÀ¹ºç¶ ëóé¶ é¶ ÃÅð¶Í (ùÖç¶ò ÕÅ×Ü Çé×ñä çÆ Õ¯Çôà ÕðçÅ þÍ À¹Ã çÆÁ» Á¼Ö» ìÅÔð ÁÅ Ü»çÆÁ»Í ìÅÕÆÁ» ù ØÃÆóç¶ Ô¯Â¶ ìÅÔð ñË Ü»ç¶ ÔéÍ) è½ä å¶ îÅð¯ ÇÂÔçÆ...è½ä Óå¶,.. ìÅÔð ռ㯠ÕÆ þÍ (ÇÃêÅÔÆ Ã¹Öç¶ò çÆ è½ä Óå¶ ÃòÅð Ô¯ Õ¶ ÇêµÛ¯º îÅðç¶ ÔéÍ À¹Ô ÕÅ×÷ ìÅÔð À¹×ñä Çç¿çÅ þÍ ÁÅøÆÃð Ö¯ñä çÆ éÕÅî Õ¯Çôà ÕðçÅ þÍ å¶ ë¶ð ×Åñ Õ¼ã Õ¶ ù¼à Çç¿çÅ þÍ) ÃÅðÆ ÇìñÇâ¿× ÃÆñ Õð Ççú-Í Üâìå Õð ñú- ܯ òÆ þ-Í (Ô¹Õî ç¶ Õ¶ ìÅÔð ù Ü»çÅ þÍ Ã¹Öç¶ò ù ÇÃêÅÔÆ ù èµÕ¶ ç¶ Õ¶ ÇñÜ»ç¶ ÔéÍ ð½ôéÆ ÇÃðø í×å Óå¶ ðÇÔ Ü»çÆ þÍ)
í×å–:  (ð¯ä ÔÅÕÅ, Ö¹ç Óå¶ ÕÅìÈ ð¼Õç¶ Ô¯Â¶) ìÃ- Ãí Öåî-Á¼Ö ÞêÕç¶ ÂÆ..., ÇÂ¼Õ ÇÂ¼Õ åÆñÅ Õð Õ¶ ܯÇóÁÅ... Ãí ÇÂÕ¯ ÞàÕ¶ ÓÚ (ð¯ ê˺çÅ þÍ ÁÜéìÆ ÇçñÅÃÅ Çç¿çÅ þÍ) ÇÕ¿éÆÁ» ÁÅû ÃÆ..., ç¶ô ñÂÆ..., ´»åÆ ñÂÆ..., ñÇÔð ñÂÆ... Ãí ǵկ ÞàÕ¶ ÓÚ (îÚÅé ò¼ñ ù Ü»çÅ þÍ)
ÁÜéìÆ–:  êð ÇÂà ׼ñ å¶ ÁðÃÅ Ô¯ Ç×ÁÅ... ÇÂÕ ï¹¼×... (ÇêµÛ¯º ÁÅòÅ÷» îÅðçÅ þÍ) í×å... ùä..Í ÃçÆ ìÆå ×ÂÆÍ (Ô½ñÆ-Ô½ñÆ ð½ôéÆ À¹Ã 寺 ë¶â Ô¹¿çÆ þÍ À¹Ô ìÅÔð ÇéÕñ Ü»çÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø îÚÅé Óå¶ ÜÅ ÚóçÅ þ å¶ êÈð¶ î¿Ú À¹µå¶ Çé×ÅÔ îÅðçÅ þÍ)
í×å–:  ÔÅñ¶ Õ¼ñ çÆ å» ×¼ñ þ... ܯô çÅ áÅá» îÅðçÅ Ãçð... Ô¯ô çÅ ê°§×ðçÅÓ ÃÈðÜ-Í (ÇÂÕ ÇÕåÅì  ü¼Õ Õ¶ êóé ñ¼×çÅ þÍ) ÔÅñ¶ å» êÇÔñ» ÂÆ òðÕÅ êñÇàÁÅ ÃÆÍ  (î×é Ô¯ Õ¶ êóçÅ þÍ Õ¹Þ é¯àà ñ˺çÅ þÍ ÇêµÛ¯º  ÁÅòÅ÷ ÁŪçÆ þÍ)
ÁÅòÅ÷–:     í×å ÇÃ¿Ø î¹ñÅÕÅå ¶ òÂÆ úÍ (í×å ÇÃ¿Ø ÚÅð¶ êÅö ç¶ÖçÅ þ å¶ ë¶ð ÁÅòÅ÷ çÆ ÇçôÅ çÅ Á¿çÅ÷Å ñÅªç¶ Ô¯Â¶ Áµ×¶ ò¼èçÅ þÍ)
ÇÕôé Çÿؖ:          (Ô½ñÆ Ô½ñÆ êÌò¶ô ÕðçÅ þÍ) ÇÕò¶º Á˺ ê¹¼åð»...
í×å–:      (ÁÅòÅ÷ çÆ ÇçôÅ ò¼ñ êñàçÅ) ÜÇåé çÆ ÔÅñå áÆÕ éÔÄ... êð ÔóåÅñ ÜÅðÆ Â¶..., í¹¼Ö ÔóåÅñ..., ÃðÕÅð òÆ ÇÜç ëó ×ÂÆ..., òÕÅð çÅ ÃòÅñ ìäÅ ÇñÁÅ...Í
ÇÕôé–:      (î¯ã¶ Óå¶ Ô¼æ ð¼ÖçÅ þ) À¹Ô âð ׶ é¶Í
í×å–:      (êÇÔñÆ îé¯ ÁòÃæÅ ÓÚ) êð ÷îÅéå Óå¶ ÜÅä ù À¹Ô òÆ ÇåÁÅð éÔÄ..., ÁÜÆì Çܼç ¶,... ë½ñÅç çÆ...Í
ÇÕôé–:      í¹¼Ö ÔóåÅñ çÆ ×¼ñ ... ëËñ ×ÂÆ Â¶... Ôð êÅö Ç÷Õð þÍ
í×å–:      (æ¯óŠÿíñ Õ¶) Õ¹ñåÅð éÔÄ ÁÅÇÂÁÅÍ (À¹Ô çÈܶ êÅÇÃúº ì¯ñçÅ þ, ܯ Ô¹ä å¼Õ î¿Ú Óå¶ ÁÅ ü¼ÕÅ þ, ð½ôéÆ ÓÚ ÁŪçÅ þÍ)
Õ¹ñåÅð–:    î˺ ¶èð Á» òÆð ÜÆ... ¶æ¶...Í (Áµ×¶ ò¼è Õ¶ À¹Ã ç¶ ×ñ éÅñ ÇÚ¿ìó Õ¶ ÷Åð¯-÷Åð Ô¯ ê˺çÅ þÍ í×å Ô½ºÃñÅ Çç¿çÅ þÍ)
í×å–:        åËù êåÅ ðÅÜ×¹ðÈ Õ¯ÂÆ þ éÔÄ À¹ÃçÅ..., Çðôå¶çÅð.. Õ¯ÂÆ éÔÄ, ÇÕö çÆ À¹âÆÕ òÆ éÔÄ..., ùÖç¶ò ù Çîñä òÆ Õ¯ÂÆ éÔÄ ÁŪçÅ...Í (Õ¹ñåÅð Ô¯ð ÷¯ð çÆ ð¯ºçÅ þÍ)
ÇÕôé–:      åÈ¿ ÇÕò¶º Á» íÅ×» òÅÇñÁÅ... (Ö¹ç Óå¶ ÕÅìÈ ð¼Öç¶ Ô¯Â¶) Õ¹Þ ÁÅêäÆ òÆ ÕÇÔ-Í
í×å–:      ÇÂÕ¼ñÅ ðÇÔäÅ ÇÃÖ ÇñÁÅ..., ë¶ð òÆ ÕçÆ ÕçÆ... ÕÅÔñÆ êË Ü»çÆ ÇÕ Ãí Õ¹Þ î¹Õ-î¹ÕÅ ÜŶ... å¹ð¿å...Í
Õ¹ñåÅð–:    (ÿíñç¶ Ô¯Â¶) å¹ÔÅù Õ¹Þ éÔÄ Ô¯ò¶×Å... òÆð ÜÆ...Õ¹Þ éÔÄÍ
í×å–:      (Ô¼æ éÅñ ð¯Õç¶ Ô¯Â¶) éÅ..., ܶ î˺ ìÚ Ç×ÁÅ... å» Ãí õåî Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ
ÇÕôé–:      (÷¯ð ç¶ Õ¶) êð Ô¹ä ÃðÕÅð Þ¹Õ ×ÂÆ Â¶... êóåÅñ Õî¶àÆ ìä ×ÂÆ, À¹Ãé¶ ðÆê¯ðà òÆ ç¶ Çç¼åÆ-Í Ô¹ä ÇÂÃ í¹¼Ö ÔóåÅñ çÅ...,
í×å–:      ÃÅù Õ¯ÂÆ ô½ºÕ éÔÄ... (æ¯óÆ åñÖÆ), êð ÇÂÇåÔÅà 寺 Á¼Ö» îÆÚ éÔÄ ÃÕç¶ ÁÃÄ..., ×çðÆÁ»  éÅñ ÕÆ Ô¯ÇÂÁÅ ÃÆ..., ÇÂÔ Ãí àêñ¶ìÅÜÆ Â¶..., ÃÅù ÇñÖå íð¯ÃÅ ÚÅÔÆçÅ þ-Í ÁÃÄ ÇÃðø ðÅôé Õ¼êóÅ éÔÄ î¿×ç¶, À¹Ô ÇîÁÅð ÚÅÔÆçŠܯ ÃÅðÆÁ» ÁÅ÷Åç Õ½î» çÅ Ô¼Õ þ-Í Ö¹ðÅÕ çÆ ×¼ñ éÔÄ... ×¼ñ ÇòÚÅð çÆ Â¶...Í
ÇÕôé–:      êð å¹ÔÅâÆ ÇÂà ÇÜç çÅ ÁÃð î¹Õµçî¶ Óå¶ òÆ êË ÃÕçÅÍ ÔÅñ çÆ ØóÆ å» Ãí éÅñ é¶, ÁÃ˺ìñÆ ÓÚ òÆ îÅîñÅ å±¹ñ ëó Ç×ÁÅ-Í
í×å–:      î¿éäÅ êò¶×Å... À¹é·» ù, ÇÕ ÁÃÄ î¹÷Çðî éÔÄ, ÁÅ÷ÅçÆ Ø°ñÅàÆ ÁÅ¿, ÃÅⶠéÅñ î¹÷Çðî» òÅñÅ òðåÅú ÃÅⶠÁÅçðô» çÆ å½ÔÆé þ, ܯ ÁÃÄ ìðçÅôå éÔÄ Õð»×¶-Í (ü¼êÆÍ Õ¹ñåÅð ÇèÁÅé éÅñ ùä ÇðÔÅ þÍ)
ÇÕôé–:      ÃðÕÅð ÇÂÔ êÌÚÅð Õð ðÔÆ Â¶ ÇÕ ÇÂÔ Ãí ìÔÅé¶ìÅ÷Æ Â¶..., î¹Õ¼ç 寺 ìÚä çÆ.,.., ÕéÈé 寺 ìÚä ñÂÆú å¹ÃÄ ÇÂÔ... (ð¹Õ Ü»çÅ þÍ)
í×å–:      ÇÂÃçÅ ÜòÅì ÁÃÄ ÁçÅñå ÓÚ ç¶ò»×¶- Ü篺 å¼Õ ñ¯Õ ÁÅªç¶ é¶, ÁçÅñå ÃÅⶠñÂÆ êÇò¼åð þ, ÁÅêäÆ ×¼ñ ÕÇÔä çÅ î¹ÕÅî-Í ÁÃÄ í¼Ü»×¶ éÔÄ Ü篺 åÕ À¹Ô ÁÅê ÔÆ Â¶Ã âðÅî¶ çÅ í¯× éÔÄ êÅ Çç¿ç¶Í (í×å ÇÃ¿Ø å¹ðé ñ¼×çÅ ñóÖóÅ Ü»çÅ þÍ Õ¹ñåÅð À¹Ã ù ÿíÅñçÅ þÍ)
Õ¹ñåÅð–:  ç¶ô çÅ Ôð é½ÜòÅé å¶ð¶ éÅñ þ... òÆð...Í (í×å ÇÃ¿Ø î¹ÃÕðŪçÅ þÍ) å¶ðÆ ðÅÔ å¶ å¹ðéÅ ÚÅÔ¹¿çÅ þÍ ÜÅé Ôæ¶ñÆ Óå¶ èð Õ¶ ... (ܼëÆ êÅ  ñ˺çÅ þ)
í×å–:      (æÅêÆ Çç¿ç¶ ԯ¶) å¶ð¶ ÜÔ¶ é½ÜòÅé» ç¶ Õðé ñÂÆ Ô¯ð ìÔ¹å òµâ¶ Õ¿î é¶,.. ìÔ¹å òµâ¶ òµâ¶ Õ¿î... (Õ¹ñåÅð ÇèÁÅé éÅñ ùäçÅ þÍ)
ÇÃêÅÔÆ–:  (ÁŪçÅ þÍ) î¹ñÅÕÅå çÅ Ãî» õåî Ô¹¿çÅ þÍ (ÇÕôé ÇÃ¿Ø å¶ Õ¹ñåÅð Ô½ñÆ-Ô½ñÆ ÇÃêÅÔÆ ç¶ ÇêµÛ¶ ÇêµÛ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ)
í×å–:      (ÁÅêä¶ ÁÅê ÓÚ ÚÅð¶ êÅö ç¶ÖçÅ Ô¯ÇÂÁÅ) ÇÂéÕñÅì Õ¯ÂÆ î½å éÅñ ÇêÁÅð éÔÄ-éÅ ÔÆ ì¿ì ì¿çÈÕ» çÅ ðÅÔ Ü¯ ë»ÃÆ ç¶ ë¿ç¶ Óå¶ ÜÅ Õ¶ î¹ÕçÅ þÍ (Ãí ìÅÔð ÇéÕñ üµÕ¶ ÔéÍ) ÇÂÔ ñ¯Õ» ñÂÆ ñ¯Õ» ç¶ ÇòÚ ðÇÔ Õ¶ ÜÆÀ¹ä çÅ é» þÍ ÇÂà 寺 Çìé» Ôð çñ¶ðÆ Çë÷¹ñ þ... ÛñÅòÅ þ...Í (ð½ôéÆ ò¼èçÆ þÍ í×å ÇÃ¿Ø Ö¹ç ù ǼÕñÅ îÇÔÃÈà ÕðçÅ þÍ ÜÇåé å¶ Ã¹Öç¶ò ÁÅªç¶ ÔéÍ í×å ÇÃ¿Ø Ã¿íñçÅ þÍ) ÜÇåé î¶ð¶ òÆð-ÁÅ-Â¶æ¶ ìËá -î¶ð¶ Õ¯ñ... (ùÖç¶ò À¹Ã ç¶ î¯ã¶ Óå¶ Ô¼æ ð¼ÖçÅ þÍ) Õ¹ñåÅð ÁÅÇÂÁÅ ÃÆ Ã¹Öç¶ò... ÕñåÅð, ç¶Ö À¹Ã é¶ î¶ðÅ ÃÅðÅ î¯ãÅ Ç×¼ñÅ Õð Çç¼åÅ- êÅ×ñ» ò»× ð¯ºçÅ ÇðÔÅ- ÇÜò¶º ìà ÁÖÆðÆ òÅð Ô¯ò¶-Í (Õ¹Þ Á¿×ð¶÷ ÁÅøÆÃð ÖÅä êÆä çÆÁ» ÚÆ÷» ñÂÆ À¹é·» ç¶ ÁÅö êÅö ع¿îç¶ ÔéÍ ìðåé» Ú¯º ×ðî ×ðî íÅø À¹á ðÔÆ þÍ Ãí À¹êðÅî íÅò ÓÚ Öó¶ ðÇÔ¿ç¶ ÔéÍ ÜÇåé Øó¶ Ú¯º êÅäÆ Õ¼ã Õ¶ êÄçÅ þ- å¶ ë¶ð ÚÈñÆ Õð Çç¿çÅ þÍ ÇÂÔ ç¶Ö Õ¶ Øó¶ ÓÚ ç¹¼è þ, ×¹µÃ¶ Çò¼Ú ÁÅ Õ¶, À¹Ã ù îÚÅé Óå¶ ÜÅÕ¶ ÇêÛñ¶ êÅö ù¼à Çç¿çÅ þ å¶ Çâ¼×çÅ ãÇÔ¿çÅ î¹ó ÁÅ ìËáçÅ þÍ
ùÖç¶ò–:  î˺ å¶ êÇÔñ» ÂÆ ÇÕÔÅ ÃÆ..., ÇÂÔ ×»èÆòÅçÆ à¯àÕ¶ ÃÅⶠÇÕö Õ¿î éÔÄ, ÁÃÄ ÇÂµæ¶ Ü¶ñ ùèÅð Õðé éÔÄ ÁŶ..., ÇÂ¿Þ ÁäÁÅÂÆ î½å îðéÅÍ
í×å–:      (ç¹ÖÆ) å¶ð¶ îÈ¿Ô¯º ÇÂÔ Ãí Ú¿×Å éÔÄ ñ¼×çÅÍ
ùÖç¶ò–:    ÇÃðø ÇÕö ù Ö¹ô Õðé ñÂÆ- î˺ Õ¹Þ éÔÄ Õð ÃÕçÅÍ
ÜÇåé–:      ÇêµÛ¶ î¹óé çÅ Õ¯ÂÆ ðÅÔ éÔÄ..., Ãí ÃÅⶠò¼ñ ç¶Ö ðÔ¶ é¶- ÁÅû ñÅÂÆ...Í ×¯ñÆ ÖÅäÅ..., ë»ÃÆ å¶ ÞÈñ ÜÅäÅ... ìÔ¹å ýÖÅ..., Ãí Öåî Ô¯ Ü»çÅ... êñÕ ÞêÕç¶ ÔÆ..., êð î½å Üç Ô½ñÆ-Ô½ñÆ î¿ÈÔ Ö¯ÔñçÆ Â¶ å¶ å¹ÃÄ À¹Ã ç¶ Á¿çð ÃðÕç¶ Ü»ç¶ Ô¯- ÃðÕç¶ Ü»ç¶ Ô¯-Í
ùÖç¶ò–:     ÁÅêä¶ ÁÅê ù ÇÂ¿Þ åÃÆÔ¶ ç¶äÅ... Çյ毺 çÆ ç¶ô í×åÆ Â¶...Í
í×å–: êð Õç¶ åÈ¿ Ö¹ç... ÇÂà Ãí Õ¹Þ çÅ î¹çÂÆ ÇðÔÅÍ Ü¶ ÇÕµÃ-ÕÔÅäÆÁ» ÓÚ çÈÇÜÁ» ù Çåñ-Çåñ Õðç¶ ç¶ÖäÅ-ÃÅù Ç¿éÆ åÅÕå ç¶ ÃÕçÅ.., å¶ ÁÃÄ å» ë¶ð ÜÆÀ¹ºç¶ ÜÅ×ç¶ ñ¯Õ Ôź,Ôµâ-îźà ç¶Í ÇÂÔ åÕñÆø» ÁÜÅÂÆ¿ éÔÄ ÜÅä ñ×ÆÁ»Í (ÇêµÛ¯º ÇÂéÕñÅì ç¶ éÅÔð¶ À¹íðç¶ ÔéÍ) ÕÆ Ãì í°ñ¶ÖÅ ÃÆ....À±º ÂÆ.. (ïÚç¶ Ô¯Â¶......ÇÜò¶º ÁÅêä¶ Òå¶ ÔµÃ ÇðÔÅ Ô¯ò¶Í)
(ð½ôéÆ À¹é·» 寺¶ çÈܶ êÅö ê˺çÆ þÍ âÇðÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ òÅÇÂÃðŶ êÃÆéÅ êÈ¿ÞçÅ Ô¯ÇÂÁÅ ÁŪçÅ þÍ ÇêµÛ¯º ÇÂéÕñÅì ç¶ éÅÔð¶ ×È¿Ü ðÔ¶ ÔéÍ òÅÇÂÃðŶ ×ñ¶ ÇòÚñ¶ ´Åà ù ü¿îä ñ¼×çÅ þÍ ìÅÔ𯺠ÇÂÕ ÇÃêÅÔÆ ç½ÇóÁÅ ÁŪçÅ þÍ)
ÇÃ0–:        ÇÔ÷ ÔÅÂÆéÃ...Í
òÅÇÂÖ:     (åíÕ Õ¶) ... ÇÕÁÅ þ...?
ÇÃ0–:        ÷éÅì ÔÅñÅå ìÔ¹å õåðéÅÕ Ô¯ ׶ é¶... ?
òÅÇÂÖ:     (ÇÖ¼Þ Õ¶) å¹î·¶ ÇÜà ÕÅî Õ¯ í¶ÜÅ æÅ ò¯...?
ÇÃ0–:        À¹Ô Ãí ÇåÁÅð þ ÃðÕÅð...Í
òÅÇÂÖ:     寺 ÜñçÆ Ã¶ ñ¶ Õð ÁÅúÍ Ôî Ö¹ç ÚËÕ Õð¶º×¶Í (ÇÃêÅÔÆ Õ¹Þ ÕÇÔäÅ ÚÅÔ¹¿çÅ þ, êð òÅÇÂÃðŶ ç¶ Ø±ðé å¶ ÚñÅ Ü»çÅ þÍ éÅÁð¶ ÇÂÕ òÅð ë¶ð ×È¿Üç¶ ÔéÍ òÅÇÂÃðŶ À¹Ã¶ ÇçôÅ ò¼ñ Ü»çÅ þÍ ÁÜéìÆ ù ç¶Ö Õ¶ ð¹Õ Ü»çÅ þÍ) åÈ¿ ... ë¶ð...!
ÁÜéìÆ–:    ÃÅð¶ ç¶ô ÓÚ ÇÂéÕñÅì çÆ Ôé¶ðÆ Þ¹¼ñ ðÔÆ Â¶-Í (éÅÔð¶) À¹Ô ò¶Ö ÕËñ¿âð.. í×å ÇÃ¿Ø å¶ ç¼å ç¶.., èóÅèó ÇòÕ ðÔ¶ é¶, ç¹ÕÅé» Óå¶ ... Øð» ÓÚ Ôð Ü×·Å À¹ÔÆ þÍ (òÅÇÂÃðŶ üë¶ð¶ ç¶ÖçÅ þÍ) ëËÕàðÆÁ» 寺 ñË Õ¶ ÃÅè» ç¶ â¶ÇðÁ» å¼Õ ñ¯Õ îðé òðå Óå¶ ìËá¶..., ìµÚ¶..., ì¹óÆÁ» Ãí...Í Øð» ÓÚ üµñ¶ á¿â¶ ê¶..., î¹ñÕ íð ÓÚ Ççé îéÅÇÂÁÅ ÜÅ ÇðÔÅ À¹Ã çÅ... í×å ÇÃ¿Ø çÅ Ççé-Í
òÅÇÂÖ:  Õ¯ÂÆ øðÕ éÔÄ ê˺çÅ..., Õùé ÁÅêäÅ Õ¿î ÇðÔÅ... (î°§Ô î¯ó ñ˺çÅ þÍ) å¶ Õð¶×Å... Ôð ÔÅñ ÓÚ...Í
Á0–:         (À¹Ã ç¶ Áµ×¶ Ô¯ Õ¶) úèð ç¶Ö.. úÔ.. ÁçÅñå Úñ ðÔÆ Â¶..., ܼܻ ç¶ ÃÅÔîä¶... ê¹Çñà Լâ í¿é ðÔÆ Â¶ À¹é·Å ç¶...Í ç¶Ö ç¶Ö À¹Ô 嶶 Ôà ðÔ¶ é¶Í ÕÔÆ ÁçÅñå ¶..., ñ¯Õ å» çÈð...  î÷ðî» ç¶ òÕÆñ» å¼Õ ù ÜÅä çÆ ÇÂÜÅ÷å éÔÄÍ Ü¼Ü ÃÅÔîä¶ ôéÅÖåÆ ê̶â å¼Õ çÆ ñ¯ó éÔÄ ÃîÞç¶..., ç¶Ö-ç¶Ö...ç¶Ö å» ÃÔÆ..Í (òÅÇÂÃðŶ êÃÆéÅ êÈ¿ÞçÅ þÍ) ìÔ¹å ×ðîÆ Â¶..., ÁçÅñå ç¶ ìÅÔð ÖóÆ íÆó- î°óÕ¯-î°óÕÆ Ô¯ÂÆ êµÖ¶ Þµñ ðÔÆ Â¶..., ×½ð éÅñ ç¶Ö.....êµÖ¶ éÔƺ..åÃòÆðź é¶ í×å ÇÃ¿Ø çÆÁ» -Í å¶ À¹Ô ÁÅ ðÔ¶ é¶ å¶ð¶ òÅçÅ î¹ÁÅø ×¹ÁÅÔ... (ÇêµÛ¯º ô¶î ô¶î çÆÁ» ÁÅòÅ÷») ç¶Ö-ç¶Ö Ú¶Ôð¶ çÆ Çêñ¼åä ç¶Ö... ÇÜò¶º Õìð» Ú¯º À¹µá Õ¶ ÁŶ-Í ÇÂé·» ç¶ ÇÃð Óå¶ Õð¶×Å ëËÃñÅ...,  ò¶Ö... îÈ¿Ô éÅ ë¶ð-Í
ÁÅøÆÃð–:  (ÕÅÔñÆ éÅñ ÁŪçÅ þÍ) ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ...Í
òÅÇÂÖ:     (ÇÖÞ Õ¶) Áì ÇÕÁÅ î¹ÃÆìå þÍ
ÁÅøÆÃð–:   ì¹ðÆ õìð þ ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ... îÔÅåîÅ ×»èÆ é¶ éîÕ ÕÅé±é å¯óé¶ ÕÅ ÁËñÅé ÇÕÁÅ þÍ ÕËçÆúº ÕÆ í¹Ö ÔóåÅñ Á½ð À¹é Õ¶ î¹Õ¼çî¶ é¶ êÈðÅ îÅÔ½ñ ×ðîÅ ÇçÁÅ þÍ
òÅÇÂÖ:          Á½ð îÔÅåîÅ À¹Ã çÅ ëÅÇÂçÅ ñËéÅ ÚÅÔåÅ...Í (Õ°Þ éÕÅìê¯ô ëźÃÆ ç¶ ë§ç¶ ñË Õ¶ î§Ú Òå¶ ÁÅÀ°ºç¶ ÔéÍ òÅÇÂÃðŶ 쯺çñ Õ¶ À°é·Å òµñ ç¶ÖçÅ ÔËÍ).. ..À¹èð ö..., êÆÛ¶ ö... (ìÅðÆ ìÅðÆ À¹Ô ñ¯Õ ë»ÃÆ ç¶ ë¿ç¶ îÚÅé ç¶ À¹µå¯º çÆ ÇêµÛ¶ ñË Õ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ÁÜéìÆ À¹é·» ç¶ ÇêµÛ¶ ÜÅ Õ¶ ð¯Õä çÆ Õ¯Çôô ÕðçÅ þÍ
ÁÜéìÆ–:    ùä¯, ÇÂÔ ÕÆ Õð ðÔ¶ Ô¯ å¹ÃÄ..., ð¹Õ¯... (òÅÇÂÃðŶ ù) ÇÂÔ Ãí ÕÆ þ ?
òÅÇÂÖ:     (´Åà éÅñ Ö¶â ÇðÔÅ) ÕñÅÂÆîËÕÃ Ò ÁÅÖðÆ ÃÆé...Í
Á0–:         ÇÂÔ ÇÕò¶º Ô¯ ÃÕçÅ..., î¹Õ¼çîÅ å¶ ÔÅñ¶ Úñ ÇðÔÅ...Í
òÅÇÂÖ:     (Õ¼à Õ¶) ÇÂÔ Õ¯ÂÆ êÇÔñÆ òÅð 寺 éÔÄ Ô¯ ÇðÔÅ... éÅ ÔÆ ÁÅÖðÆ ìÅðÍ (ü¼êÆ) å¹ÞË  Ãí êåÅ ë¶ð î¹ÞË ÇÕÀ¹ êð¶ôÅé Õð¶...þÍ
      (éÕÅìê¯ô òÅÇêà ÁÅ Õ¶ ÇÃð Þ¹ÕÅ Õ¶ Öó¶ Ô¹¿ç¶ ÔéÍ  òÅÇÂÃðŶ ÜÅä çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ (´Åà Á¿çð Õð ñ˺çÅ þÍ)
Á0–:         ÇÂÔ å¶ é¿×Å ÇÚ¼àÅ Õåñ ¶-Í
òÅÇÂÖ:     ñ¯Õ¯ ÕÆ ÜÅé îÅñ.. Öåð¶  éÔÄ âÅñ ÃÕå¶Í (îÈ¿Ô ë¶ð ñ˺çÅ)
Á0–:         (ÚÆÖ Õ¶) å¹ÃÄ êÅ ðÔ¶ Ô¯Í Á¼× éÅñ Ö¶â ðÔ¶ Ô¯ å¹ÃÄÍ
òÅÇÂÖ:     îðåÅ ÁÅçîÆ Ãí ÕðåÅ-Í Ôð åðÆÕÅ.... Õ¹Þ íÆ-Í
Á0–:         ÇÂÔ Ö¹çÕôÆ Â¶... ÃðÅÃð Ö¹çÕ¹ôÆ...Í
òÅÇÂÖ:     Ççà ÇÂ÷ ¶ Çÿêñ Çâêñ¯î¶ÃÆ-., ÕÈàéÆåÆ-Í
Á0–:         ÇÕ¿é¶ òÅð ÁÅ÷îÅÂÆ-, ¶ Çÿêñ Çâêñ¯î¶ÃÆ., Ô÷ÅðÅ ÃÅñ» 寺, Õç¶ ÕÅîïÅì Ô¯ÂÆ...? ôÔÆç ÇÕö òÆ Õ½î çÅ ÇðÃçÅ ÷Öî Ô¹¿ç¶ é¶..., (òÅÇÂÃðŶ îÈ¿Ô î¯ó ñ˺çÅ þ, Ô¼æ ë¶ð ´Åà Óå¶ ÚñÅ Ü»çÅ þÍ) ܯ Õç¶ íðç¶ éÔÄ, Ôð éòÄ êÆóÆ ÁÅêäÆÁ» êÆó» éÅñ..., üÜðÅ ÕðçÆ À¹é·» ù..,….. Çé¼å éò»Í Ôð ÔÇæÁÅð çÅ êÅÇÂÁÅ ë¼à Çî¼à Ü»çÅ, êð ôÔÆçÅ ç¶ êŶ ë¼à Õç¶ Çîñç¶ éÔÄ, ç¶Ö... ÃÅðÆ ç¹éÆÁ» å¶ð¶ ÃÅÔîä¶ þ.. Ôôð ç¶Ö ÇÂà çÅ, Ôð Õçî Óå¶ ÃñÆì, ÇÕö éÅ ÇÕö çÆ Õìð... ܯ Õ¹¼Ö ìä Ü»çÆ þ...Í Õ¹¼ÖÍ ÇÜæ¶ ôÔÆç Ü¿îç¶Í (Ô½ºÕÅ íð Õ¶)ÇÂÔ¯ Çð÷ñà ÔË ÃçÆÁź çÆ Çâêñ¯î¶ÃÆ çÅ(òÅÇÂÃðŶ çÆÁź ÁµÖź ÒÚ ç¶ÖçÅ ÔË Í À°Ô éƺòÆ êÅ ñ˺çÅ ÔËÍ)
òÅÇÂÖ:     (åóë Õ¶) Á½ð Õ¯ÂÆ ðÅÔ þ...Í ÇÂ÷ ç¶Áð ÁËéÆ ÁË×Ç÷à...Í (ü¼êÆ) ÁÜéìÆ À¹Ã ò¼ñ åðà íðÆÁ» é÷ð» éÅñ ç¶ÖçÅ ðÇÔ¿çÅ þÍ òÅÇÂÃðŶ éÆòÄ êÅ Õ¶ ÇéÕñ Ü»çÅ þÍ ÁÜéìÆ ÇîÀÈ÷î ÓÚ êÂÆÁ» ÚÆ÷» ù ÇèÁÅé éÅñ ç¶ÖçÅ þÍ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ ð½ôéÆ î¼èî Ô¹¿çÆ þÍ)
ë¶â ÁÅÀÈà
(ð½ôéÆ í×å ÇÃ¿Ø å¶ ê˺çÆ þ, ܯ ÇÕåÅì êó ÇðÔÅ þÍ ÁÅñ¶ ç¹ÁÅñ¶ ÇÕåÅì» çÅ ã¶ð þÍ ÇÕåÅì ì¿ç Õð Õ¶ À¹Ô ×¹ä×¹äÅÀ¹ä ñ¼×çÅ þÍ)
í×å–:  Õ¯ÂÆ Ççé ÕÅ î¶Ôî» ÔÈ¿ ÁË ÁÇÔñ¶ îÔÇëñ..., ÇÚðÅ׶ ÃÇÔð ÔÈ¿ ì¹ÞÅ ÚÅÔåÅ ÔÈ¿...Í (ð½ôéÆ ëËñçÆ þÍ Ã¹Öç¶ò å¶ ðÅÜ×¹ðÈ ÜÇåé ù ñË Õ¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ À¹Ã çÆ ÃÅÔ À¹ÖóÆ Ô¯ÂÆ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ç½ó Õ¶ Õ¯ñ Á»çÅ þÍ) ÜÇåé..., ÇÂÔ å¶ Û¼â Õ¶ ÜÅä çÆ ò¶ñÅ éÔÄÍ
ðÅÜ×¹ðÈ–:    Ô¹ä Õ¹Þ éÔÄ Ô¯ ÃÕçÅ...Í Ççñ â¹ì ÇðÔÅ... éì÷ òÆ...Í
ÜÇåé–:          Õ¹Þ éÔÄ, ÇÂÔ å¶ ÃøñåÅ çÆ êÇÔñÆ ê½óÆ Â¶... í×åÍ ÁÇÔ¿ÃÅ ç¶ ê¹ÜÅðÆÁ» ù ç¶Öä Ççú... , ÃÅâ Á¿çð òÆ åÅÕå ¶ ..., ÇÜÃî çÆ ÔÄ éÔÄ ðÈÔ çÆ åÅÕå...Í ÁÃÄ òÆ Çéð¶ êÈð¶... ÃðÆð éÔÄ..., ðÈÔ òÆ þ, ÃÅⶠÁ¿çðÍ ÁÃÄ òÆ Ã¼Ú éÅñ å÷ðì¶ Õð ÃÕç¶ Ô», åÕñÆø» Þñ ÃÕç¶ Ô», À¹Ã çÆ õÅÇåð, Çìé» ÇÕö Óå¶ À¹º×ñ ü¹µÕ¶ ÕåðÅ ÕðåÅ ÇêØñ ÃÕç¶ Ô», ÇÕäÕÅ ÇÕäÕÅ îð ÃÕç¶ Ô»Í
(í×å ð¯ ê˺çÅ þÍ) ÇÂÔ ð¯ä çÆ éÔÄ-Üôé çÆ.. ì¶ñÅ, åÈ¿ ÜÅäç˺..., À¹Ô éÚÆÕ¶åÅ... ÇÜà ù À¹Ã ç¶ ÇêåÅ.. ÔòÅñ¶ Õð Çç¼åÅ ÃÆ... î½å ç¶,.. ÁÅêä¶ Ô¼æÄ, ... å¶ À¹Ô å¹ðçÅ..., ÇÕ¿é¶ ÂÆ Ççé..., ÁäÜÅä¶ Ü¿×ñ» êÔÅó» éÅñ à¼ÕðçÅ, Ãܶ ìÅ÷Åð» å¶ î¶ÇñÁ» çÆ ð½äÕ å¯º ì¶ñÅ×, Ã¼Ú çÅ ðÅÔ ñµíçÅ, ç¹è çÆ À¹îð¶..., î½å ç¶ ìÈÔ¶ ÜÅ ê¹¼ÜÅ (Ô¿íñÅ îÅð Õ¶ À¹áçÅ þÍ Ãí À¹Ã ù ÿíÅñç¶ ÔéÍ) î½å Á¿çð ÜÅ òóÆ, Õ°§â¶ ÇÜ¿ç¶ îÅð, ìÅÔð ÁÅÀ¹ä çÅ ÔÆÁÅ éÔÄ ÕðçÆ..., é» éÔÄ ñ˺çÆ, î¶ÔîÅé ìðÈÔ» Óå¶ ÖóÅ..., ÇÕ¿é¶ Ççé» çÅ í¹¼ÖÅ ÇåðÔÅÇÂÁÅ, òÅêÃÆ çÆ Õ¯ÂÆ ÚÅÔ éÔÄ, ÇåÁÅð þ ï¼× çÆ ÜòÅñÅ ÓÚ Ô¯î Ô¯ä ñÂÆ, ÜÅ.. Õ¶ ÕÔ¯-Õ½î ç¶ ÇêåÅ ù ... éÚÆÕ¶åÅ... í¹µÇñÁÅ éÔÄ, íàÇÕÁÅ éÔÄ, ÖóÅ þ... î½å çÆÁ» ìðÈÔ» Óå¶, ÖóÅ...ÔË Çéâð, ... Áâ½ñ, î½å ìÔÅé¶ ìäÅ ðÔÆ Â¶- (ÃÅÔ à¹¼à Ü»çÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ë¹¼à ë¹¼à Õ¶ ð½ºçÅ þÍ ð½ôéÆ ë¶â ÁÅÀ¹à Ô¹¿çÆ þÍ)

(çÈܶ êÅö Ô½ñÆ-B ð½ôéÆ Ô¹¿çÆ þÍ ÃÅð§×Æ çÆ è°é Òå¶ íÜé ç¶ ì¯ñ À°íðç¶ Ôé..×»èÆ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ å¹ðç¶ î¿Ú å¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ çÈܶ êÅö ÜÇåé çÆ ñÅô ù ìÅÔð ñË Õ¶ ÜÅ ðÔ¶ ÔéÍ ×»èÆ ìËáçÅ þÍ ÇêÛ¯Õó Ú¯º ÁÅòÅ÷ À¹íðçÆ þ ÒÜÅ Õ¶ ÕÔ¯ Õ½î ç¶ ÇêåÅ ù ... éÚÆÕ¶åÅ... í¹µÇñÁÅ éÔÄ, íàÇÕÁÅ éÔÄ, ÖóÅ þ..., î½å çÆÁ» ìðÈÔ» Óå¶ÍÓ ×»èÆ Á¼Ö» ì¿ç Õð ñ˺çÅ þÍ ÁÜéìÆ ÁŪçÅ þÍ ÇêÛ¯Õó ÓÚ¯ ×Æå À¹íðçÅ þÍ ÒòËôä¯ Üé 寺 å¯Ô¶ ÕÔƶ, ܯ êÆð êðÅÂÆ ÜÅé ð¶... òËôä¯ Üé å¯...ÍÓ)
ÁÜéìÆ–:     ÇÕª îÔÅåîÅ..., êðÅÂÆ ÔÆ ÇÕª, ÁÅêÇäÁ» çÆ êÆó ÕÆ êÆó éÔÄ Ô¹¿çÆÍ (Ú½ºÕ Õ¶ ×»èÆ Á¼Ö» Ö¯ñçÅ þÍ êð À¹Ã ò¼ñ ç¶ÖçÅ éÔÄÍ) ÇÃðø ÇÂà ñÂÆ ÇÕ À¹Ô ÁÅêä¶ é¶...Í Ô¿Á, ç¯ ê¹Çñà òÅÇñÁ» çÆ î½å ñÂÆ, å¹ÃÄ êÈðÅ Á¿ç¯ñé òÅÇêà ñË ÇñÁÅ..., ìÔ¹å ì¯Þ ÃÆ, ÜîÆð À¹µå¶, ðÇÔ¿çÅ þ,.. À¹é·» îÅò» çÅ ÕÆ... ÇÜé·» ç¶ ê¹åð...ÔÅÕî» çÆÁ» ׯñÆÁ» çÅ ÇéôÅéÅ ìä ׶..., ÕÅñ Õ¯áóÆÁ» ÓÚ À¹âÆÕ ðÔ¶ î½å ù, À¹Ô Á½ðå» ÇÜé·» ç¶ êåÆ íðÆ ÜòÅéÆ ÓÚ Û¼â Õ¶ å¹ð ׶, ÁéÅæ ìµÚ¶..., À¹é·» ñÂÆ ÇÂÔ êÆó ÖÅî¯ô ÇÕª ¶-Í (×»èÆ À¹áçÅ þ å¶ ÁÜéìÆ çÆÁ» Á¼Ö» ÇòÚ Á¼Ö» êÅ Õ¶ ç¶ÖçÅ þÍ) ÃòÅñ ÇÕö øñÃø¶ çÅ éÔÄ, Çå¿é ì¶ôÕÆîåÆ ÜÅé» çÅ þÍ (×»èÆ À¹Ã çÅ î¯ãÅ æêæê»çÅ þ å¶ ü¼êÚÅê îÚÅé ò¼ñ ù å¹ð ê˺çÅ þÍ ÁÜéìÆ åóë À¹áçÅ þÍ) ÇÂÔ ×¼ñ þ... å» å¹ÔÅù À¹é·» ù ÔÆ éÔÄ..., ×ÆåÅ ù òÆ Û¼âäÅ êò¶×Å, ÇåÁÅ×äÅ êò¶×Å..., (×»èÆ ð¹Õ Ü»çÅ þÍ) ÃÌÆîç í×òå ×ÆåÅ..., À¹Ô òÆ å¶ ÇÔ¿ÃÅ çÆ ÇÔîÅÇÂå ÕðçÆ Â¶, ÕÅÇÂðåÅ çÆ éÔÄÍ
×»èÆ–:        (ÁÅðÅî éÅñ À¹Ã ò¼ñ î¹óçÅ þÍ) ܶ Õ¯ÂÆ èÅðÇîÕ ×Ì¿æ ÇÔ¿ÃÅ çÆ ÇÔîÅÇÂå ÕðçÅ, ÚÅÔ¶ À¹Ô ÇÕ¿éÅ ÔÆ êÇò¼åð ÇÕª éÅ Ô¯ò¶, î˺ À¹Ãù ð¼ç Õðç»Í (ü¼êÆ) î¶ðÆ Ç÷¿ç×Æ ÓÚ À¹Ã çÆ Õ¯ÂÆ æ» éÔÄÍ êð î˺ ÕÅÇÂðåÅ éÅñ¯º..., Ôî¶ô» ÔÆ ÇÔ¿ÃÅ ù êÇÔñ Çç¼åÆ þ..., Ôî¶ô»Í
(Ç¿éÅ ÕÇÔ Õ¶ À¹Ô î¹óçÅ þ å¶ Ô½ñÆ Ô½ñÆ îÚÅé ò¼ñ ù Ü»çÅ þÍ ÁÜéìÆ ÖóÅ ç¶ÖçÅ ðÇÔ¿çÅ þÍ ð½ôéÆ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ î¼èî ê˺çÆ þÍ)
(ã¯ñ-é×ÅÇóÁ» å¶ çÈÜÆÁ» Ü¿×Æ ÁÅòÅ÷» ÇòÚ òÅÇÂÃðŶ ÁŪçÅ þÍ  ò¼âÆ ÃñÆì ç¶ ÃÅÔîä¶ ×¯ã¶ à¶Õ Õ¶ ìËáçÅ þ ë¶ð Ô½ñÆ-Ô½ñÆ Á¼Ö» ì¿ç Õð Õ¶ ìËáçÅ þÍ ÁÅòÅ÷» î¼èî ê˺çÆÁ» ÔéÍ ÇÜò¶º éÄç ÁÅ ðÔÆ þÍ Ô¼æ ×ñ¶ ÇòÚ ñàÕÆ ×ñÆì Óå¶ þÍ ÁÜéìÆ ÁŪçÅ þ å¶ ×ñ¶ Ú¯º ×ñÆì À¹åÅðé ñ¼×çÅ þÍ ÁíóòÅÔÅ À¹µá Õ¶ À¹Ã éÅñ À¹ñÞ Ü»çÅ þÍ)
òÅÇÂÖ:     (Õ¿ì ÇðÔÅ) Û¼â ç¶...Û¼â ç¶ ÇÂö... Û½óÍ
ÁÜéìÆ–:    å¶ð¶ Õ¯ñ Ãí þÍ ë½Ü... ÔÕÈîå... Ãí.., ÇÂà çÆ ñ¯ó éÔÄ åËù-
òÅÇÂÖ:     (æð æð Õ¿ìçÅ) Û¯ó..., ëÅð ׯâ öÕ...Í
ÁÜéìÆ–:    Õ¯ÂÆ ñËäÅ ç¶äÅ éÔÄ å¶ðÅ ÇÂà éÅñ,.. Õ¯ÂÆ Ã¿ì¿è éÔÄÍ (ÃñÆì À¹åÅð Õ¶ ç½ó Ü»çÅ þÍ òÅÇÃðŶ ÁÅêäÅ ×ñ ௺ÔçÅ þÍ À¹Ã ù ëóé çÆ éÕÅî Õ¯Çôà ÕðçÅ þÍ ð½ñÅ êŪçÅ þÍ )êÕó¯ À¹Ã¶-ãÈ¿ã¶... (ÇÃÁÅÔ éÕÅìê¯ô î¿Ú å¶ ÁÅ Õ¶ ÇîÀÈÇ÷î çÆ Ôð ÚÆ÷ À¹ñà ê¹ñà Õ¶ ç¶Öç¶ ÔéÍ òÅÇÂÃðŶ òÆ ç¶ÖçÅ þÍ) ãÈ¿ã¯..., êÈðÆ ø½ðà ñ×Å ç¯..., ÇîñàðÆ.., ê¹ÇñÃ... Ãí Þ¯ºÕ ç¶-Í (éÕÅìê¯ô ìÅÔð ò¼ñ ç¯óç¶ ÔéÍ Çå¿é¶ ÇçôÅò» 寺 í×å ÇÿØ, ðÅÜ×¹ðÈ å¶ Ã¹Öç¶ò ÁÅªç¶ ÔéÍ òÅÇÂÃðŶ ð¹Õ Ü»çÅ þÍ æ°µÕ Çé×ñç¶ Ô¯Â,¶ ÃñÆì çÅ ÇéôÅé ìä»çÅ þÍ)
í×å–:      âð éÅ..., ÃÅù å¶ð¶ Óå¶ Õ¯ÂÆ ×¹¼ÃÅ éÔÄÍ
ðÅÜ–:        Õ¯ÂÆ Ç×ñÅ...
ùÖç¶ò–:    Õ¯ÂÆ éøðå éÔÄÍ
í×å–:      ÁÃÄ å» ÁêÆñ ñË Õ¶ ÁŶ Ô»Í
ðÅÜ-ù֖:   (ÇÂյᶠì¯ñç¶ Ôé) çðÖÅÃå (òÅÇÂÃðŶ æ¯óŠÿíñçÅ þÍ)
í×å–:      å¹ÃÄ ç¯ô ñÅÇÂÁÅ..., ÁÃÄ å¹ÔÅⶠÇÖñÅø Ü¿× Û¶óÆ þÍ öñåÍ
ðÅÜ–:        Ü¿× å» ñ¯Õ» çÆ þ...
ù֖:         ÁÃÄ ÇÃðë ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ À¹Ã ÓÚÍ Áµ×¶ å¯ÇðÁÅ À°Ã鱧..
í×å–:      Ôð ÇñÔÅÜ éÅñ ÁÃÄ Ü¿×Æ ÕËçÆ Ô»Í
ðÅÜ–:        å¹ÃÄ î¿éç¶ Ô¯Í
ù֖:         å¹ÔÅâÆ ÁçÅñå î¿éçÆ þÍ
í×å–:      ÁÃÄ î¿éç¶ Ô»Í
ÇÂյᶖ:     ë¶ð ë»ÃÆ ÇÕª...? ׯñÆ...,. ׯñÆ îÅðÆ ÜÅò¶ ÃÅù... (òÅÇÂÃðŶ À¹é·» Ú¯º ÇéÕñä çÆ Õ¯Çôô ÕðçÅ þÍ éÕÅìê¯ô ç½ó¶ ÁÅªç¶ Ôé-Í)
A.   Ôð êÅö ÔëóÅ çëóÆ þÍ
B.   Ôð Õ¯ÂÆ âÇðÁÅÍ
òÅÇÂÖ:     (åÆܶ ù ëó Õ¶) ò¯ ÇîñÅ ÕÔÆ- (ÃñÆì çÅ ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ)
A.   ÇÕå¶ éÔÄ Çîñ ÇðÔÅ...Í (ñ¿íä ñ¼×çÅ þ)
C.   ÕÔÆ éÔÄ.... (ñí ÇðÔÅ þÍ)
B.         êÈðÅ î°ñÕ ñí ÇðÔÅ... (À¹Ô òÆ ñí ÇðÔÅÍ)
A.   ÃÅðÆ ç¹éÆÁ»–:  (òÅÇÂÃðŶ À¹é·» 寺 ìÚçÅ þÍ çÈܶ êÅö í×å ÇÃ¿Ø Ô¯ðÄ Öó¶ ÔéÍ
ÇÂյᶖ:  ×¯ñÆ îÅðÆ ÜÅò¶ ÃÅù..., ׯñÆ...Í (òÅÇÂÃðŶ ë¶ð î¹óçÅ þÍ)
C.   ÇÂÔ ñ¯Õ... ÃÅèÅðé..., ì¿ì ëÅóä òÅñ¶ éÔÄ...Í ê¹ÇñÃ.... ÁÃ˺ìñÆ, ÁçÅñå..., ðÅÜ ç¶ Ôð ÇԵö ÇÖñÅøÍ
B.   ÃÅÇÜô þ..., Õ½î»åðÆ ÃÅÇÜô...Í
ÇÂյᶖ:     ÁÃÄ Ü¿× éÔÄ Û¶óÆ..., ÇÃðø ÇÔ¼ÃÅ ÇñÁÅ À¹Ã ÓÚ...Í
A.   æ¯óÆ ÃÆ éðîÆ..., æ¯óÆ Õî÷¯ðÆ-
C.   Ãí õåî Õð ÃÕçÆ þ-Í
ǵնá–:     çðõÅÃå ñË Õ¶ ÁŶ Ô»-Í
B.   ÇÂÔ Õ¯ÂÆ ÇòÁÕåÆ éÔÄÍ
A.   Õ˺Ãð ò»×..., ÇÂé·» çÆ Ã¯Ú
C.   êÈðÆ ç¹éÆÁ» ÓÚ ëËñ ðÔÆ þÍ
B.   ÃÅîðÅÜ éÔÄ, À¹Ã çÅ ÇòÚÅð òÆ õåî Ô¯ ÜŶ×ÅÍ
ǵնá–:  (Ô¯ð À¹µÚÆ) ׯñÆ îÅðÆ ÜÅò¶ ÃÅùÍ
A.   Ô¯ºç ÂÆ éÔÄ-, Ã¯Ú òÆ Öåð¶ ÓÚ þ-Í
B.   Õ¯ÂÆ ÃÇÕúð éÔÄ-,
C.   Ãí âð¶...Í
ÇÂյᶖ:  Ü¿×, ÔÅñ¶ òÆ ÜÅðÆ þ-Í
A.   ÁÅÜ ïÔ» îÅðå¶ Ô»-,
B.   Õ¼ñ Øð ÓÚ Ø¹Ã Õ¶ îÅðä׶-Í
C.   ÔîÅð¶ Øð ...عà ն îÅð¶º×¶-Í
é×ÇóÁź ç¶ ô¯ð ÒÚ Ãí ì¯ñç¶ Ô¯Â¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ÁÚÅéÕ Ã¿éÅàÅÍ òÅÇÂÃðÅÇ ÁíóòÅÔÅ À¹µá Õ¶ ìËáçÅ þÍ ×ñ¶ çÅ ´Åà ÚËµÕ ÕðçÅ þÍ ë¶ð êÃÆéÅ êÈ¿ÞçÅ þÍ æ¯óÅ éÅðîñ Ô¯ Õ¶ î¹ó ÁðçÅà çÆ î¹çðÅ ÓÚ ÁŪçÅ þÍ
òÅÇÂÖ:  (๵ÇàÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ) öò îÆ ñÅðâ....,öò îÆ... (´Åà ìäŪçÅ þÍ) öò îÆÍ (ÁÅñ¶ ç¹ÁÅñ¶ ç¶Ö Õ¶) Â¶Õ ÕéëËôé..., (Ô½ºÕÅ ñË Õ¶ ë¶ð ÚÅð¶ êÅö ç¶ÖçÅ þÍ) ÇÂ÷ ç¶Áð ÁËéÆ ÁË×Ç÷à..., Õ¯ÂÆ ðÅÔ... ? (ë¶ð Ú¯ð é÷ð» éÅñ üë¶ð¶ ç¶ÖçÅ þÍ) Üì å¼Õ ïÔ» Ô¯åÅ ÔÈ¿.... ÁÕ¶ñÅ, î˺..., î˺ Ô¯åÅ ÔÈ¿, ÜËö ÔÆ Õ¯ÂÆ ÁÅåÅ þ..., Á½ð ÔÆ Ô¯ ÜÅåÅ ÔÈ¿, î˺ éÔÄ, Õ¯ÂÆ çÈÃðÅ ÔÆ, Õ¯ÂÆ Õ¿àð¯ñ éÔÄ î¶ðÅ î°Þ êð, ÜËö Õ¯ÂÆ Õáê°åñÆ Ô±§.., ì¶ìÃ..., âðÅ ÔÈÁÅ...ö¹ñÅî... (åóê) ÇÜåéÅ ÇÂà éðÕ Ã¶ ÇéÕñäÅ ÚÅÔåÅ ÔÈ¿...., À¹åéÅ ÔÆ ÷¯ð  êÕóåÅ ÔÈ¿ À¹Ã¶ Á½Ô ÷¯ð ö..., Á½ð... Çëð Ö°ç ÔÆ èÕ¶ñåÅ Ô±§ êð¶....,(ÃÅÔ¯-ÃÅÔÆ Ô¯ÇÂÁÅ)..ÇÂ÷ ç¶Áð ÁËéÆ ÁË×Ç÷à..., Õ¯ÂÆ ðÅÔ ? (´Åà ìäŪçÅ þÍ ÇÂÕ ÁÅøÆÃð ÁŪçÅ þÍ)
ÁÅøÆÃð–:  (Áà˺ôéÍ) ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ...Í (òÅÇÂÃðŶ À¹á ÖóÅ Ô¹¿çÅ þÍ êÈðÆ åð·» ìçñ ü¼ÕÅ þÍ)
òÅÇ–:  ÁŠ׶ Çî0 ×»èÆ ?
ÁÅøÆÃð–:  é¯ Ãð..., ÁíÆ å¯º àÅÂÆî þ-Í (òÅÇÂÃðŶ ÃòÅñÆÁ» é÷ð» éÅñ ØÈðçÅ þÍ) ï¶ àËñÆ×ÌÅî þ Ãð..., ÇîÃàð îÅñòÆÁ...
òÅÇ–:  Ã÷Å Õ¯ Õ¿î Õðé¶ Õ¶ Çñ¶... ? (´Åà éÅñ Ö¶âä ñ¼×çÅ þÍ)
ÁÅøÆÃð–:  ïËà Ãð-Í ÃíÆ åðø ö ÁËÃÆ çðÖÅÃ嶺 ÁÅ ðÔÆ þ-Í ñ¿çé ÕÆ ÁÖìÅ𶺠ÇñÖ ðÔÆ Ô ÒÃÇíÁåÅ çÅ êÅá êóÅé¶ òÅñ¯º é¶ ÃÇíÁåÅ Õ¯ ÃÈñÆ ê¶ ìóÅ ÇçÁÅ-Í (òÅÇÂÃðŶ ÇÂÕçî ´Åà ۼâ Çç¿çÅ þÍ)
òÅÇÂÖ:  ÔÈ¿Í àÈî ÇÕÁÅ ÕÔå¶ Ô¯..., ÔÈ¿¿... ?
ÁÅøÆÃð–:  Ãð Ôî ÁÅêä¶ ñ¯×¯º Õ¯ Ôðà éÔÄ Õð ÃÕç¶-Í ÃòÅñ ÃÇÕúðàÆ ÕÅ éÔÄ.., ÃÇÕúðàÆ ÕÆ ëÆÇñ¿× ÕÅ þÍ Ç¿êÅÇÂð Õ¶ ÇëÀÈÚð...
òÅÇÂð–: Çî0 ×»èÆ ÕÆ ÇÕÁÅ ê¹ÜÆôé þÍ
ÁÅøÆÃð–:  (î¯ã¶ ÞàÕçÅ þÍ) Çé¿çÅ íÆ Õðå¶ þ...Õåñ¯º ÕÆ..., é½ÜòÅ鯺 ÕÆ åÅðÆø íÆ...Í í×å ÇÃ¿Ø Õ¶ ÇêåÅ À¹é ö Çîñ¶..., é½ÜòÅé íÅðå ÃíÅ çÅ Â¶Õ â¶ñÆ׶ôé íÆ..., Õ»×ðÃ ç¶ Á¿çð íÆ ÕÅøÆ à˺ôé þ-, ùíÅô ì¯Ã å¯ ÃîÞ¯åÅ å¯óé¶ ÕÆ ìÅå Õðå¶ þº- (ç¯Ô¶º ÇÂ¼Õ çÈܶ ò¼ñ ç¶Öç¶ ÔéÍ)
òÅÇÂÖ:  ñ¶ÇÕé ×»èÆ ÁËÃÅ éÔÄ Õð¶º×¶- (êÈð¶ ÇòôòÅà éÅñ)
ÁÅëÆÃð–:  ìÔ¹å çìÅò þ À¹é êð ÚÅ𯺠Á½ð ö...Í
òÅÇÂÖ:     ïÔÆ ÔîÅðÅ ÃÕ¯Çð¿× ê¹ÁÅÇ¿à þ..., ÜÔ» ö Ôî ç¯é¯º Õ¯ å¯ó ÃÕå¶ þºÍ ÇÂñ÷Åî ×»èÆ Õ¶ À¹êð ÁÅé¶ ç¯...Í (Á¼ÖÅ ÓÚ ÚîÕ) Çâêñ¯î¶ÃÆ.., ÇÿêñÆ..
ÁÅøÆÃð–:  (ïÚç¶ Ô¯Â¶, âÈ¿ØÆ ÃÅÔ íðçÅ þÍ) Á×ð ÃîÞ½åÅ à¹àåÅ þ...?
òÅÇÂÖ:  Ç¿êÅÇÂð Á½ð.. ÁÅêäÆ ÇÂî¶Ü..., ç¯é¯º Õ¯ ìÚÅéÅ þ å¯ Õ¹Þ ÇðÃÕ å¯º (ë¶ð ´Åà éÅñ Ö¶âä ñ¼×çÅ þÍ ìÅÔð ò¼ñ ç¶Ö Õ¶...) Áð¶ Çî0 ×»èÆ...Í òËñÕ¿î...ÁÅÂƶ...Í (Áµ×¶ ò¼èçÅ þÍ ÁÅøÆÃð Ü»çÅ þÍ)
×»èÆ–:        ìÅåÚÆå ö êÇÔñ¶, ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ..., î˺ ÁÅê Õ¯ ìèÅÂÆ ç¶éÅ ÚÅÔåÅ ÔÈ¿ ÇÕ ÁÅê À¹Ã ÜÅé ñ¶òÅ Ôîñ¶ ö ìÚ ×¶..., (òÅÇÂÃðŶ 鱧 Õ°Þ ÃîÞ éÔƺ ÁÅÀ°ºçÅ ÇÕ ÕÆ ÕÔ¶Í) ÁÅê ÕÆ ñ¿ìÆ À¹îð ÕÆ ÕÅîéÅ íÆ ÕðåÅ ÔÈ¿Í À¹îÆç þ ÇÕ À¹Ã ÕÅ Á×ð ÔîÅðÆ ìÅåÚÆå êð éÔÄ Ô¯×Å-Í ..ï¶ åÆ鯺 é½ÜòÅé-ÜéåÅ ÕÆ ÁÅòÅî ìä ׶ þº...Í (Ú°µêÆ)
òÅÇÂÖ:     (ð¿× ë¼Õ êË Ü»çÅ þÍ) î˺ ÃîÞ éÔÄ êÅåÅ... ÇÕ ÇÕª ÁÇÔ¿ÃÅ ÕÅ ï¶ î¹ç¼ÂÆ... Ç¿é ÕÅåñ¯º Õ¯ Û¹âÅé¶ êð ÇÂåéÅ ÷¯ð ç¶ ðÔ¶ þº-Í.. ÇÕª……..?
(ìÅðÆÕ ÜÅñÆ Ü» ÕêóÅ ç¯Ô» ç¶ ÇêµÛ¶ åÅäç¶ ÔéÍ ð½ôéÆ ÇÃðø ç¯Ô» Óå¶ þÍ ÇêµÛ¶ éÕÅìê¯ô ë»ÃÆ ç¶ åõå¶ ×¼âç¶ ÔéÍ ×»èÆ ÇÂà 寺 ì¶Öìð þÍ)
×»èÆ–:  (ïÚç¶ Ô¯Â¶) ò¶ ñ¯× 寺 îðéÅ ÔÆ ÚÅÔå¶  ÔËºÍ ñ¶ÇÕé ÇÂÃö ô»åÆ Õ¯ ÖåðÅ þÍ
òÅÇÂÖ:  ÖåðŠ寺 Ô þ Çî0 ×»èÆ, À¹é Õ¶ ÇÜ¿çÅ ðÔé¶ Ã¶ (î¹ÃÕðŪçÅ) ÇÕÁÅ îÔÅåîÅ Ô ÁÅêäÆ ÇÔøÅ÷å çÅ ìÆ î½ÕÅ éÔÄ ç¶éÅ ÚÅÔå¶?
×»èÆ–:  ÕÂÆ ìÅð ÇÜà ÚÆ÷ Õ¯ Ôî ÜÔ» ãÈ¿ãå¶ þº ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ, ç¯ òÔ» Ô¯åÆ ÔÆ éÔÄ-Í (òÅÇÂÃðŶ çÅ ÇèÁÅé ÇêµÛ¶ çÆÁ» ×åÆÇòèÆÁ» ò¼ñ Ç÷ÁÅçÅ þÍ) ÁÅê ÕÆ ÃÇÕúðàÆ .....íÆ öñå Ü×Ô ã±§â ðÔ¶ Ô˺ ÁÅê........

òÅÇÂÖ:  î˺ îÔÅåîŠ寺 éÔÄ ÔÈ¿ Çî0 ×»èÆ, òÅÇÂÃðÅÇ ÕÆ þÃÆÁå ö ÔÆ Ã¯ÚéÅ êóåÅ þ î¹Þ¶Í åîÅî ê¹Çñà ÁÅøÆÃð ÁÃåÆø¶ ÕÆ ÇÜç êð Áó¶ Ôȶ þºÍ (ÔñÕÅ ÇÜÔÅ Ô¼ÃçÅ þÍ) ÁÅê îÅ鶺׶ î¶ðÅ ªé Õ¶ Çìé» å¯º ×¹÷ÅðÅ éÔÄ...,
×»èÆ–:  (æ¯óÅ ÇÜÔÅ ì¶ÚËé Ô¹¿çÅ þÍ) ìçñ¶ ÕÆ Õ¯ÂÆ íÆ ÕÅðòÅÂÆ ÃðÕÅð ÕÆ åðø ö ìÔ¹å ìóÆ íóÕÅÔà Ô¯×ÆÍ
òÅÇÂÖ:  (Õµàç¶ Ô¯Â¶) êÅñÇàÕà ÇÂ÷ êÅñÇàÕà ÇîÃàð ןèÆ.........,ÁÅê å¯ ÜÅéå¶ Ô˺....ÇÕ Ç§×ñ˺â  ÇÂñËÕôé Ô¯é¶ òÅñ¶ Ô˺.....(Ô½ºÕÅ) ÃðÕÅð Õ¶ êÅà ڰÁÅÇÂà éÔƺ ÔË......Á½ð î˺ íÆ ïÔź
×»èÆ–:(Õµàç¶ Ô¯Â¶)   îÅøÆ Ã¶ ÕÂÆ ÕÆîåÆ ÜÅ鯺 Õ¯ ìÚÅÇÂÁÅ ÜÅ ÃÕ¶×ÅÍ ÁËÃÅ ïÕÆé ªé ñ¯×¯º é¶ î¹Þ¶ ÇçñÅÇÂÁÅ þÍ
òÅÇÂÖ:  ìÔ¹å ïÚé¶ êð íÆ î˺ ÁËÃÆ Õ¯ÂÆ ò÷Š㹿ã éÔÄ êÅÇÂÁÅ..., î¹ÁÅëÆ ÕÆ...Í Õ¯ÂÆ íÆ å¯ ñÅÇÜÕ éÔÄ ..øÅÇÂçÅ éÔÄ  (çÈܶ êÅö ç¶Öä ñ¼×çÅ þÍ)
×»èÆ–: (ÜÅä çÅ îé ìä»ç¶ ԯ¶) ÁËö îÅÔ½ñ  ÃîÞ½å¶ ÕÅ íÆ Õ¯ÂÆ ÁÃð ðÇÔ éÔÄ ÜŶ×Å, ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ-Í
òÅÇÂð–:  ÇÂà ÕÅ Ô Áøïà ԯ×ÅÍ (ü¼êÆÍ)
×»èÆ–: ÇÔ¿çÃåÅéÆúº çÅ Ççñ Ôî¶ô» ç¶ ñÂÆ ÜÆåé¶ ÕÅ ï¶ î½ÕÅ ÃðÕÅð Õ¯ ׿òÅéÅ éÔÄ ÚÅÔƶ...Í (ü¼êÆÍ) ..ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ Çëð ö ÇòÚÅð Õð¶º×¶ å¯ î¹Þ¶ Ö¹ôÆ Ô¯×ÆÍ î˺ ÔÅ÷ð Ô¯ ÜŪ×ÅÍ (ìÅÔð ò¼ñ ù å¹ð ê˺çÅ þÍ)
òÅÇ–: ÁÅê ÚÅÔ¶º 寺 ë»ÃÆ ÕðÅÚÆ ÃîÅ×î åÕ ð¹Õ ÃÕåÆ þÍ (×»èÆ ð¹Õ Õ¶ À¹Ã ò¼ñ ç¶ÖçÅ þÍ) ÃðÕÅð ÁÅê ÕÆ ê¹ÜÆôé Õ¯ î¹ôÇÕñ î˺ âÅñéÅ éÔÄ ÚÅÔåƶÍ
×»èÆ–: ô¹ÕðÆÁÅ ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ, ò¯Ô ÔîÅð¶ ÁÅêé¶ ñ¯× þº...., (ÔñÕÅ ÇÜÔÅ Ô¼ÃçÅ þÍ)  Á½ð Çëð ÇôÕÃå ÕÅ ÃÅîéÅ Õðé¶ ÕÆ ÁÅçå 寺 î¹Þ¶ âÅñéÆ ÔÆ Ô¯×ÆÍ (Ü»ç¶ Ô¯Â¶) ÇÂåéÆ ÇÔ¿îå 寺 ÇçÖÅäÆ Ô¯ Ô¯×Æ î¹Þ¶ (ð¹Õ Õ¶) Çëð íÆ ÁÅê ô»åÆ Õ¯ Â¶Õ î½ÕÅ ç¶éÅ ÚÅÔ¶º å¯ î¹Þ¶ Ö¹ôÆ Ô¯×ÆÍ
(×»èÆ ÚñÅ Ü»çÅ þÍ ÇêÛñÅ êðçÅ Ô¼àçÅ þÍ éÕÅìê¯ô ç½ó Õ¶ òÅÇÂÃðŶ Õ¯ñ ÁŪçÅ þÍ)
éÕÅìê¯ô–: Ãí ÇåÁÅðÆÁ» î¹Õ¿îñ þ ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ-Íë»ÃÆ Ô¯ ÜÅéÆ ÚÅÔƶ...Í ïÔÆ ÃÔÆ î½ÕÅ þ...Í
éÕÅì0–:  ë»ÃÆ BC ÕÆ ðÅå Õ¯ ÔÆ Ô¯×Æ...Í ÇîñàðÆ Ü¶ñ  êÔ¹¿Ú ü¼ÕÆ þÍ
òÅÇÂÖ:  Á½ð ñÅô¯º ÕÅ...Í
é0–:  êñÅé î¹Õ¿îñ þÍ Ü¶ñ ÕÆ ÇêÛñÆ çÆòÅð Õ¯ å¯ó Õ¶ ñ¶ ÜŶº×¶Í íÆó  íÆ ÔîÅð¶ ÁÅçîÆ Ô¯º×¶Í (×¼ñ» Õðç¶ Ô¯Â¶ ÇéÕñ Ü»ç¶ ÔéÍ)


ë¶â ÁÅÀÈà
(çÈܶ êÅö ð½ôéÆ Ô¹¿çÆ þÍ ÁÜéìÆ å¶ í×å ÇÃ¿Ø ìËᶠÔéÍ í×å ÇÃ¿Ø ×Å ÇðÔÅ þÍ)
í×å–: ÃÂÆú éÆ ðñ ç¶ò¯ òèÅÂÆ, î˺ òð êÅÇÂÁÅ ð»Þä îÅÔÆ,.. î˺ òð êÅÇÂÁÅ ð»Þä îÅÔÆ-Í
ÁÜéìÆ–:  ÃÅðÆ Õ½î Ç÷¿ç×Æ çÆ ÁÅà ñÅÂÆ ìËáÆ ÃÆ-Í
í×å–:  ÔÅÕî» çÆ Ãîð¼æÅ ÇÂà 寺 ò¼è éÔÄÍ ÃÈñÆ å¯º ÛÈà ÀÈé·» ç¶ êµñ¶ Õ¹Þ éÔÄ-- éÅ ÃÆ,éÅ ÔË....,éŠԯ¶×Å;
... î˺ ìÔ¹å Ö¹ô ÃÆ, ìÔ¹å... À¹çÅà ÃÆÍ (ܯô ÓÚ) åÈ¿ ÇÕö ÚÆ÷ ù ÇÂ¿Þ ç¶ÇÖÁÅ, ÇÜò¶º êÇÔñÆ òÅð .... å¶ ÁÅÖðÆ òÅð ç¶Ö ÇðÔÅ Ô¯ò¶, ÇìñÕ¹ñ Ô¯ô¯ ÔòÅà ÓÚ, î˺ ç¶ÇÖÁÅ....
(ç¯ éÕÅìê¯ô ÕÅñÅ êðçÅ ñÂÆ î¿Ú Óå¶ ñË ÁÅªç¶ ÔéÍ ÇÜÃ ç¶ ÇêµÛ¶ Çå¿é ì¿ç¶ ÔéÍ Ü¯ Ô½ñÆ-Ô½ñÆ é×Åó¶ çÆ ìÆà Óå¶ ë»ÃÆ ç¶ îÚÅé ò¼ñ òèç¶ ÔéÍ)

ô¹ðÈÁÅå..., Á¿å...., ç¯Ô¶º ÃÅÔîä¶, Ãí ðñ×â-Í.. ÇòôòÅà Ôð î¹ôÇÕñ ÁÅÃÅé Õð Çç¿çÅ- ÁÅé¿çîÂÆ.., êð À¹Ô î¶ð¶ ÇԵö ÓÚ éÔÄ ÃÆÍ î˺ ÜÅäçÅ ÃÆ, ×ðçé ñ¿ìÆ Ô¯ò¶×Æ..., å¶ Ãí õåîÍ
åðÕ..., Çå¼ÖÅ...., ÃÈñÆ ò»× ü¼íçÅÍ (Çå¿é¯º îÚÅé å¶ êÔ¹¿Úç¶ Ôé)
î˺ êËçÅ Ô¯ ÇðÔÅ ÃÆ..., ÃÈñÆ ç¶ îÚÅé 寺..,ñ¼Ö» ñ¯Õ» ç¶ ÷ÇÔé ÓÚÍ Ü¶ î˺ ìÚ Ç×ÁÅ (âðçÅ þ), å» À¹Ô îð ÜŶ×Å, ´»åÆ çÅ Çì¿ì î¹¼Õ ÜŶ×Å.... ×ðí ÇòÚ....Í (Õ¿ìçÅ þÍ À¹Ô ë¿ç¶ ü¿îç¶ ÔéÍ)
Ç÷¿ç×Æ çÅ î¯Ô þ ÃÆÍ Û¯àÆ ÇÜÔÆ Ç÷¿ç×Æ, Õ¹Þ ÕÆåÅ òÆ éÔÄÍ ÇÜÀ¹ºçÅ ÇðÔÅ å¶ Ãí ÕîÆÁ», ØÅà» À¹íð ÁÅÀ¹äÆÁ»..,.. Ô¯ ÃÕçÅ ë¶ð À¹Ô êðòÅÔ ÂÆ éÅ Õðé, éøðå ÕÆ..., ×½ñä ÔÆ éÅ...Í éÔÄ..., À¹Ô îð Ç×ÁÅ å¶ Ãí õåî Ô¯ ÜÅò¶×ÅÍ (Çå¿é¯º ÇêµÛ¶ À¹åð Ü»ç¶ ÔéÍ éÕÅì ê¯ô òÆ Ü»ç¶ ÔéÍ)
î½å çÆ Á÷éìÆ ×ñÆ...., Çì¿ì çÆ Ü¿îä êÆóÅ, çÈÔðÆ êÆó, ÜÆòé-ÇîÌåÈ...Õ¯ÂÆ êÅóÅ éÔÄ À¹µæ¶, À¹Ã ì¹ñ¿çÆ Óå¶ ç¶Ô éÔÄ êÔ¹¿ÚçÆ...., ÃðÆð éÔÄ... ôÔÆç ÔÆ êÔ¹¿ÚçÅ-ôÔÆç..Í
(ÃÅð§×Æ çÆ è°é Òå¶ íÜé ç¶ ì¯ñ À°íðç¶ Ôé. ÒòËôä¯ Üé 寺 å¯Ô¶ ÕÔƶ, ܯ êÆð êðÅÂÆ ÜÅé ð¶...  ÇêÛ¯Õó ÇòµÚ¯º í×å ÇÃ¿Ø Ç÷¿çÅìÅç, ×»èÆòÅç î¹ðçÅìÅç å¶ ÇÂéÕñÅì ç¶ éÔÅÇðÁ» ÇòÚ Õ¹Þ ñ¯Õ ×»èÆ ù ñË Õ¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ
A.   (×»èÆ ù ÕÅñ¶ ë¹¼ñ í¶ºà ÕðçÅ þÍ) í×å ÇÃ¿Ø å¶ ÃÅæÆÁ» çÆ î½å éÅñ é½ÜòÅé» ç¶  ç¶ Ççñ Ãó Õ¶ Õ¯ñÅ Ô¯ ׶ é¶ îÔÅåîÅ...Í
B.   ÇÂÔ.. À°é·Åº ç¶ ë°µñ é¶..., ÕÅñ¶ ë¹¼ñ,.. ÁÃÄ å¹ÔÅù í¶ºà Õðç¶ Ô»...Í (×»èÆ Þ¯ñÆ Á¼â Õ¶ ÃòÆÕÅð ÕðçÅ þÍ À¹Ô éÅÔð¶ îÅðç¶ Ô¯Â¶ ìÅÔð Ü»ç¶ ÔéÍ íÜé ç¶ ì¯ñ À°íðç¶ Ôé.  .. ܯ êÆð êðÅÂÆ ÜÅé ð¶... Í   îÚÅé ÇêµÛ¯º òÅÇÂÃðŶ À¹íðçÅ þÍ ×»èÆ ù ç¶Ö Õ¶ î¹ÃÕðŪçÅ þÍ ×»èÆ À¹Ã ò¼ñ Ü»çÅ þÍ)
×»èÆ–:  î¹Þ¶ ï¶ ëÈñ ìÔ¹å Á÷Æ÷ þ ÇÔ÷ ÁËÕÃÆñ˺ÃÆ...Í ï¶ î¹Þ¶ î¶ðÆ ÔÅð ÕÆ ïÅç ÇçñÅå¶ ðÔ¶º×¶Í.. ñ¶ÇÕé ÇÕÃÆ íÆ ÔÅð ö... ÚÅÔ¶ ò¯ ÇÕåéÆ ÔÆ ì¹ðÆ ÇÕª éÅ Ô¯..., ÜÆå ÕÅ ízî... ÕÔÆ Ç÷ÁÅçÅ õåðéÅÕ Ô¯åÅ þ..., Ç÷ÁÅçÅ õ½ëéÅÕ...Í (Ü»çÅ þÍ òÅÇÂÃðŶ çÅ ð¿× ëÕ  Ô¯ Ü»çÅ þÍ) ÃÅÂÆâ 寺 éÕÅìê¯ô ÇÂÕ ì¯ðÆ ù ØÃÆàç¶ Ô¯Â¶ î¿Ú Óå¶ ñ¿Øç¶ ÔéÍ ÇêÛ¯Õó Ú¯º é×ÅÇóÁ» å¶ ã¯ñ» çÅ ô¯ð ò¼èçÅ Ü»çÅ þÍ éÕÅìê¯ô Ôëç¶ Ôé...Í ì¯ðÆ å¯º ð¿× ç¶ ÇéôÅé î¿Ú Óå¶ ìäç¶ Ü»ç¶ Ôé-Í Þ¹¿ÞñÅ Õ¶ òÅÇÂÃðÅÇ ÇêµÛ¯º ÇÂÕ ì¹ÔÅðÆ ñË Õ¶ ÃÅë ÕðçÅ ÇêµÛ¶ ÇêµÛ¶ Ü»çÅ þÍ ÒìèÅÂÆ Ô¯, ìèÅÂÆ Ô¯, çÅ ô¯ð ùä Õ¶ À¹Ô ÕÅñÆ éÅñ ç½ó Ü»ç¶ Ôé-  ò¼Ö ò¼Ö Þ¿ÇâÁ» òÅñ¶ ñ¯Õ ÁÅêà ÇòÚ î¹ìÅðÕ» Çç¿ç¶ ԯ¶ î¿Ú Óå¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ Ãí ç¶ Ô¼æ Çò¼Ú ×¹¼âÅ þÍ ÇÜÃù ÔòÅ ÓÚ À¹ÛÅñç¶ ÔéÍ ÇêÛ¯Õó Ú¯º ×Æå ç¶ ì¯ñ Ò î˺ òð êÅÇÂÁÅ ð»Þä îÅÔÆ Ãí ÞÈîç¶ ÔéÍ
ÇÂյᶖ:      î¹ìÅðÕ ò¶ñÅ, ôÔÆç çÅ Üéî Ô¯ÇÂÁÅ...., î¹ìÅðÕ Ô¯–:
A.   ç¶Ö¯ ò¶Ö¯–:  Áé¯ÖÅ ñÅñ ¶.. ñÅÔ ÃÈÔ¶ ùëÇéÁ» òÅñÅÍ
B.   (×¹¼âÅ À¹Ã 寺 Ö¯Ô ñ˺çÅ þÍ) ò¶Ö¯ å» ÃÔÆ..., ùéÇÔðÆ..., Õ¶ÃðÆ...Í
C.   նû òÅñÅ-ÃðçÅð..., ÇéôÅé å» ç¶Ö¯ ÞÈñä...
ÃÅð¶–:  (Áñ¼× Áñ¼× ÇçôÅò» ò¼ñ ç¶Öç¶ Ô¯Â¶) çÈð çÈð ç¶Ã» åÅÂÄ, êðç¶ÃÅ åÅÂÆ¿, üå Ãçð êÅð...Í (ë¶ð ÇÂÕ çÈܶ Õ¯ñ¯º ×¹¼âÅ Ö¯Ôç¶ Ô¯Â¶)
A.   Áîé» çÅ ÔðÕÅðÅ...,
B.   ÇÂéÕñÅì çÅ éÅÔðÅ...,
C. ç¶ô» çÅ ðÅÜÅ..., ÛåðêåÆ, ÚÕðòåÆ... ÃîðÅà-Í
      (ÃÅð¶ ò¼Ö-ò¼Ö éÅÔð¶ ñÅªç¶ ÔéÍ Õ¯ÂÆ ÇÂéÕñÅì çÅ éÅÔðÅ ñÅªç¶ Ôé, å¶ çÈܶ Òì¿ç¶ îÅåðîÓ å¶ íÅðå îÅåÅ ç¶ ÜËÕÅð¶ ñÅªç¶ ÔéÍ î¿Ú Óå¶ ò¼Ö ò¼Ö ìËéð ñÅªç¶ ÔéÍ ÇÜé·» ÇòÚ ×¯ñòñÕð å¶ í×å ÇÃ¿Ø çÅ ÇÂÕ¼áÅ ìËéð òÆ þÍ
í×å–:  ÇÂÔ ÕÆ Õð ðÔ¶ é¶...Í(ÇÃð øó Õ¶ ìÇÔ ÜźçÅ ÔË)
ÁÜéìÆ–: Üéî ôåÅìçÆ Â¶ å¶ðÆ...Í (í×å ÇÃ¿Ø ë¶ð Õ¹Þ ì¯ñä ñ¼×çÅ þÍ) ÃÆ…………. .. (îÈ¿Ô Óå¶ ª×ñ ð¼ÖçÅ þÍ) Çì¿ì..-´»åÆ çÅ Çì¿ì ¶º åÈ¿, ..å¶ Çì¿ì ì¯ÇñÁÅ éÔÄ Õðç¶-, (ÇÂôÅðÅ ÕðçÅ þÍ) ç¶Ö...Í
í×å–:  (ÇêÛ¯Õó Ú¯º À¹íðçÅ ×Æå ùäçÅ þ Òî˺ òð êÅÇÂÁÅ ð»Þä îÅÔÆÓ) êð ÇÂÔ Ãí þ Õ½ä-Í (À¹é·» ç¶ îÅÃÕ êñàçÅ þÍ ×¹¼âÅ Ö¯Ôä çÆ Õ¯Çôô ÕðçÅ þÍ Õ½ä-Í (À¹é·» ç¶ îÅÃÕ êñàçÅ þÍ ×¹¼âÅ Ö¯Ôä çÆ Õ¯Çôô ÕðçÅ þÍ À¹Ô Ãí Çéðå Õðç¶ Ô¯Â¶ Ü»ç¶ ÔéÍ) Õ½ä Ôé ÇÂÔ..., ÕÆ Õðé ÁÅªç¶ é¶Í
ÁÜéìÆ–:  ÇÂµæ¶ Ãì ÁÅÀ°ºç¶ é¶...,ë¶ð Ô°ä åź Üéî ôåÅìçÆ Â¶ å¶ðÆ.........Üôé Úñ ðÔ¶ é¶.......
í×å–:  (ÇÞÜÕç¶ Ô¯Â¶)...ןèÆ ÜÆ Õç¶ éÔƺ ÁŶ?
ÁÜéìÆ–: (ÁµÖź ÒÚ ÞÅÕç¶ Ô¯Â¶) ןèÆ...........îÔÅåîÅ......?(Ô½ºÕÅ) À°Ã鱧 å¶ ÁðÃÅ Ô¯ÇÂÁÅ......ׯñÆ îÅð ÇçµåÆ Í
í×å–:  (ì°ðÆ åð·Åº À°ÛñçÅ ÔË) ׯñÆ..........ÇÕÃé¶..? (í×å ÇÃ¿Ø ë¶ð Õ¹Þ ì¯ñä ñ¼×çÅ þÍ)
ÁÜéìÆ–:  ÃÆ ÇÂ¼Õ ÇÔ¿çÈ Õ½î çÅ î¹çÂÆ-Í (ü¼êÆ) ÃåÅ ìçñÆ..., êð À¹Ã çÅ ÖÅÃÅ éÔÄ...Í (òÅÇÂÃðŶ å¶ éÕÅìê¯ô ë¶ð êðç¶ úÔñ¶ ÇÕö ù ë»ÃÆ òÅñ¶ îÚÅé ò¼ñ ñË Õ¶ Ü»ç¶ ÔéÍ ÇêµÛ¯º é×ÅÇóÁ» çÅ ô½ðÍ À¹Ô ì¹ðÆ åð·» âð¶ ԯ¶ ÔéÍ) ÃçÆ ìÆå ×ÂÆ-, êð âð À¹µæ¶ çÅ À¹µæ¶ þ- ç½ó ÜÅðÆ þÍ (ÁÜéìÆ òÆ À¹Ã¶ ÇçôÅ ò¼Ã Ü»çÅ  þ- ÇÜò¶º À¹é·» ù ð¯ÕäÅ ÚÅÔ¹¿çÅ Ô¯ò¶-Í) ùä-î¶ðÆ ×¼ñ ùä-Í (ÇéÕñ Ü»çÅ þÍ çÈܶ êÅö 寺 ×»èÆ í×å ÇÃ¿Ø ò¼ñ ÁŪçÅ þÍ í×å ÇÃ¿Ø ÇîÀ¹÷î çÆÁ» ÚÆ÷» ù ׯð éÅñ ç¶ÖçÅ þÍ)
í×å–:      îËù êåÅ ÃÆ - ÕÅîïÅì éÔÄ Ô¯ä¶ - À¹Ô å¶ð¶ å÷ðì¶-Í
×»èÆ–: (î¹ÃÕðŪçÅ þÍ) ÕÅîïÅìÆ ÔÆ å¯ Ãí Õ¹Þ éÔÄÍ
í×å–: (ìËéð» ò¼ñ ç¶Öç¶-êÛÅäç¶ Ô¯Â¶Í) å÷ðì¶ å» ÃÅⶠòÆ ÕÅîïÅì éÔÄ..
×»èÆ–: (ÁÅêä¶ ÁÅê ÓÚ) Úñå¶ ðÇÔéÅ Ô¯×Å-Í
í×å–: (Ö¹ç éÅñ) ì¯ñÆÁ» ðÈÔ» ù ùéÅÀ¹ä çÅ Õ¯ÂÆ ðÅÔ-
×»èÆ–: ãÈ¿âéÅ ÔÆ Ô¯×Å-Í
í×å–: êð À¹Ô ׯñÆ...,
                   (ÇÂյᶠå¹ðé ñ×ç¶ ÔéÍ)
×»èÆ–:      ܯ î¹Þ¶ ñ×Æ (ü¼êÆ, ÔÅÃÅ) Á¿×ð¶Ü¯º ÕÆ éÔÄ æÆ-Í
í×å–:      Á¿×ð¶÷ ÕÆ éÔÄ.. ...?
×»èÆ–:      å¹î·¶ ÕËö ñ×åÅ þ ÇÕ Õåñ¯º ×Åðç çÅ Ô¹éð ÇÃðø Á¿×ð¶÷ ÜÅéå¶...þºÍ (ÔÅÃÅ)
(ç¯Ô¶º ÇÂÕ çÈܶ ò¼ñ ç¶Öç¶ ÔéÍ òÅÇÂÃðÅÇÂ å¶ éÕÅìê¯ô ë¶ð ØÃÆàç¶ Ô¯Â¶ Ü»ç¶ ÔéÍ é×ÅÇóÁ» çÅ ô¯ð-Í í×å å¶ ×»èÆ
ì¶ÁÅà ÇÜÔ¶ À°é·Å òµñ ç¶Öç¶ ÔéÍ Ô½ÕÅ íð Õ¶ í×å ÇÃ§Ø î°§Ô ç±Ü¶ êÅö î¯ó ñ˺çÅ ÔÍ ×źèÆ ×¯Ô éÅñ À°Ã òµñ ç¶Öç¶ ÔéÍ)
ÕÆ Ã¯Ú ÇðÔź............

í×å:-  (ïÅç Õðç¶ Ô¯Â¶).....å¶ À°Ô.......À°Ô Õ°óÆ.........,î§×¶åð.........Ãźâðà çÆ î§×¶åð......!

ןèÆ :- (ÔËðÅé) ïÅç ¶ åË鱧.......

(îÅåîÆ è¹é ç¶ éÅñ-éÅñ î¿Ú À¹µå¶ ð½ôéÆ ëËñçÆ þÍ Õ¹Þ Á¿×ð¶÷ ÇÂ¼Õ åÅìÈå ù ñÂÆ, ÇÜà À¹µå¶ ïÈéÆÁé ÜËÕ çÅ Þ¿âÅ ÁÅÇÂÁÅ Ô¯ÇÂÁÅ þ, Ô½ñÆ-Ô½ñÆ î¿Ú Óå¶ ÁÅªç¶ ÔéÍ Ãí ñ¯Õ öîðÆé î¹çðÅ ÇòÚ À¹Ã¶ îÚÅé À¹µê𯺠ñ¿Øç¶ Ô¯Â¶ ÇêÛñ¶ êÅö ù À¹µåð Ü»ç¶ ÔéÍ îÅåîÆ è¹¿é ÚñçÆ ðÇÔ¿çÆ þÍ ÇÂÕ Á¿×ð¶÷ ñóÕÆ ÕÅñ¶ ñìÅç¶ Çò¼Ú ÇñêàÆ Ô¯ÂÆ î¿Ú À¹å¶ ÔÆ ÖóÆ ðÇÔ¿çÆ þÍ À¹Ô À¹çÅà éÜð» éÅñ ÚÅð¶ êÅö êÂÆÁ» ÚÆ÷» ù ç¶ÖçÆ þÍ)

í×å :- À°Ô åź ÁµÜ òÆ âðÆ Ô¯ÂÆ Â¶,......À°ò¶º ÂÆ........

(ןèÆ éÆòƺ êÅ ñËºç¶ ÔéÍ ÇÂյᶠîÚÅé Óå¶ Úóé ñ¼×ç¶ ÔéÍ)
ë¶â ÁÅÀÈàÍ